Buy now with PayPal

DUOS & GROUPS

Far Side Music | OKINAWA | OKINAWA traditional |  DUOS & GROUPS

Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s

VARIOUS ARTISTS

Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s

Ref: FSD7223


Price: 19.99

First of three albums in the 'Kanasu' series. Makoto Kubota has selected and remastered tracks from the a 16 LP box set of recordings made in Okinawa, Miyako island Yaeyama, released in 1965 and limited to 100 pressings, later released as 2 sets of 8 CDs. These recordings are considered a magnificent body of work, with many rare recordings from across the Ryukyu archipelego, consisting of over 1000 songs, recorded by three engineers carrying over 100kg of recording equipment. Makoto Kubota has unearthed these recordings, and compiled them onto three CDs, including some previously unreleased. This first CD features recordings from the main Okinawa island plus one remix by harikuyamaku. You can listen to sound samples.

1. No Ro No Kigan No Utae - Ogumi Mura 2. Amagoi Qena - Azuma Katsu 3. Kuni Atama Sabakui - Higa Haruzo 4. Roji Raku - Yogi Tomizu 5. Shichigatsu Eisa - Kinjo Kamado 6. Da Hana Ko - Iguchi Urato 7. Hayakuchi Setsu - Awase no Kyotaro Hozonkai 8. Tancha Mae 9. Ka Na Yo Amakawa - Terukina Choichi 10. Acchame Sho - Terukina Choichi 11. Toe Sen Doi - Terukina Choichi 12. Touhou Sayo - Terukina Choichi 13. Uri Jin Qena - Kuniyoshi Sadako 14. Shichi Odori - Gushiken Ushi 15. Usu Taiko - Makiya Kama 16. Yamahara Kashiki Bushi - Gushiken Nobu 17. Gochigyou - Misato Mura Awase 18. Kihouzou - Yamashiro Fumio 19. Umi Nu Chinbora - Yonashiro Tadamasu 20. Toto Mae / Haha ga / Ichi chi Nichi Yomiba - Kinjo Kamada 21. Mai Mai Nui Nui / Ishim Keiji/ Agachi Noboriba / O Ame / Saburomara / Nanra Shimo Chaga - Shinjo Yuki 22. Munu Uine / Ashita Shogatsu do / Ie Hatcha Ga/ Nahanu Mari Ya/ Hinan Nan Nan - Kinjo Kamado 23. Komori Uta - Oshiro Ushiya 24. Kagi Ya De Kaze Bushi - Kawata Matsuo 25. Nobori Kuzetsu - Oshiro Kazuo 26. Shisha Soubetsu No Umui - Eima Sayo 27. Rujigaku X Tahfahku - Iguchi Urato - Remixed by Harikuyamaku - Bonus Track

WATCH ALBUM TRAILERPeople who bought this item also bought:
1. Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota (Ref: FSD7226)
2. Hatachi Miyarabi, Heiwa no Negai, 7 inch Single (Ref: FSS7234)
3. Kanasu Remixes - 7 inch single (Ref: FSL7228)
4. Kanasu Remixes 7 inch single (Ref: FSL7227)
5. A Kaung Ta A Kaung Sone Tay Vol. 2 (Ref: FSD7231)
6. Kanasu - Yaima - The Traditional Folk Songs of Yaeyama Islands, 1960s (Ref: FSD7225)
7. Kanasu Myahk - The Traditional Music of Miyakojima Islands, 1960s (Ref: FSD7224)
8. Shanghai Discontinued Famous Hits of the 1930s and 1940s Vol.12 (Ref: FSD7143)


Kanasu Myahk - The Traditional Music of Miyakojima Islands, 1960s

VARIOUS ARTISTS

Kanasu Myahk - The Traditional Music of Miyakojima Islands, 1960s

Ref: FSD7224


Price: 19.99

Second of three albums in the 'Kanasu' series. Makoto Kubota has selected and remastered tracks from the a 16 LP box set of recordings made in Okinawa, Miyako island Yaeyama, released in 1965 and limited to 100 pressings, later released as 2 sets of 8 CDs. These recordings are considered a magnificent body of work, with many rare recordings from across the Ryukyu archipelego, consisting of over 1000 songs, recorded by three engineers carrying over 100kg of recording equipment. Makoto Kubota has unearthed these recordings, and compiled them onto three CDs, including some previously unreleased. This second CD features recordings from the Miyako islands plus one remix by Mikio (Black Wax) and Makoto Kubota.

