Nihon no Matsuri Fue Kiko

Nihon no Matsuri Fue Kiko
JIRO MURAYAMA
25.99
OUT OF STOCKSKU: FSD5310

Product Description

Shinobue (transverse bamboo flute) player and ex Kodo member, Jiro Murayama, plays matsuri bayashi (folk music of festivals) from ten different places in Japan. Murayama plays not only fue (flutes) but all other instruments including taiko drums and kane (bell). Impressive album.
1. Oyama Sankei Tozan Bayashi 2. Hachinoe Enburi Mtasu no Mai, Tori 3. Daiku-cho Dai Kagura, Miya Kagura 4. Chichibu Yatai Bayashi 5. Yumigahama Minato no Matsuridaiko 6. Hitoichi Bon-odori - Sansho Odori, Daidaizuku Odori, Kitasaka Odori, Sansho Odori 7. Awa Odori Sawaki Bayashi 8. Yagi Bushi Bon Odori 9. Kishiwada Danjiri Bayashi - Neriashi, Namiashi, Kizami 10. Yunoo Kami no Mai Ichiban no Mai 11. Oyama Sankei Shimoyama Bayashi