Songs of Manchuria - Asia Ni Norite - Uta to Manshu

 Songs of Manchuria - Asia Ni Norite - Uta to Manshu
VARIOUS ARTISTS
19.99
OUT OF STOCKSKU: FSD7098

Product Description

Propaganda songs about Manchuria during the Japanese occupation from 1931. Originally released as 78s now revived using the latest in studio technology.
1. Sen'yu / Kubota Ikuo 2. Gunshin Tachibana Chusa/ Kubota Ikuo 3. Suishieinokaiken/ Hirayama Miyoko 4. Dokuritsu Shubi-tai no Uta / Meikyoku Choir 5. Manshu Koshinkyoku/ Tokuyama 6. Manshu Ronin no Uta/ Wada Ken 7. Manshukoku Kokka/ Japan Polydor Choir 8. Mantetsu no Uta/ Okuda Ryozo 9. Kagayaku Manshu/ Kinbayashi Taro 10. Nihonjin wa Ko ni Wiru / Shoji Taro 11. Kitagumi -gun no Uta/ Satoshi Uehara 12. Manshu Musume/ Hattori Tomiko 13. Hokuman Da Yori/ Toshi Uehara 14. Yoshun Kouta/ Kusunoki Shigeo 15. Manshu Kaitaku no Uta/ Tokuyama Shu, Nakamura Yoshiko 16. Seishonen Giyu-tai no Uta/ Fumiko Shika, Katsuhiko Ashida 17. Manshu Kaitaku Koshinkyoku/ Soichiro Hoioka 18. Harpin Yakyoku/ Yuri Akemi 19. Yoshiki No Hana/ Hattori Tomiko 20. Asia Ni Norite/ Tokuyama Shu 21. Mamoru kokkyo - Kokkyo Keibi no Uta/ Kusunoki Shigeo 22. Akatsuki no Taiheigen/ Matsudaira Akira, Tachibana Hiroshi 23. Anata Shikkari / Sugi Kyoji, Michi Yakko