FAR SIDE RADIO

presented by Paul Fisher

On Resonance 104.4fm and live at www.resonancefm.com

Wednesday 19th April 2017

I
No. Artist Title Album Buy It
1. VARIOUS RITUALS Songs and Prayers from the Izaiho Ritual FSD7075
2. UNKNOWN KUDUCHIHAYASHI BUSHI Tsuru Record SP
3. UNKNOWN ZACHIMIYANNBOO BUSHI Tsuru Record SP
4. SHOUKICHI KINA AGARIZACHI Shoukichi Kina & Champloose FSD3036
5. SHOUKICHI KINA SHIRAHO NU HAMA NI HANA SAKASANA Private Cassette Tape
6. RINSHO KADEKARU KUIKATARE BUSHI Jiru- Rare Tracks FSD1374
7. SHOUEI KINA UNKNOWN Private Cassette Tape
8. AN-CHANG PROJECT AMAGOI BUSHI Yarayo Uta no Sahanji FSD1059a
9. UNKNOWN NIIMANUSYU Tsuru Record SP