Okinawa no Kokoro

Okinawa no Kokoro
RINSHO KADEKARU
13.99
OUT OF STOCKSKU: FSD6262

Product Description

Live album from the late and great Rinsho Kadekaru performed in Okinawa city in June 1974.
1. Nakashima Bushi Kyu-Nakashima Bushi, Shin-Nakashima Bushi) 2. Sagi Chijuyaa 3. Hantabaru 4. Naakunii 5. Kendo Bushi 6. Shimirusuru (Muga) 7. Washi no Shima 8. Shichiguwachi Eisaa 9. Kachaare