Gagaku e no Shotai (Jitsuyo Hen)

Gagaku e no Shotai (Jitsuyo Hen)
TOKYO GAKUSO
22.99
OUT OF STOCKSKU: FSD9100

Product Description

Gagaku performance by the peerless, Tokyo Gakusho. The tracks represent various milestones in life, with traditions and ceremonies. These include New Year, first visit to a shrine, doll's festival, Shichi-Go-San celebration, weddings, funeral and more.


1. Sofuren
2. Etenraku
3. Rokunshi
4. Torika
5. Sohohi
6. Onintei
7. Showaraku
8. Soko
9. Sanju
10. Kumeuta-netori
11. Kumeuta
12. Manzairaku
13. Outa
14. Katen
15. Shukoshi
16. Etenraku-imayo
17. Bato
18. Kanshu
19. Oshokun
20. Chogeishi
21. Chikuringaku
22. Senshuraku