Kabuki-Za Sayonara Koen Vol. 5 (12 DVDs with English subitltes plus 152 page book with some English )

Kabuki-Za Sayonara Koen Vol. 5 (12 DVDs with English subitltes plus 152 page book with some English )
SOMEGORO ICHIKAWA, MONNOSUKE ICHIKAWA, SHOROKU ONOE, KICHIEMON NAKAMURA, BAIGYOKU NAKAMURA AND OTHERS
339.99
OUT OF STOCKSKU: FSV5649

Product Description

Volume 5 of the Kabuki-za Sayonara box sets. This one of performances that took place in September and October 2009. 12 DVDs with English commentary and English subtitles on particular performances. Comes with 152 page book with colour photos, and play synopses in English.

Kugatsu Okabuki (September)

Matinee :

1. Ryoma ga Yuku - Saigo no Ichinichi (Somegoro Ichikawa, Monnosuke Ichikawa, Shoroku Onoe)
2. Toki wa Ima Kikyo no Hataage (Kichiemon Nakamura, Koshiro Matsumoto, Kaishun Nakamura, Shijaku Nakamura, Tomijuro Nakamura)
3. Nagori o Oshimu Kobiki no Nigiwai - Omatsuri (Shikan Nakamura, Somegoro Ichikawa, Kotaro Kataoka)
4. Kochiyama (Koshiro Matsumoto, Danshiro Ichikawa, Monnosuke Ichikawa, Baigyoku Nakamura)

Evening :

1. Ukiyozuka Hiyoku no Inazuma - Sayaate (Somegoro Ichikawa, Shoroku Onoe, Shijaku Nakamura), Suzugamori (Kichiemon Nakamura, Baigyoku Nakamura)
2. Kanjincho (Koshiro Matsumoto, Kichirmon Nakamura, Somegoro Ichikawa)
3. Shochikubai Yushima no Kakegaku (Kichiemon Nakamura, Fukusuke Nakamura, Karoku Nakamura, Kasho Nakamura)


Geijutsusai Jugatsu Okabuki (October)

Matinee :

1. Kenuki (Mistugoro Bando, Kaishun Nakamura, Danzo Ichikawa, Kinnosuke Nakamura, Tozo Nakamura)
2. Kumo no Hyoshimai (Tamasaburo Bando, Mitsugoro Bando, Kikunosuke Onoe, Shoryoku Onoe)
3. Kawasho (Tojuro Sakata, Tokizo Nakamura, Danshiro Ichikawa, Tozo Nakamura)
4. Otowa-ga-dake Danmari (Kikugoro Onoe, Shoroku Onoe, Taiga Fujima, Kichiemon Nakamura, Tomijuro Nakamura)

Evening :

Yoshitsune Senbon Zakura

Tokaiya, Daimotsu no Ura (Kichiemon Nakamura, Tamasaburo Bando, Tomijuro Nakamura)
Yoshinoyama (Kikugoro Onoe, Kikunosuke Onoe, Shoroku Onoe)
Kawatsura Hogen Yakata (Kikugoro Onoe, Tokizo Nakamura, Kikunosuke Onoe, Hikosaburo Bando)