Gei no Shinzui Series - Nagauta Kokoro (The Art of Traditional Performance - Nagauta)

Gei no Shinzui Series - Nagauta Kokoro (The Art of Traditional Performance - Nagauta)
KATSUSABURO KINEYA, KATSUKUNI KINEYA
39.99
OUT OF STOCKSKU: FSV6367

Product Description

Master musicians of Nagauta ('long song', music which accompanies Kabuki). Katsutaro Kineya and Katsukuni Kineya display their sophisticated art of traditional performance. The concert was held at the National Theatre Tokyo in August 2008. 134 minutes. NTSC Region Code 2.
1. Goshoku no Ito 2. Yoshiwara Suzume 3. Kinekatsu Sanden no Uchi Adachigahara 4. Shokyoku-shu