Kabuki-Za Sayonara Koen Vol. 3 (12 DVDs with English subitltes plus 152 page book with some English )

Kabuki-Za Sayonara Koen Vol. 3 (12 DVDs with English subitltes plus 152 page book with some English )
339.99
OUT OF STOCKSKU: FSV5612

Product Description

Volume 3 of the truly superb Kabuki-za Sayonara box sets. This one of performances that took place in May and June 2009. 12 DVDs with English commentary and English subtitles on particular performances. Comes with 152 page book with colour photos, and play synopses in English.

Gogatsu Daikabuki
Matinee
1. Kabuki Juhachiban no Dai Shibaraku / Ebizo Ichikawa, Sadanji Ichikawa, Tomoemon Otani, Senjaku Nakamura, Kanjaku Nakamura
2. Kotobuki Shojo / Tomijuro Nakamura, Kaishun Nakamura, Tenaraiko / Shikan Nakamura
3. Mekura Nagaya Umekaga Tobi / Kikugoro Onoe, Hidetaro Kataoka, Kikunosuke Onoe, Tojuro Sakata
4. Modori Kagoiro Aikata / Shoroku Onoe, Ukon Onoe, Kikunosuke Onoe

Evening
1. Kezori / Danjuro Ichikawa, Hidetaro Kataoka, Kikunosuke Onoe, Tojuro Sakata
2. Yudachi / Kikugoro Onoe, Tokizo Nakamura
3. Kanda Bayashi / Mitsugoro Bando, Ebizo Ichikawa, Danzo Ichikawa
4. Oshidori / Shoroku Onoe, Kikunosuke Onoe, Ebizo Ichikawa

Rokugatsu Daikabuki
Matinee
1. Shofudatsuki Kongen Kusazuri / Shoroku Onoe, Kaishun Nakamura
2. Futatsu Chou Chou Kuruwa no Nikki Subouba / Koshiro Matsumoto, Somegoro Ichikawa, Kichiemon Nakamura
3. Cho no Michiyuki / Baigyoku Nakamura, Fukusuke Nakamura
4. Onnagoroshi Abura no Jigoku / Nizaemon Kataoka, Kotaro Kataoka, Karoku Nakamura, Shutaro Kataoka, Baigyoku Nakamura

Evening
1. Kadodeiwai Kotobuki Renjishi / Koshiro Matsumoto, Kintaro Matsumoto, Somegoro Ichikawa
2. Kiwametsuki Banzui Chobei / Kichiemon Nakamura, Nizaemon Kataoka, Baigyoku Nakamura, Tozo Nakamura, Shikan Nakamura
3. Kamiyui Shinzo / Koshiro Matsumoto, Karoku Nakamura, Yajuro Bando, Fukusuke Nakamura, Somegoro Ichikawa