1. Naka Ya Ma Bu Narya Nu Ayagu - Nakama Gentoku 2. Kani Suma Gama - Nakama Gentoku 3. Miyakuzu Tsu Nu Ayagu - Tomori Kinzo 4. Mitsugi O Nuno Osame Nu Ayagu - Sunagawa Matsu 5. Henna Nu Macha Ga Ma Nu Ayagu - Sunagawa Genko 6. Sara Hama Nu Haima - Fukushima Matsuko 7. Kana Shagama Ayagu - Fukushima Matsuko 8. Karimata Nuisamiga - Inami Yoshio 9. Henna Nu Ma Muya - Tsukasa Koguro 10. Ishimine No A Kau Ki - Sawada Kani 11. Ne Kan Nu Aruji - Furukata Muneo

12. Naka Yatsu Nu Ka Niku - Fukushima Matsuko 13. Miyaguni Nu Ane Gama - Chohirana Choko 14. Ike Nu Dai Shu Yutaka Mi Oya - Sakumoto Chiyo 15. Irabu Waka Nu Chi I Ga Ni Oya Nu Ayagu - Sakumoto Chiyu 16. Ie Date I Nu Uta - Miura Kenyu 17. Mifune Oya Nu Tsuma Ho Na Koi Nu Ayagu - Furukata Akiko 18. Tarama Shonkane - Miura Kenyu 19. Komori Uta - Tokuyama Eiko 20. Komori Uta - Furukata Akiko 21. To Ga Ni Ayagu - Furukata Muneo 22. Irabu To Gani - Furukata Muneo 23. Tabi Ei Nu Ayagu - Katsuren Asako 24. Sarahama Nu Haima - Mixed by Mikio 'Black Wax' & Makoto Kubota


People who bought this item also bought:
1. A Kaung Ta A Kaung Sone Tay Vol. 2 (Ref: FSD7231)
2. Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota (Ref: FSD7226)
3. Kanasu - Yaima - The Traditional Folk Songs of Yaeyama Islands, 1960s (Ref: FSD7225)
4. Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s (Ref: FSD7223)
5. Shanghai Discontinued Famous Hits of the 1930s and 1940s Vol.12 (Ref: FSD7143)
6. Shanghai Discontinued Famous Hits of the 1930s and 1940s Vol.11 (Ref: FSD7142)
7. Palm Wine Music of Ghana - From Palm Wine Music to Guitar Band Highlife ( 2 CDs + Book) (Ref: FSD7099)


Kanasu - Yaima - The Traditional Folk Songs of Yaeyama Islands, 1960s

VARIOUS ARTISTS

Kanasu - Yaima - The Traditional Folk Songs of Yaeyama Islands, 1960s

Ref: FSD7225


Price: 19.99

Third of three albums in the 'Kanasu' series. Makoto Kubota has selected and remastered tracks from the a 16 LP box set of recordings made in Okinawa, Miyako island Yaeyama, released in 1965 and limited to 100 pressings, later released as 2 sets of 8 CDs. These recordings are considered a magnificent body of work, with many rare recordings from across the Ryukyu archipelego, consisting of over 1000 songs, recorded by three engineers carrying over 100kg of recording equipment. Makoto Kubota has unearthed these recordings, and compiled them onto three CDs, including some previously unreleased. This third CD features recordings from the Yaeyama islands, plus remix by Makoto Kubota.

1. Kurushimakuduki - Ohama Kenbu 2. Ubunupida - Shiraho Eisho, Kamiya Yokomi, Mimori Omori and Others 3. Inkyaranuuta - Kabira Kame, Fukai Yoshi and Others 4. Mayamabushi - Takeshi Nakane 5. Hounennegaiuta Kiyunubi - Kabira Kame 6. Manganisuttsabushi - Nakasoko Hidetoshi 7. Asadoyayunta - Ohama Kenbu 8. Hounennegaiuta Kiyunofukurasha - Kabira Kame 9. Kudakabushi - Nakashima Kazuo 10. Maya-yunta - Ohama Kenbu 11. Marumabunsanbushi - Takeshi Nakane 12. Shougatsuyunta <Yukui> - Nakasoko Hidetoshi 13. Niusuinouta - Kabira Kame 14. Maherachitoshi - Ohama Kenbu 15. Koinayunta - Ohama Kenbu 16. Painanatsunbushii -Ohama Kenbu 17. Ningachi - Shiraho Eisho 18. Shibiraozabushi - Nakashima Kazuo 19. Nzatora - Ohama Kenbu 20. Panaremanumainutubushi - Hozoko Samuto 21. Musubinudangoma - Ohyama Sadao 22. Nakazaranuuta - Yoshiyuki Yonei 23. Taniduruayo - Kabira Kame 24. Mirukubushi - Tadao Matsuyama 25. Yarayobushi - Kabira Kame 26. Inkyaranuuta (Remixed By Makoto Kubota) <bonus Track> - Kabira Kame


People who bought this item also bought:
1. A Kaung Ta A Kaung Sone Tay Vol. 2 (Ref: FSD7231)
2. Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota (Ref: FSD7226)
3. Kanasu Myahk - The Traditional Music of Miyakojima Islands, 1960s (Ref: FSD7224)
4. Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s (Ref: FSD7223)
5. Shanghai Discontinued Famous Hits of the 1930s and 1940s Vol.12 (Ref: FSD7143)
6. Shanghai Discontinued Famous Hits of the 1930s and 1940s Vol.11 (Ref: FSD7142)
7. Palm Wine Music of Ghana - From Palm Wine Music to Guitar Band Highlife ( 2 CDs + Book) (Ref: FSD7099)


Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota

VARIOUS ARTISTS

Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota

Ref: FSD7226


Price: 19.99

Compiled by Makoto Kubota, some of Okinawa's most famous tunes and most famous artists. Includes the original Haisai Ojisan by Shoukichi Kina and Champloose, and possibly the first recording of the song Chinnuku Jyushi, and a 1958 recording of Shotoku Yamauchi, also a remixed version by Oorutachi.

1. Haisai Ojisan - Shoukichi Kina & Champloose 2. Umi no Chinbora- Akayama - Yamauchi Shotoku 3. Maeda Bushi, Safuen Bushi, Ine Suri Bushi - Kadekaru Rinsho 4. Kanayo - Oshiro Misako 5. Yamabare Yunta - Yamazato Yukichi 6. Bospou-bushi - Daiku Tetsuhiro 7. Ikei Hanareri Bushi, Tanchame - China Sadao 8. Oka No Ipponmatsu - Itokazu Kame 9. Umi no Chinbora- Akayama - Itokazu Kame 10. Kurudando-bushi (live) - Sato Kunitaka 11. Irabu Tohgani - Kuniyoshi Genji 12. Sengo No Kazoeuta - Noborikawa Seijin 13. Kataumui - Oshiro Misako 14. Ju Kyo no Haru - China Sadao 15. Asadoya Yunta - Yamazato Yukichi 16. Mamidohma - Yamazato Yukichi 17. Nu Tubarahma - Yamazato Yukichi 18. Nakuni- Teimato - Yamauchi Shotoku 19. Chinnuku Jyushii - Four Sisters 20. Nakunii - Teiimato - Yamauchi Shotoku, Remixed by Oorutachi (Bonus Track)


People who bought this item also bought:
1. Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s (Ref: FSD7223)
2. Hatachi Miyarabi, Heiwa no Negai, 7 inch Single (Ref: FSS7234)
3. Kanasu Remixes - 7 inch single (Ref: FSL7228)
4. Kanasu Remixes 7 inch single (Ref: FSL7227)
5. A Kaung Ta A Kaung Sone Tay Vol. 2 (Ref: FSD7231)
6. Kanasu - Yaima - The Traditional Folk Songs of Yaeyama Islands, 1960s (Ref: FSD7225)
7. Kanasu Myahk - The Traditional Music of Miyakojima Islands, 1960s (Ref: FSD7224)
8. Shanghai Discontinued Famous Hits of the 1930s and 1940s Vol.12 (Ref: FSD7143)


Kanasu Remixes 7 inch single

MAKOTO KUBOTA AND OTHERS

Kanasu Remixes 7 inch single

Ref: FSL7227


Price: 19.99

Remixes from the Kanasu series of albums, released as 7 inch vinyl

Side A

Nahkny- Tiimatoh - remixed by Oorutachi - original by Shotoku Yamauchi

Side B

Sarahama nu Haima - remixed by Mikio (Black Wax) (sax, Marino Ikemura) and Makoto Kubota (bass) - original by Matsuko FukushimaPeople who bought this item also bought:
1. Hatachi Miyarabi, Heiwa no Negai, 7 inch Single (Ref: FSS7234)
2. Kanasu Remixes - 7 inch single (Ref: FSL7228)
3. Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota (Ref: FSD7226)
4. Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s (Ref: FSD7223)


Kanasu Remixes - 7 inch single

MAKOTO KUBOTA AND OTHERS

Kanasu Remixes - 7 inch single

Ref: FSL7228


Price: 19.99

Second 7 inch record of remixes from the Kanasu series.

Side A

1. Inkyara Nu Uta - Remixed by Makoto Kubota - bass, guitar and keyboards

Side B

Rujigaku x Tahfahku - Remixed by harikuyamakuPeople who bought this item also bought:
1. Hatachi Miyarabi, Heiwa no Negai, 7 inch Single (Ref: FSS7234)
2. Kanasu Remixes 7 inch single (Ref: FSL7227)
3. Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota (Ref: FSD7226)
4. Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s (Ref: FSD7223)


Utazuna - Ryukyu-ko o Okan Suru Utai Tachi (2 CDs)

TETSUHIRO DAIKU, KOICHI KAMIYA, SEIBUN TOKUHARA, KEIKO KINJO

Utazuna - Ryukyu-ko o Okan Suru Utai Tachi (2 CDs)

Ref: FSD7186


Price: 27.99

Songs that crossed the Ryukyu archipelego down the centuries, performed by four of the greatest living musicians. One of the most important Okinawan traditional albums of recent years.

