TAISHO AND SHOWA KAYO POP AND JAZZ 1920s-50s

Japanese Pops Very Best of 50s

28.99

Kanashiki Gunka

20.99

Kokoro Ni Uta Wo- Hibari Misora, Hisaya Morishige - Futari No Koe (2 CDs)

32.99

Kanpai no Uta (2 CD)

49.99

Hoko o Osamete (2 CDs)

49.99

Showa Kayo Nyumon 1 1920-39 (Guide to Showa Kayo) (2 CDs)

28.99

Showa Kayo Nyumon 2 1940-64 (Guide to Show Kayo) (2 CDs)

28.99

Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs)

37.99

Meiji, Taisho, Showa no Aika Shu- Kani Kousen, Akirame Bushi

19.99

Showa Kayo Best 30 (2 CDs)

26.99

Showa Kayo Best 30 Vol. 2 (2 CDs)

26.99

Natsumero Meikyokushu 1

22.99