Tsubaki no Oto

Tsubaki no Oto
MASANORI TSUBAKI
29.99
OUT OF STOCKSKU: FSD8109

Product Description

Exceptional album of Tsugaru Shamisen, by a player from Kitakyushu, Fukuoka, who has been playing for more than 30 years. The first half of this album is solo performances, and the second half with a variety of guests. 18 tracks.

1. Tsubaki no Oto
2. Tsugaru Jonkara Bushi
3. Tsugaru Sansagari
4. Tsugaru Ohara Bushi
5. Waihabushi - Ajigasawa Jinku
6. Tosa no Sunayama - Ringo-bushi - Tsugaru Gan'nin-Bushi
7. Corona Yosare
8. Tsugaru Aiyabushi
9. Tsugaru Jonkara Bushi (Kyokubiki)
10. Yasaburobushi - Tsugaruondo
11. O Shima ko
12. Akita Ondo (Vocals: Kawasaki Masako, Tsubaki Masanori)
13. Honjo Oiwake - Akita Funakata Bushi - Akita Nikatabushi - Akitajinku
14. Esashi Oiwake - Etchuowara-bushi - Yasugibushi - Kushiki no Sanosa
15. Ika Tori-uta (Vocals: Tsubaki Masanori)
16. Tsugaru Yosare Bushi (Vocals: Kawasaki Masako)
17. Tsugaru Jonkara Bushi (gasso)
18. Sakura Sakura