Sangairinten

Sangairinten
KATSUYA YOKOYAMA
32.99
OUT OF STOCKSKU: FSD9772

Product Description

Katsuya Yokoyama, born in 1934 in Shizuoka, was one of the great shakuhachi masters. This is a CD of five classical shakuhachi pieces originally on the LP ``Katsuya Yokoyama's World, Sangairinten, composed for the Japan Arts Festival in 1980, and two large-scale compositions of Yokoyama. The title track, `Sangairinten' is a collaboration with his long time collaborator, biwa player Kinshi Tsuruta, a shakuhachi ensemble with percussion.

1. Sangairinten. Composed by Yokoyama in1980.
Shakuhachi &17-String Koto: Katsuya Yokoyama.
Shakuhachi: Yoshikazu Iwamoto, Teruo Furuya, Kazushi Matama, Tadashi Tajima, Ichiro Seki, Tatsumi Yoshioka & Kuniyoshi Sugawara.
Vocals & Biwa: Kinshi Tsuruta.
Percussion: Toshio Ogura.
2. Sokkan. Koten Honkyoku.
Shakuhachi: Katsuya Yokoyama.
3. Koden Sugomori (Suzuru).
Shakuhachi: Katsuya Yokoyama.
4. Ukigumo. Koten Honkyoku.
Shakuhachi: Katsuya Yokoyama.
5. Sanya Sugagaki. Koten Honkyoku.
Shakuhachi: Katsuya Yokoyama and Yoshikazu Iwamoto.
6. Takiotoshi or Takiochi.Koten Honkyoku.
Shakuhachi: Katsuya Yokoyama.
7. Sesshin. Composed by Yokoyama in 1979.
Shakuhachi: Katsuya Yokoyama, Yoshikazu Iwamoto, Teruo Furuya, Kazushi Matama, Tadashi Tajima, Ichiro Seki, Tatsumi Yoshioka & Kuniyoshi Sugawara. Percussion - Toshio Ogura, Sumire Yoshihara.