Japanese Bon Odori

Japanese Bon Odori
VARIOUS
18.99
OUT OF STOCKSKU: FSD6131

Product Description

Good quality, good value, album of Japanese Bon Odori, Japanese Bon Dance songs from all over Japan. Listen to samples of all tracks.
1. Hokkai Bon Uta 2. Ajigasawa Jinku 3. Torajosama 4. Akita Ondo 5. Hanagasa Ondo 6. Souma Bon Uta 7. Nikkou Waraku Odori 8. Yagi Bushi-kunisada Chuuji 9. Hirahama Ondo 10. Tokyo Ondo 11. Aikawa Ondo 12. Ecchuu Owara Bushi 13. Gujou Bushi-kawasaki 14. Kawachi Ondo 15. Mihara Yassa Odori 16. Awa Odori 17. Yosakoi Naruko Odori 18. Tankou Bushi 19. Tsurusaki Odori-sarumaru Dayuu 20. Shichiguwachi Eisa

Click here to email for availability