The Music of Sukeyasu Shiba - Music by Tonko Biwa-Fu forThe Instruments of Sho-So-In

The Music of Sukeyasu Shiba - Music by Tonko Biwa-Fu forThe Instruments of Sho-So-In
SUKEYASU SHIBA & REIGAKUSHA
26.99
OUT OF STOCKSKU: FSD5780

Product Description

Ancient Chinese music restored to biwa score found in Tonko in China.
1. Kyuko Somon 2. Kei Bai Raku 3. Fukocho Choshi 4. Sakkogetsu 5. Mankyokushi 6.Shinjishi 7. Ishu 8. Kyukyokushi 9. Chosa Join 10. Suikoshi