Gotai-Fushi Yamato Shinkyoku Sho II - Performance Selections from the Five Main Schools of Japanese Traditional Noh

Gotai-Fushi Yamato Shinkyoku Sho II - Performance Selections from the Five Main Schools of Japanese Traditional Noh
49.99
OUT OF STOCKSKU: FSV5598

Product Description

Collection of performances by the five main schools of Japanese Noh comes with Japanese, English, Chinese subtitles and liner notes. 103 minutes, filmed at National Noh Theatre in May 2010. Region Code All.
1. Kanze school Maijishi 'Takasago' / Tetsunojo Kanze (shite), Rokurobei Fujita (fue), Genjiro Okura (kotsuzumi), Mitsuo Yasufuku (ohtsuzumi), Motonori Kanze (taiko), Kiyokazu Kanze (jiuta)
2. Konparu school Kotsuzumi Iccho 'Yashima' / Ujin Sakurama (utai), Gako Araki (kotsuzumi)
3. Kita school Maibayashi 'Hagoromo' / Akio Awaya (shite), Hiroyuki Matsuda (fue), Genjiro Okura (kotsuzumi), Takashi Yamamoto (ohtsuzumi), Kunikazu Konparu (taiko), Shigeru Nagashima (jiutai)
4. Kongo school Taiko Iccho 'Tenko' / Hisanori Kongo (utai), Takashi Yamamoto (taiko)
5. Hojo shcool Maibayashi 'Midare' / Kannosuke Kondo (shite), Senko Isso (fur), Genjiro Okura (kotsuzumi), Tadao Kamei (ohtsuzumi), Kunikazu Konparu (taiko), Toshiki Asakura (jiutai)
6. Isso school Fue Ikkan 'Koi no Netori' / Senko Isso (fue)
7. Kongo school Kotsuzumi Iccho 'Youchi Soga' / Hisanori Kongo (utai), Genjiro Okura (kotsuzumi)
8. Kanze school Ohtsuzumi Iccho 'Ominameshi' / Kiyokazu Kanze (utai), Tadao Kamei (ohtsuzumi)
9. Konparu school Taiko Iccho 'Kazuraki' / Ujin Sakurama (utai), Kunikazu Konparu (taiko)