Kabuki-Za Sayonara Koen Vol. 6 (12 DVDs with English subitltes plus 152 page book with some English)

Kabuki-Za Sayonara Koen Vol. 6 (12 DVDs with English subitltes plus 152 page book with some English)
KANZABURO NAKAMURA, MITSUGORO BANDO,SHIKAN NAKAMURA, HASHINOSUKE NAKAMURA, SENJAKU NAKAMURA AND OTHERS
339.99
OUT OF STOCKSKU: FSV5679

Product Description

Volume 6 of the Kabuki-za Sayonara box sets. This one of performances that took place in November and December 2009. 12 DVDs with English commentary and English subtitles on particular performances. Comes with 152 page book with colour photos, and play synopses in English.
11th of the 16 Kabuki-za Farewell performances, 1-25 Novemeber, featured Kanadehon Chusingura, (The Treasure of 47 Loyal Retainers) one of the most popular and famous plays in the Kabuki repertory.
Matinée: Kanadehon Chûshingura
1.Kabuto Aratame 2. Shinmotsu, Ninjô 3.Hangan Seppuku, Shiro Akewatashi 4.Michiyuki Tabiji no Hanamuko (Ochiudo)
Evening: Kanadehon Chûshingura
1.Teppô Watashi, Futatsudama 2.Kampei Harakiri 3.Gion Ichiriki Jaya 4. Uchiiri, Okuniwa Sensui, Sumibeya, Ryôgokubashi Hikiage
Cast includes Kikugoro Onoe, Nizaemon Kataoka, Kanzaburo Nakamura, Tomijuro Nakamura, Danshiro Ichikawa, Takataro Kataoka, Tozo Nakamura, Gonjuro Kawarazaki.

The 12th performance of the Sayonara series, 2 - 26 December 2009 (Jûnigatsu Okabuki)
Matinée:
1. Ayatsuri Sambasô 2. Shimpan Utazaimon (Nozaki-Mura) 3. Migawari Zazen 4. Oedo Ribingu Deddo
Evening:
1.Futatsu Chôchô Kuruwa Nikki (Hikimado) 2. Yuki Keisei 3.Noda-ban Nezumi Kozô
Cast includes Kanzaburo Nakamura, Mitsugoro Bandô, Shikan Nakamura, Hashinosuke Nakamura, Senjaku Nakamura, Yajuro Bando, Takataro Kataoka, Kotaro Nakamura, Yoshie Nakamura.