Traditional Entertainment Best Selection - Kokyu (2 CDs)

Traditional Entertainment Best Selection - Kokyu (2 CDs)
22.99
OUT OF STOCKSKU: FSD6569

Product Description

Kokyu is a bowed lute. It originally had three strings and is played upright. It lost popularity as part of a traditional ensemble, although a four stringed version developed in Okinawa has helped to bring it back into traditional music. Artists include Seikin Tomiyama, Koji Inogawa, Masayasu Mishina, Keiko Abe, Hatsuko Kikuhara and Mitsue Yokoi.

CD1
1. Tsuru No Sugomori 2. Chidori No Kyoku 3. Tsuru No Sugomori 4. Karakogaku

CD2
1. Roku Dan Sugagaki 2. Hinaburi 3. Shouchikubai 4. Akoya Kotozeme No Dan 5. Tsuru No Sugomori