Kabuki no Hayashi

Kabuki no Hayashi
KISAKU KATADA
26.99
OUT OF STOCKSKU: FSD5264

Product Description

Hayashi is the musical accompaniment of kabuki music, consisting of flute and percussion. It is an integral part of a kabuki performance and there has been no greater hayashi performer than Kisaku Katada, a living national treasure. 40 excerpts of music from some famous kabuki plays.
1. (1)Sagariha 2. (2)Okina Okuri 3. (3) Momidashi 4. (4)Sanbasou 5. (5) Midarenagaji 6. (6)Suzu No Dan 7. (1)Wazawai 8. (2)Tsukkake 9. (3)Shurabayashi 10. (4)Kodama 11. (5)Taki Nagashi 12. (6)Hayamai 13. (1)Mari 14. (2)Oso Zuke 15. (3)A Dama 16. (3)B Dama 17. (3)C Dama 18. (4)Anba 19. (5)Chobokure 20. (6)Sawagi 21. (1)Shirabe 22. (2)Shidai 23. (3) Takano Icchou 24. (4)Gaku 25. (5)Deha 26. (1)Chuu No Mai 27. (2)Ranbyoushi 28. (3)Kyuu No Mai 29. (4)Ennen No Mai 30 (5)Nidanme 31. (6)Taiko Iri Chuu No Mai 32. (7)Sandanme 33. (1)Kakeri 34. (2)Notto 35. (3)Jinori 36. (4)Namigashira 37. (5)Hayafue 38. (1)Isse Ichidan 39. (2)Runjo 40. (3)Kurui Godan