CD1

1. Tetsuhiro Daiku, Koichi Kamiya / Kabira Bushi 2. Tetsuhiro Daiku / Aka Mata 3. Koichi Kamiya / Minato Kuri Bushi 4. Tetsuhiro Daiku / Hatoma Bushi 5. Seibun Tokuhara / Hatoma Bushi 6. Tetsuhiro Daiku / Yugafu Bushi 7. Keiko Kinjo / Sa sa Bushi 8. Tetsuhiro Daiku / Medetai Bushi 9. Koichi Kamiya / Medetai Bushi 10. Tetsuhiro Daiku / Tsuru Kame Bushi 11. Koichi Kamiya / Tsuru Kame Bushi 12. Tetsuhiro Daiku / Mazakai Bushi 13. Seibun Tokuhara / Dakidon Bushi 14. Tetsuhiro Daiku / Suibarana Bushi 15. Seibun Tokuhara / Nandaki Bushi16. Tetsuhiro Daiku / Hunakuyaa Bushi 17. Koichi Kamiya / Iwai Bushi 18. Tetsuhiro Daiku / Shi Shya ma 19. Keiko Kinjo / Mimura Wudui 20. Tetsuhiro Daiku, Koichi Kamiya / Dai sa Naja - Ota-ya Bushi

CD2

1. Tetsuhiro Daiku, Seibun Tokuhara / Umi no Chinbora Subinoza 2. Tetsuhiro Daiku / Hatoma Bushi 3. Koichi Kamiya / Hatoma Bushi 4. Tetsuhiro Daiku / Kuinu Hana 5. Seibun Tokuhara / Azataka Niku 6. Keiko Kinjo / Koi nu Hana 7. Tetsuhiro Daiku / Nakarata Bushi 8. Seibun Tokuhara / Nakarata Bushi 9. Tetsuhiro Daiku / Kui Gama Bushi 10. Koichi Kamiya / Uyanu Magokuro 11. Tetsuhiro Daiku / Agarooza 12. Seibun Tokuhara / Komori Uta 13. Tetsuhiro Daiku / Zen'nu Watari 14. Keiko Kinjo / Asobi Shonkane 15. Tetsuhiro Daiku / Marushima Bonsan 16. Seibun Tokuhara / Tanu Muzo 17. Tetsuhiro Daiku / Mun Guru Kubagasa 18. Keiko Kinjo / Paradise Uruma Shima 19. Tetsuhiro Daiku / Miroku Bushi 20. Keiko Kinjo / Akatasundunchi 21. Tetsuhiro Daiku, Koichi Kamiya, Seibun Tokuhara, Keiko Kinjo / Kaisare - ShiyuraPeople who bought this item also bought:
1. Mapai (Ref: FSD7188)
2. Yaw Tha Ma Paung Chote (Ref: FSD7183)
3. Taramurag - The Story of Rangay (Ref: FSD7163)
4. Lam Phloen World Class: The Essential Banyen Rakkaen (Compiled by Soi48) (Ref: FSD7153)
5. Isan Soul (Ref: FSD7122)


Uchina Love Song

VARIOUS ARTISTS

Uchina Love Song

Ref: FSD7092


Price: 28.99

Six female musicians sing Okinawan love songs. The six singers all perform three tracks each, and all come together to perform a nine minute version of Nakuni-Kaisare on an extra CD 2. All but one of the six, Megumi Aragaki, was born and grew up in Okinawa. The others, all extremely accomplished in Okinawan traditional music, come from a variety of interesting backgrounds. Kanako Horiuchi is originally from Hokkaido and moved to Okinawa to study traditional music, Lucy Nagamine grew up in Peru, Kaori Yamashiro is from Iyeha Jima but grew up in Osaka, while Mina, is Swiss/Japanese and lives in London. The songs are all meant to give the woman's side to a love song (yet are all written by men!) and are often about unrequited love and other tragic situations. Among these, Lucy sings Kataumui, most often associated with Misako Oshiro, Megumi Aragaki sings Shirakumu Bushi and Shirase Haikawa Bushi, Kanako Horiuchi has versions of Yotakara Bushi and Shimochidori while Mina sings Musume Jintoyo and Ashibi Shongane.

WATCH VIDEOSongs and Prayers from the Izaiho Ritual, Kudaka Island

VARIOUS

Songs and Prayers from the Izaiho Ritual, Kudaka Island

Ref: FSD7075


Price: 19.99

Ancient rituals from the Okinawan island of Kudaka. It is believed that the first ancestors of Okinawa settled on Kudaka and it is known as the 'Island of the God'. This CD, originally recorded in 1978 features the Izaiho ritual in which women between the ages of 30 and 41 make the symbolic transition from young women into celestial beings. This ritual only takes place once every twelve years. Izaiho was cancelled in 1990 and every twelve years since due to the declining number of women born and living on the island, and a female Noro shaman to perform the ritual. This is therefore likely to be the last time this ritual was ever performed and is an important document as well as an intoxicating listen.

