Uta no Genba

Uta no Genba
SHISAS
19.99
OUT OF STOCKSKU: FSV5641

Product Description

Was £29.99. Various live footage of Shisas shot between 1997 and 2003, and dedicated to one half of the female duo, Yoshie Uno, who died in 2009.
1. Hiyamikachi Bushi, Keibin Tetsudo no Uta (Tabunka Kyosei Festival - Tokyo, August 2003) 2. Chikutanume, Inashiri Bushi (Shitamachi Tanabata Matsuri - Tokyo, July 2000) 3. Toichinsa, Shinkawa Kodaijin (Manda-La 2 - Tokyo, January 1999) 4. Urayama Rap (Electric Church Love - Tokyo, August 2001) 5. Yoochiire, Shisas no Theme (Star Pine's Cafe - Tokyo, February 1998) 6. Agari Kuduchi (Dogura - Tokyo, February 1999) 7. Umi no Sasakusa, Nakasato Bushi, Mamidooma - Kuichabuduri, Yakko Oodori (Okierabu, Kagoshima - September 2003) 8. Tokyo Ondo (Shinjuku Natsu Matsuri, August 1997) 9. Asadoya Yunta (Etsunen Live - Tokyo, December 1997) 10. Asadoya Yunta, Choshi Tairyo Bushi, Yakko Odori, Kudaka Manju Nushi, Suuri Higashi (Narita Toho Bon Oodori - Chiba, August 1997) 11. Okinawa no Doyo Medley, Don Don Bushi, Inashiri Bushi, Taramayuu, Komehiki Uta, Yakko Oodori, Shisas no Theme (Yokohama Kotobuki-cho Free Concert - Kanagawa, August 2000) "