SHAMISEN

Goze Uta 1

22.99

Goze Uta 2

22.99

Goze Uta 3

22.99

Goze Uta 4

22.99

Goze Uta 5

22.99

Sangen - Framed Silence

26.99

Sangen Atara-Yoni

26.99

Beginning

29.99

Tsubaki no Oto

29.99

Zangetsu Yaegoromo - 17th Akiko Fujimoto Concert

29.99

1,2,3 & 4

29.99

Otsue- Ryogoku (2 CDs + Book)

32.99

Tsugaru

24.99

Hauta de Tsuzuru Tabi Zenpen / Eishiba no Hauta

14.99

Shinsetsu Jonkara Bushi- The Memory of the Tsugaru Wanderers (2 CDs)

32.99

Ozashiki Uta, Yukino Yamamoto 3- Iki to Nigiwai

23.99

A Women Called En

24.99

Live Concert 1981 / Ryojin Hisho

24.99

Japanese Musical Instruments - Shamisen / Tsugaru Shamisen (2 CDs)

19.99

Kacho Fugetsu - Jiuta Sokyoku

19.99

The World of Yamatogaku 1

17.99

The World of Yamatogaku 2

17.99

The World of Yamatogaku 3

17.99

So-kyoku, Jiuta - Hana o Motomete (So-kyoku, Jiuta 1st Album)

25.99

Keikichi Yasutake with his Music Mates Vol.6

23.99

Saigo no Goze - Haru Kobayashi 96 Sai no Zessho (The Last Goze - Haru Kobayashi, 96 Year Old's Superb Performance

23.99

Tsugaru Shamisen

21.99

Tsugaru Godai Minyo (Tsugaru Five Grand Songs)

19.99

Katsusuke Nakajima Collection 3 - Sho Chiku Bai - Pine, Bamboo, Plum

26.99

Classic and Modern Masterpieces for Koto and Sangen

26.99

Ensho and Kouta - An Invitation to World of Kouta from Edo

20.99

The Best Selection of Sangen

26.99

Kokyoku no Ima, Volume 2 - Katobushi, Icchubushi, Miyazonobushi, Ogiebushi (10 CDs)

189.99

Tamashii no Hibiki (2CDs)

27.99

Seikin Tomiyama World of Jiuta

22.99

Hitobachi Isshin

22.99

Living National Treasure Series Vol. 21 - Konoshita Kagehazama Gassen - Takenaka Toride no Dan

26.99

Kaze no Kotozute

25.99

Anmitsu-san

23.99

Imayou Joruri - Yashahime (SHM-CD)

26.99

Naniwaya Okita

26.99

Shizuku

26.99

Gen

26.99

Sou

26.99

Kiyomoto Enjudayu Godai- Meien-Shu (6 CDs)

179.99

Tsugaru no Shirabe

26.99

Omoshiro Nippon 2 - Jiuta

23.99

Omoshiro Nippon 3 - Nagauta, Kiyomoto, Tokiwazu

23.99

Kouta

26.99

Jiuta Sokyoku no Sekai (5 CDs)

149.99

Koto and Sangen, Classic and Modern Masterpiece Collection.

34.99

Tsugaru Shamisen

25.99

Shijo no Hashi Kara- Miyako Asobiuta

26.99

Tsugaru Shamisen (2 CDs)

33.99

Tsugaru Jamisen

26.99

Tsugaru Shamisen

26.99

2004 Tsugaru Shamisen Zenkoku Taikai

25.99

Jonkara

26.99

Jam Session of Tsugaru Shamisen

26.99

Oku No Yorimichi

26.99

Tsuru To Kame 2 - Ai No Kaze

26.99