1. Asanmai 2. Nirahana Worship 3. Tinyuta Praying at Uputishiji 4. Yukunegamiashibi 5. Hashirarariashibi 6. Arikuya 7. Dialogue Between Shizu Nishime and Yasuo Higa 8. Nariki 9. Gukimai 10. Speech of the District MayorPeople who bought this item also bought:
1. Ainu, Hopo-Minzoku no Geinoh (3 CDs) (Ref: FSD4349)
2. Have a Big Bite of Japanese Minyo 100 - Okawari Version (2 CDs) (Ref: FSD5108)
3. Shamisen - Genroku Hanamiodori (Ref: FSD2527)
4. Nagauta - Kyokanoko Musume Dojoji (Ref: FSD2528)
5. Hayashi Kumikyoku (Ref: FSD2533)
6. Suikyoku (Ref: FSD2670)
7. Buyo Kouta (Ref: FSD2998)
8. Japanese Minyo Best (Ref: FSD3166)


Unaijima

UNAIGUMI

Unaijima

Ref: FSD6733


Price: 22.99

The original Nenes are back! after nearly 20 years..well, almost..Misako Koja, Namiko Miyazato, Yukino Hiyane team up with Emiko Shimabukuro (so just Yasuko Yoshida of the original line-up missing) and Kazuya Sahara, keyboard player, producer and the man behind much of the original Nenes sound. They are calling themselves Unaigumi, have been playing live for a little while, including the Ryukyu Festival in 2014, and finally release an album. Their voices are in fine fettle, there's some great songs, an acoustic feel, and some anti-war sentiments.

1. Inagu Dushi 2. Shimanu Kutunufa 3. Unaijima 4. Chinuu Chuu Achaa 5. Nanyo Hamachidori Bushi 6. Shima ni Fuku Kaze, Futami Joka 7. Nanyo Kazoeuta 8. 1945 no Haru 9. Shinko Bushi 10. Ikunu Hana Sakashibusa 11. Shimanu Shigata 12. Saiyoo Bushi 13. Onnatomo, ReprisePeople who bought this item also bought:
1. Hometown's Wind (Furusato no Kaze) (Ref: FSD6736)
2. Dies Irae - Ikari no Hi (Ref: FSD6734)
3. Urizun - New Best (Ref: FSD2299)
4. Uminchu - Yaeyama Nasakeuta (Ref: FSD2333)
5. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)
6. Sao Choom-phae Pae Ruk (Ref: FSD2443)
7. Ruam Hit Lukthung Morlam 2 (Ref: FSD2671)
8. Tuajing Prajam Jai (Ref: FSD2675)


Katayabira Shima Uta Kyou- Shimajima no Uta Vol.1 (Shimauta Collection Vol.1)

SADAO CHINA, TETSUHIRO DAIKU, GENJI KUNIYOSHI AND OTHERS

Katayabira Shima Uta Kyou- Shimajima no Uta Vol.1 (Shimauta Collection Vol.1)

Ref: FSD6537


Price: 18.99

Live performances from six artists recorded at the 'Ryukyu Festival - Katayabira Shimauta' which took place on August 28th 1974 at Osaka Festival Hall.

1. Bokusho Kaneshiro / Kendo Bushi 2. Bokusho Kaneshiro / Shimidu Surunuga 3. Yukichi Yamasato / Basui nu Turui 4. Yukichi Yamasato / Natsubana 5. Yukichi Yamasato / Tsumaraama 6. Sadao China / Wakare no Kemuri 7. Tetsuhiro Daiku / Yonaguni Shonkanee 8. Aiko Momohara, Sadao China, Shuji Kurokawa / Tinsagu nu Hana 9. Genji Kuniyoshi / Irabu Tooganii 10. Genji Kuniyoshi / Nariyama Ayagu 11. Genji Kuniyoshi and all others / Parumizu no Kuichaa


People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Koi - Shimajima no Uta Vol.2 (Shimauta Collection Vol.2)

VARIOUS ARTISTS

Koi - Shimajima no Uta Vol.2 (Shimauta Collection Vol.2)

Ref: FSD6545


Price: 18.99

Originally released in 1975, collection of Shimauta songs as part of a series produced by Ro Takenaka. Love songs sung by the most famous artists. Ro Takenaka (1930-1991) was a Japanese reporter, anarchist and critic who had a deep love of Okinawan music and is considered to be the first and most influential person for introducing Okinawan culture into mainland Japan.

