Guide to Japanese Music 1 - Gagaku (2 CDs)

Guide to Japanese Music 1 - Gagaku (2 CDs)
VARIOUS
27.99
OUT OF STOCKSKU: FSD5538

Product Description

First in a series of CDs, acting as a guide to Japanese traditional music. This one introduces two styles of gagaku, or ancient court music; Torai Gakufu and Kuniburi Kayo performed by Tokyo Gakusho and Reigakusha.
CD 1;
Torai Gakufu (Kangen)
1. Hyojo Choshi 2. Etenraku Nokorigaku Sanpen 3. Bairo Torai Gakufu [Bugaku-kyoku] 4. Manzairaku 5. Karyobin no Kyu 6. Ran Ryoou 7. Taiheiraku no Kyu 8. Engiraku 9. Hassen no Kyu 10. Nasori no Kyu 11. Satoku no Kyu 12. Bairo no Ha

CD2;
Kuniburi Kayo (Shinji Kayo)
1. Ajime Saho 2. Senzai, Motouta, Sueuta 3. Asakura no Netori 4. Asakura 5. Sonokoma Sando Byoshi, Agebyoshi 6. Azuma-asobi Agebyoshi 7. Azuma-asobi Ichiuta 8. Kumeuta no Netori 9. Kumeuta Mairi Onjo Kuniburi Kayo (Eikyoku) 10. Kanshi 11. Harusugi 12. Koromogae 13. Mimasaka