Traditional

Songs That Move My Heart

29.99

Kana- Koten Contemporary - Subete no Itoshiki ni Mukete

19.99

Prayer- Shima Uta Concert in Amami (DVD)

29.99

Amami no Uta Asobi- Rikki no Kuro Usagi Haneta

26.99

Amami Tategoto

19.99

Folk Music of the Amami Islands -Recorded by Douglas Haring (Smithsonian Folkways Custom CD)

16.99

Amami Shimauta no Genten / Otojo Nakayama, Maboroshi no Meban Fukkoku (The Origins of Amami Shimauta / Otojo Nakayama's Rare Collection ) (2 CDs)

45.99

Shima Kanasha

26.99

Amami Shimauta no Shinzui Takeshita Kazuhira Higya Bushi no Kokoro (2 CDs)

28.99

Shima Gatare (2 CDs)

28.99

Ayamaru no Uta

23.99

Shoki no Yamato Tokuhara Amami Shimauta

11.99