1. Sadao China, Misako Oshiro / Juuku no Haru 2.Sadao China / Unju ga Nasado Tayomariru 3. Sadao China / Gushikawa Kouta 4. Genji Kuniyoshi / Kanushamgamayoo 5. Tetsuhiro Daiku / Asadoya Bushi 6. Yukichi Yamasato / Asadoya Yunta 7. Sadao China, Misako Oshiro / Futami Jowa 8. Misako Oshiro / Tomai Takahashi 9. Genji Kuniyoshi / Kazumata Nuisamiga 10. Tetsuhiro Daiku / Yamazaki nu Abujaama 11. Tetsuhiro Daiku / Nakasuji nu Nubeema


People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


15th August 1975, 30 Year End of War Anniversary Concert at Hibiya Park Outdoor Stage Vol.1 -Senjou No Aware

RINSHO KADEKARU, SEIJIN NOBORIKAWA, AIKO YOHEN, GENJI KUNIYOSHI AND OTHERS

15th August 1975, 30 Year End of War Anniversary Concert at Hibiya Park Outdoor Stage Vol.1 -Senjou No Aware

Ref: FSD6538


Price: 18.99

Live recording of a concert held at Hibiya Yagai Ongakudo (outdoor stage at Hibaya park) in Tokyo which took place on August 15th 1975, which marked the 30 year anniversary of the end of World War Two. The concert was hosted by Rinsuke Teruya, and all the songs are related to war.

1. Rinsho Kadekaru, Aiko Yohen / Himeyuri Butai no Uta 2. Naeko Seragaki / Senso o Uramu Haha 3. Aiko Yohen / Kuni no Hana 4. Naeko Seragaki . Nachijin Amisuku Bushi 5. Rinsho Kadekaru / Haiban no Samurai 6. Kunitaka Sato / Kurodando Bushi 7. Rinsho Kadekaru, Aiko Yohen / Jugo no Tsuma 8. Seijin Noborikawa, Aiko Yohen / Sengo no Nageki 9. Rinsuke Teruya / Mikeneko, Tonarigumi, PW Awarina Mun 10. Sadao China / Yakabushi 11. Seijin Noborikawa / Sengo no Kazoeuta


People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


15th August 1975, 30 Year End of War Anniversary Concert at Hibiya Park Outdoor Stage Vol.2  Boukyou- Furusato wo Omou

VARIOUS ARTISTS

15th August 1975, 30 Year End of War Anniversary Concert at Hibiya Park Outdoor Stage Vol.2 Boukyou- Furusato wo Omou

Ref: FSD6539


Price: 18.99

Volume two of the concert held in Hibiya park Tokyo in 1975 to commemorate the 30 year anniversay since the end of the second world war.

1. Kunitaka Sato / Asabana Bushi 2. Kunitaka Sato / Shunjusshu Bushi 3. Aiko Yohen / Furusato o Omou 4. Teihan China, Sadao China / Wakare no Kemuri 5. Teihan Chima, Seijin Noborikawa / Hanafu 6. Kame Itokazu / Nanyo Kouta 7. Sadao China / Nanyo Hamachidori 8. Seijin Noborikawa, Naeko Seragaki / Imin Kouta 9. Sadao China, Seijin Noborikawa, Rinsho Kadekaru and all others / Chunjun Nagare, Kudaka Manjuushu, Suuri Agari, Toushin Dooi 10. Seijin Noborikawa and all others / Acchame Guwa, Kadiku


People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Ase - Shimajima no Uta Vol.3 (Yambaru Yunta - Shimaua Collection Vol.3)

VARIOUS ARTISTS

Ase - Shimajima no Uta Vol.3 (Yambaru Yunta - Shimaua Collection Vol.3)

Ref: FSD6544


Price: 18.99

Volume 3 of Ro Takenaka's collections is of mainly working songs sung by the top Okinawan artists. Some songs were recorded in Yaeyama and Miyako Island. Originally released in December 1975.

1. Yukichi Yamasato / Yamabaree Yunta 2. Yukichi Yamasato / Akanma Bushi 3. Genji Kuniyoshi / Honen no Uta 4. Genji Kuniyoshi / Bangamui 5. Sadao China, Misako Oshiro / Tanchamee 6. Tetsuhiro Daiku / Maruma Bunsan, Tonosama Bushi 8. Tetsuhiro Daiku / Bosupou Bushi 9. Yukichi Yamasato / Nuu Tubaraama 10. Yukichi Yamasato / Mamidooma


People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Bachi - Shimajima no Uta Vol.4 (Shimauta Collection Vol.4)

VARIOUS ARTISTS

Bachi - Shimajima no Uta Vol.4 (Shimauta Collection Vol.4)

Ref: FSD6543


Price: 18.99

Orignally released in March 1976, final part of Ro Takenaka's Okinawan collection. Various shima uta, mostly hi-tempo with energetic sanshin playing.

