SOLO FEMALE

Tomai Takahashi / Uya Kukuru (7 inch Single)

19.99

Umui (x 2 CDs)

49.99

Tenmikachi Donmikachi Hiyamikachi

27.99

Uta Umui (LP Vinyl)

39.99

Shami no Yorokobi

24.99

Ima

24.99

Shima Omoi - Juban Shobu

25.99

Hometown's Wind (Furusato no Kaze)

23.99

Best - Kana Uta (2 CDs)

29.99

Washita Shimauta

21.99

Miyako-Jima o Utau- Favorite Songs

22.99

Mika no Uta

23.99

Umui

26.99

Koi no Yoisura Bushi

16.99

Kita to Minami (North and South)

26.99

Kuishi Argentina

25.99

Uta Umui

26.99

Okinawa Urami-Bushi

26.99

Kataumui

26.99

Natsukashiki Kokyoh

26.99

Shima Jurasa

26.99

Ijyalibi

26.99

Yambaru Nu Hana

26.99

Ufukundeta

26.99