Traditional Entertainment Best Selection - Kabuki (2 CDs)

Traditional Entertainment Best Selection - Kabuki (2 CDs)
VARIOUS
22.99
OUT OF STOCKSKU: FSD6557

Product Description

Features greats of the kabuki world such as Ichikawa Danjuro XI, Ichimura Uzaemon XV, Bando Mitsugoro VII, Nakamura Kichiemon and Nakamura Kichinojo. Classic recordings and performances.

CD1
1. Sukeroku Yukari No Edozakura 2. Kana Dehon Chuushingura (Roku Dan Me Kanbei Seppuku No Ba) 3. Shiranami Go Nin Otoko (Hamamatsuya No Ba) 4. Yoshitsune Senbon Zakura (San Dan Me Sushi Ya No Ba) 5. KanjinCHO 6. Genji Dana

CD2
1. Kouchiyama (Matsue Tei Genkan Saki No Ba) 2. Suzugamori 3. Moritsunajinya 4. Kamiyui Sinza (Eitaibashi Hashizume No Ba) 5. MeGumi No Kenka (Shinmei Shanai Shibai Mae No Ba) 6. Sakanaya Sougorou (Isobe Yashiki Genkan Mae No Ba.okuniwa No Ba)