RINSHO KADEKARU

Maruteru Recordings- Shima Uta Kogane Jidai no Kadekaru Rinsho

21.99

Katayabira Shima Uta Dan - Kadekaru Rinsho no Sekai 1 (The World of Rinsho Kadekaru Vol.1)

18.99

Hyou - Kadekaru Rinsho no Sekai 2 (The World of Rinsho Kadekaru Vol.2)

18.99

Jou - Kadekaru Rinsho no Sekai 3 (The World of Rinsho Kadekaru Vol.3)

18.99

Gin - Rinsho Kadekaru no Sekai Vol.4 (The World of Rinsho Kadekaru Vol.4)

18.99

Okinawa no Kokoro

13.99

Rinsho Kadekaru Tsuizen Kouen

44.99

Best of Rinsho Kadekaru

25.99

Okinawa No Tamashii No Yukue

25.99

Uta To Katari

34.99

Ayanasu Shima No Densetsu 1

25.99

Ayanasu Shima No Densetsu 2

25.99

Ushinawareta Umi eno Banka

25.99

The Last Session

25.99

Shichi-gatsu Eisa

25.99

Folk Songs of Okinawa

24.99

Uta-Awase

25.99

Heisei No Kadekaru Rinsho

25.99

Huhkyo Kajin

25.99

Jiru - Rare Tracks of Rinsho Kadekaru

26.99

Ryukyu Joka Ko

25.99

Uta Ashibi

31.99