Campus Records 45 Year Anniversary Album- Okinawa no Uta

Campus Records 45 Year Anniversary Album- Okinawa no Uta
VARIOUS ARTISTS
21.99
OUT OF STOCKSKU: FSD6931

Product Description

Campus Records is a bit of an institution in Okinawa, a record company and record shop, owned by Bisekatsu. Selection of tracks of tradiitional and modern shimauta, and rather nice cover that like the previous Campus compilations, mimics Sergeant Pepper.
1. Four Sisters - Chinnuku Jushi (1968) 2. Rinsho Kadekaru - Sagi Chijuyaa (1975) 3. Shuji Kurokawa - Juku no Haru (1975) 4. Yutaka Tsubayama - Waido Bushi (1980) 5. Deigo Musume - Iipin Gwa (1980) 6. Minoru Kinjo - Shirokuro Bushi (1981) 7. Teihan China - Wakare no Kemuri (1985) 8. Hirokazu Matsuda - Kitaya Maikata (1997) 9. Masae Nakada, Sachiko Nakada - Yoroshiku Gozaimasu (1998) 10. Seibun Tokuhara - Shimajiri Makabe nu Kubi Sato nu Aruji (2000) 11. Seijin Taba - Shibai Monogatari (2003) 12. Akira Wakugawa - Kitaya Sinushi (2005) 13. Kazumi Tamaki - Heiwa no Negai (2008) 14. Tatsuya Shimabukuro - Tunugi! Tunuga! (2008) 15. Kiyoko Toma - Uta Ya Kimokara (2009) 16. Masa - Jukkai Bushi (2009) 17. Yoneo Miyaguni - Miya Kuni nu Kuicha (2012) 18. Kazutoshi Matsuda - Agarikata Bushi (2013) 19. Mika Uchizato - Nanjo Kouta (2014)