1. Seijin Noborikawa / Acchame Guwa 2. Seijin Noborikawa (vo), Kame Itokazu (hayashi) / Hantabaru 3. Seijin Noborikawa (vo, sanshin), Kame Itokazu (ryukin) / Feebara Kuduchi 4. Teiha China (vo, sanshin), Sadao China (ryukin) / Nageki no Ume 5. Teihan China, Sadao China / Wakare no Kemuri 6. Kame Itokazu(vo), Seijin Noborikawa (sanshin), Teihan China (ryukin) / Mitubuni 7. Kame Itokazu, Seijin Noborikawa Kanayoo 8. Kame Itokazu (vo), Naeko Seragaki (sanshin) / Oka no Ipponmatsu 9. Rinsho Kadekaru, Kame Itokazu (vo, Sanshin), Teihan China (ryukin) / Kaisaree 10. Kame Itokazu (vo), Seijin Noborikawa, Sadao China (sanshin) / Umi no Chimboora, AkayamaPeople who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Duet

SEIJIN NOBORIKAWA & MISAKO OSHIRO

Duet

Ref: FSD6128


Price: 27.99


Probably the greatest living male and female singers of Okinawan traditional music get together to record their first 'duet' album. Simple versions of standard Okinawan traditional tunes, with occasional accompaniment of Toru Yonaha. Noborikawa is now 80 and Oshiro 76, and still sound on pretty good form, if not exactly in their prime. Listening to this, with their joyful, playful, strong and laid back manner, perhaps you can understand why Okinawans can be expected to live longer than just about anyone else in the world (although their rank of life expectancy within Japan has been falling in recent years). Listen to samples of all tracks.

1. Nakuni-Yanbarutimatu 2. Uminu Chinbora-Akayama 3. Densuna Bushi 4. Erabuyuri No Hana 5. Kaisare 6. Ichi Hanari Bushi 7. Tanchame-Kachirin Bushi 8. Yacchaguwa 9. Shirahama Bushi 10. Isa Heiyo-densa Bushi 11. Hayakuduch (Haru No Odori) 12. Taigan Kuduchi 13. Mumuuianguwa 14. Hiji Guwa Bushi 15. HarikuyamakuPeople who bought this item also bought:
1. Heisei No Kadekaru Rinsho (Ref: FSD1604)
2. Ryukyu Joka Ko (Ref: FSD1373)
3. Ajimaa No Uta (Ref: FSD2240)
4. Seijin Noborikawa & Sadao China (Ref: FSD2201)
5. From Two Ocarina Festivals (Ref: FSD2200a)
6. Stand! (Ref: FSD1743a)
7. Shimajyu Shichigwachi - Rinken Band Eisa Special (Ref: FSD1728)
8. Houraikou, exo-Pai Patirohma (Ref: FSD1714a)


Okinawa Combi Uta Collection

VARIOUS

Okinawa Combi Uta Collection

Ref: FSD6056


Price: 24.99

New recordings of 'combi' duet songs. Artists include Okinawan/Peruvian Lucy, with male singer Makoto Asage, Jinjin (Megumi Aragaki and Kazuya Jinbo) and Miyuki Kinjo. The 17 tracks include such favourites as Juku no Haru, Uwaki Bushi and styles rangiing from upbeat to mellow. Well recorded and performed in traditional style.People who bought this item also bought:
1. Pompuang 30 Hit Don Jai (Ref: FSD3480)
2. Japanese Jazz Best 100 (5 CDs) (Ref: FSD5146)
3. Morlam Saon (Ref: FSD2287)
4. Urizun - New Best (Ref: FSD2299)
5. Uminchu - Yaeyama Nasakeuta (Ref: FSD2333)
6. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)
7. Sao Choom-phae Pae Ruk (Ref: FSD2443)
8. Ruam Hit Lukthung Morlam 2 (Ref: FSD2671)


Utanu In

MISAKO OSHIRO & KANAKO HORIUCHI

Utanu In

Ref: FSD5804


Price: 22.99

Joint album by one of Okinawa's greatest ever female singers Misako Oshiro with one of the brightest young stars and her student, Kanako Horiuchi. Horiuchi, originally from Hokkaido, used to work in Tokyo and moved to Okinawa eleven years ago to study with Oshiro. They sing Okinawan minyo in duet form and include two newly written songs specially for this album, track 6 by Toru Yonaha and track 13 by Hirokazu Matsuda.

1. Aha Bushi, Mutu Acchamee Guwa 2. Kadiku, Harikuyamaku 3. Saa Saa Bushi 4. Kataumui 5. Nasaki 6. Utaya 7. Sagichiju ya 8. Nakashima Kouta, Nakashima Bushi 9. Ashibi Shongane 10. Daisanajaa 11. Muchichichaa Guwa 12. Kui nu Hana 13. Uta nu EnbushiPeople who bought this item also bought:
1. Kaidosuji no Chakuchi Shinai Blues (At The Roadside, No Touchdown Blues) (Ref: FSD5805)
2. Karma (Ref: FSD5794)
3. The Sawai Kazue (Ref: FSD5793)
4. Glorious Echoes of the Phonograph -Kanazawa Phonograph Museum 78 Archive Record Collection (Ref: FSD5774)
5. Oriental Deluxe (Ref: FSD5650)


