Mizuno Hentai, Haru no Umi - Terumasa Ando Plays Michio Miyagi

Mizuno Hentai, Haru no Umi - Terumasa Ando Plays Michio Miyagi
MASATERU ANDO MIYAGI
26.99
OUT OF STOCKSKU: FSD4879

Product Description

Collection of Michio Miyagi compositions performed by Masateru Ando who studied Ikuta school style koto under Michio Miyagi and Kiyoko Miyagi. In addition, Ando plays other instruments to demonstrate his versatality.
1. Sakura Hensokyoku 2. Haru no Umi 3. Sarashikaze Tegoto 4. Seoto 5. Mizu no Hentai