Kaen

Kaen
CHIHARU INOUE
21.99
OUT OF STOCKSKU: FSD5666

Product Description

Minyo singer who is based in Yamagata. This album features various minyo songs from northen Japan, the Tohoku area and Hokkaido.
1. Akita Daikoku Mai 2. Hanesawa Bushi 3. Aizu Bandaisan 4. Okosa Bushi 5. Hokkai Bonuta 6. Yonezawa Obako 7. Shounai Haiya Bushi 8. Nanbu Kobiki Uta 9. Tawara Tsumi Uta 10. Soran Bushi 11. Oki Iwai Ondo 12. Hokkai Tara Tsuri Uta 13. Sakata Funakata Bushi 14. Mizu to Midori to Hana no Nagai wa Waga Furusato 15. Mizu to Midori to Hana no Nagai wa Waga Furusato (karaoke)