Gujo Hachiman Asobi / Gujo Hachiman Ito Kai

Gujo Hachiman Asobi / Gujo Hachiman Ito Kai
DAISUKE KIBA, MAIKO ITO
29.99
OUT OF STOCKSKU: FSD9598

Product Description

Superb album of Gujo Bushi and Odori (folk and dance music) of Gujo Hachiman in Gifu prefecture. Interplay of kokyu (traditional violin) and koto with vocals, shamisen and traditional percussion. Features Daisuke Kiba on kokyu, Maiko Ito on koto, plus Isuzu Koike, Masahiko Togami, Shinichi Ueda, Yutako Kinoshima on vocals, shamisens, and Hitomi Togami on taiko. One of the most fascinating folk traditions in Japan.

1. Yahata Kouta
2. Kocho Kawasaki
3. Kawasaki
4. Kanso Kyoku - Gen Gen Bara Bara
5. Harugoma
6. Kyoku version, Neko no Ko
7. Kyoku version, Yatchiku
8. Matsusaka
9. Yawata Kouta (Karaoke)