Quintessential Shakuhachi -Complete Repertory of The Myoan Taizan School (4 CDs)

Quintessential Shakuhachi -Complete Repertory of The Myoan Taizan School (4 CDs)
SHODO SAKAI
129.99
OUT OF STOCKSKU: FSD6446

Product Description

The third Shoda Sakai was born in 1940 and learned from his own father. He learnt the pieces on this CD, classical honkyoku, from Ryoan Koizumi, consisting of the entire repertory of the Kyoto Myoan Taizan sub-school. Wonderful recordings and a real treasure chest of shakuhachi music.
Comes with English liner notes.
CD1
1. Asuka-reibo 2. Sashi 3. Takanesashi 4. Nerisashi 5. Murasaki No Kyoku 6. Oshu-reibo 7. Hifumicho 8. Kyushu-reibo 9. Hachigaeshi No Kyoku 10. Shizu No Kyoku 11. Takiochi No Kyoku 12. Yoshiya No Kyoku 13. Sanya No Kyoku 14. Oshu-nagashi

CD2
1. Akita-no-kyoku 2. Koro-sugagaki 3. Monkai No Kyoku 4. Azuma No Kyoku 5. Renbo-nagashi 6. Koden: Suzuru 7. Shinya No Kyoku 8. Kumoi No Kyoku

CD3
1. Shika No Tone 2. Tsuru No Sugomori 3. Sakaejishi 4. Honte-choshi 5. Sankyorei: Kyorei 6. Sankyorei: Koku 7. Sankyorei: Mukaiji

CD4
1. Mutsu-reibo 2. Hokyo-koku 3. Akebono No Shirabe 4. Yamato-choshi 5. Ryugin-koku 6. Kosho-koku 7. Dako No Kyoku 8. Hotaku 9. Chikushi-reibo 10. Aji No Kyoku