Katayabira Shima Uta Dan - Kadekaru Rinsho no Sekai 1 (The World of Rinsho Kadekaru Vol.1)

Katayabira Shima Uta Dan - Kadekaru Rinsho no Sekai 1 (The World of Rinsho Kadekaru Vol.1)
RINSHO KADEKARU
18.99
OUT OF STOCKSKU: FSD6534

Product DescriptionLive performance from the long running, original version of the 'Ryukyu Festival - Katayabira Shimauya' which took place on August 28th 1974 at Osaka Festival Hall. Rinsho Kadekaru is accomapnied by Rinji Kadekaru, Sadao China (sanshin), Tetsuhiro Daiku, Aiko Momohara, Kazugo Ohgimi (hayashi). The festival was curated by Rinsuke Teruya, Naohiko Uehara and Sumiko Kitajima.
1. Naakunii, Yanbaru Tiimatu 2. Jidai no Nagare 3. Ichubi Guwa, Jissou Bushi 4. Kunjan Deefuku 5. Sagichijuyaa 6. Umi no Chimboora, Akayama 7. Chunjun Nagare, Kudaka Manjuushu, Sunsaamii, Toshin Dooi, Kadiku