TAISHO AND SHOWA KAYO POP AND JAZZ 1920s-50s

Singing in the Rain, Teiichi Futamura and Jazz Songs (2 CDs)

29.99

Record Kuyou Fukkoku Sarenai Nazo no Onban Tachi

22.99

Taihei Record - The Lost World of Jazz, Jazz Song Collection II, 1934-1940

22.99

Seigetsu Shokyoku Shu

22.99

Naicha Ikenai, Wakako Maruyama no Heya 1931-1936

19.99

The First Years of Showa - 1925-1928

19.99

Oyakoidochu 1936-1943 (2 CDs)

29.99

That's Nippon Cinema Songs 1931-1940

19.99

Taisho Kokkei wa Yari Uta- Shoseibushi to Kouta ni Yoru Fushi - Modern - Seikatsu (Taisho Comic Songs- Satire, Modern, Life)

19.99

1941 no Aishu Kayokyoku de Meguru Kaisen Zenya no Kuki - Pre-war Atmosphere, Melancholic Popular Songs from 1941.

19.99

Dance Ryo - Pre-Showa (1926) Folk Song Jazz for Everyone

19.99

Heta Jazz! Showa Senzen Ichiki Band 1929-1940

21.99