Collection of Michio Miyagi's Ensembles [Michio Miyagi Gassoukyoku Shusei] (5 CDs)

Collection of Michio Miyagi's Ensembles [Michio Miyagi Gassoukyoku Shusei] (5 CDs)
MICHIO MIYAGI
149.99
OUT OF STOCKSKU: FSD5527

Product Description

Originally released on LP in 1987, reissued on CD for the first time. The successors of the late, great koto player Michio Miyago [1894-1956], who all studied under him such as Kiyoko Miyagi, Kazue Miyagi and Reibo Aoki perform his compositions including some with orchestra and choir.
CD1 ; 1. Ettengaku Henso-kyoku 2. Wafugaku 3. Uteya Tsuzumi
CD2 ; 1. Dokan 2. Kagayaku Daichi 3. Muden
CD3 ; 1. Henkyoku Yachio Jishi 2. Henkyoku Sho-Chiku-Bai 3. Nichiren
CD4 ; 1. Banshocho Koto Kyoso-kyoku 2. Haru no Umi
CD5 ; 1. Matsu 2. Kiku no Sakae