Bachi - Shimajima no Uta Vol.4 (Shimauta Collection Vol.4)

Bachi - Shimajima no Uta Vol.4 (Shimauta Collection Vol.4)
VARIOUS ARTISTS
18.99
OUT OF STOCKSKU: FSD6543

Product Description

Orignally released in March 1976, final part of Ro Takenaka's Okinawan collection. Various shima uta, mostly hi-tempo with energetic sanshin playing.
1. Seijin Noborikawa / Acchame Guwa 2. Seijin Noborikawa (vo), Kame Itokazu (hayashi) / Hantabaru 3. Seijin Noborikawa (vo, sanshin), Kame Itokazu (ryukin) / Feebara Kuduchi 4. Teiha China (vo, sanshin), Sadao China (ryukin) / Nageki no Ume 5. Teihan China, Sadao China / Wakare no Kemuri 6. Kame Itokazu(vo), Seijin Noborikawa (sanshin), Teihan China (ryukin) / Mitubuni 7. Kame Itokazu, Seijin Noborikawa Kanayoo 8. Kame Itokazu (vo), Naeko Seragaki (sanshin) / Oka no Ipponmatsu 9. Rinsho Kadekaru, Kame Itokazu (vo, Sanshin), Teihan China (ryukin) / Kaisaree 10. Kame Itokazu (vo), Seijin Noborikawa, Sadao China (sanshin) / Umi no Chimboora, Akayama