TRADITIONAL SHIMAUTA AND COURT MUSIC

Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s

27.99

Kanasu Myahk - The Traditional Music of Miyakojima Islands, 1960s

27.99

Kanasu - Yaima - The Traditional Folk Songs of Yaeyama Islands, 1960s

27.99

Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota

19.99

Katayabira Shima Uta Kyou- Shimajima no Uta Vol.1 (Shimauta Collection Vol.1)

18.99

Koi - Shimajima no Uta Vol.2 (Shimauta Collection Vol.2)

18.99

15th August 1975, 30 Year End of War Anniversary Concert at Hibiya Park Outdoor Stage Vol.1 -Senjou No Aware

18.99

15th August 1975, 30 Year End of War Anniversary Concert at Hibiya Park Outdoor Stage Vol.2 Boukyou- Furusato wo Omou

18.99

Ase - Shimajima no Uta Vol.3 (Yambaru Yunta - Shimaua Collection Vol.3)

18.99

Bachi - Shimajima no Uta Vol.4 (Shimauta Collection Vol.4)

18.99

Sanshin de Kikitai Hikitai Okinawa Minyo Best 15

21.99

Okinawa Ongaku no Seizui 1

21.99