Keikichi Yasutake with his Music Mates Vol.6

Keikichi Yasutake with his Music Mates Vol.6
KEIKICHI YASUTAKE
23.99
OUT OF STOCKSKU: FSD6372

Product Description

Latest in series of albums by sangen (shamisen) player Keiichi Yasutake. Yasutake also composes, teaches and supports young players based in Fukuoka, Kyushu. This album features sangen in solo and duet, shakuhachi duet and ensembles. His 'mates' include Motoki Morinaga (sangen), Yukari Yasutake (koto, seventeen stringed koto), Shinzan Noguchi (shakuahchi).
1. Sangen Dokuso-kyoku Shikyo 2. Seseragi 3. Sangen Nijuso-kyoku Akiiro no Ichiban, Niban 4. Kodomo no Tameno Funtasy (shakuhachi version) 5. Shakuhachi Nijuso-kyoku Yashima 6. Sangen Nijuso-kyoku Fuyu no Iro Ichiban, Niban 7. Noko no Sato