Tomita on NHK (New Edition)

Tomita on NHK (New Edition)
TOMITA
23.99
OUT OF STOCKSKU: FSD6732

Product Description

New version of an album that came out in 2003 of tracks produced by Tomita for state broadcaster NHK. Features an extra six tracks previously unreleased.
1. Shin Nihonkiko (New Japan Travelogue)
2. Kaido o Yuku - (Yuku, The Highway NHK Special)
3. Kaido o Yuku (Yuku, The Highway)
4. Aokiokami Chengisu Han (Aoki Wolf Genghis Khan - NHK Special)
5. Mitsuko Futatsu no Seikimatsu - NHK (The End of Mitsukos Second Century)
6. Taro no Kuni no Monogatari - NHK Special (The Story of Taros Country)
7. Newsu Kaisetsu (News Analysis)
8. Kyoyo Tokushu (Liberal Feature)
9. Nihon no Sugao (The Real Face of Japan)
10. Shin Nihonkiko - Kyuma Kyoku (New Japan Travelogue - Old Theme Song)
11. Gendai no Eizo (Modern video)
12. Watashi no Jinsei - Opening (My Life - Opening)
13. Watashi no Jinsei - Ending (My Life -Ending)
14. Kyo no Ryori - (Today's Menu) Original Version
15. Kyo no Ryori - (Today's Menu) - New Version) (1997 Recording)
16. Kyo no Kenko (Todays Health)
17. Minna no Sekai - Everyone in the World - Original Version)
18. Minna no sekai - (Everyone in the World - New Version)
19. Pippo Pippo Bonbon
20. Uchu sen Shirika
21. Uchu Bito Pipi
22. Kuchu Toshi 008
23. Bungotorimonoezu
24. Hana no Shogai - The Life of Flowers - Taiga Drama
25. Tentochito - Heaven and Earth - Taiga Drama
26. Shin Heike Monogatari - Taiga Drama
27. Katsu Kaishu - Taiga Drama
28. Tokugawa Ieyasu - Taiga Drama
29. Shotokutaishi - Prince Shotoku - Taiga Drama
30. Theme - Asia Koto Monogatari -The Story of Asia's Ancient Capitals- NHK Special Music Collection
31. Ganges River - From Benares, India - The Story of Asia's Ancient Capitals - NHK Special Music Collection
32. Jikan ga Tomatta Kuni - Indoneshia Jakarta-hen Yori - Country where Time has stopped - From Jakarta, Indonesia - The Story of Asia's Ancient Capitals- NHK Special
33. Hinzu no Kami ni Inoru Shojo - A Girl praying to Hindu God - From Kathmandu, Nepal - The Story of Asia's Ancient Capitals - NHK Special Music Collection
34. The boy Dreaming to Became a Tile Craftsman of a mosque. From Isfahan, Iran, the Story of Asia's Ancient Capitals - NHK Special Music Collection
35. Aoi from the Matrix - From Kyoto, Japan - The Story of Asia's Ancient Capitals - NHK Special Music Collection
36. Ending - The Story of Asia's Ancient Capitals - NHK Special Music Collection
37. Whose is the Blue Earth? - The World of the 70s - Studio Live feat. The Boys & Girls Orchestra of Chiba Prefecture
38. Shin Nihonkiko (New Japan Travelogue - Studio Live feat. The Boys & Girls Orchestra of Chiba Prefecture
39. Opening Theme Song - BS Premium Theater (co-written with Nakano Shinichiro)
40. Interlude - BS Premium Theater (co-written with Nakano Shinichiro)
41. Ending Theme Song - BS Premium Theater (co-written with Nakano Shinichiro)