Okinawa Zento Odori Uta Ketteiban- Katcharsee Rokucho Kuicha Butoh

SHIZUKA OSHIRO MINYO GROUP AND OTHERS

Okinawa Zento Odori Uta Ketteiban- Katcharsee Rokucho Kuicha Butoh

Ref: FSD5648


Price: 24.99

Collection of dance songs from Okinawa. These include most famously, katcharsee, but also rokucho from the Yaeyama islands, kuicha from Miyako and butoh, traditional dance also found in Japan. Good performances of some of Okinawa's most famous tunes. 13 tracks.People who bought this item also bought:
1. Pompuang 30 Hit Don Jai (Ref: FSD3480)
2. Japanese Jazz Best 100 (5 CDs) (Ref: FSD5146)
3. Morlam Saon (Ref: FSD2287)
4. Urizun - New Best (Ref: FSD2299)
5. Uminchu - Yaeyama Nasakeuta (Ref: FSD2333)
6. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)
7. Sao Choom-phae Pae Ruk (Ref: FSD2443)
8. Ruam Hit Lukthung Morlam 2 (Ref: FSD2671)


Okinawa Omedetai Uta Ketteiban

MUSUNU KAI & SHIZUKO OHSHIRO MINYO GROUP

Okinawa Omedetai Uta Ketteiban

Ref: FSD5183


Price: 23.99

Album of Okinawan celebration songs such as for new year, weddings, birthdays etc..performed by excellent singers backed by large traditional music groups. 16 tracks.People who bought this item also bought:
1. Ruam Hits Sanook (Ref: FSD3068)
2. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
3. Rinken Band Eisa Remix (Ref: FSD2165a)
4. Shimauta No Nasake (Ref: FSD2282)
5. Morlam Saon (Ref: FSD2287)
6. Urizun - New Best (Ref: FSD2299)
7. Uminchu - Yaeyama Nasakeuta (Ref: FSD2333)
8. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)


Futari Uta-Umui Keisho

MISAKO OSHIRO AND TORU YONAHA

Futari Uta-Umui Keisho

Ref: FSD4985


Price: 23.99

One of the greatest elder singers, Misako Oshiro teams up with one of the best young singers and musicians, Toru Yonaha. Traditional fare, sanshin, Oshiro's superb voice on most tracks in duet with Yonaha. 14 tracks including two bonus live ones.People who bought this item also bought:
1. Heisei No Kadekaru Rinsho (Ref: FSD1604)
2. Bloodline (Ref: FSD001)
3. Ajimaa No Uta (Ref: FSD2240)
4. Seijin Noborikawa & Sadao China (Ref: FSD2201)
5. From Two Ocarina Festivals (Ref: FSD2200a)
6. Stand! (Ref: FSD1743a)
7. Shimajyu Shichigwachi - Rinken Band Eisa Special (Ref: FSD1728)
8. Houraikou, exo-Pai Patirohma (Ref: FSD1714a)


Shushin Kaneiri - Okinawan Traditional Entertainment, Kumiodori

VARIOUS

Shushin Kaneiri - Okinawan Traditional Entertainment, Kumiodori

Ref: FSD4443


Price: 26.99

Kumiodori is an Okinawan theatrical performance, much like the more famous Japanese noh and kabuki. The story is related using lyrics, music and dance, and was created by Chokun Tamagusuku (1684-1734). It was created in order to entertain visiting Chinese envoys during the time of the Ryukyu Kingdom. About 70 masterpieces remain, although its surivival is somewhat threatened as most of the performers are now in their 60s and 70s, with not too many young people showing an interest today. This is a rare CD of an exquisite tradition.People who bought this item also bought:
1. Heisei No Kadekaru Rinsho (Ref: FSD1604)
2. Ryukyu Joka Ko (Ref: FSD1373)
3. Ajimaa No Uta (Ref: FSD2240)
4. Seijin Noborikawa & Sadao China (Ref: FSD2201)
5. From Two Ocarina Festivals (Ref: FSD2200a)
6. Stand! (Ref: FSD1743a)
7. Shimajyu Shichigwachi - Rinken Band Eisa Special (Ref: FSD1728)
8. Houraikou, exo-Pai Patirohma (Ref: FSD1714a)


Maboroshi no Ryukyu Ofu Kyuteigaku-Uzagaku

UZAGAKU FUKUGEN ENSO KENKYU-KAI

Maboroshi no Ryukyu Ofu Kyuteigaku-Uzagaku

Ref: FSD4030


Price: 26.99

Fascinating CD of uzagaku, the gagaku music of the Ryukyu Kingdom era. Over 100 years ago, uzagaku was performed during formal court celebrations at Shuri castle. It was often played when special envoys were visiting from China, and derived from Chinese music. After the Ryukyu Kingdom was abolished and Okinawa became a part of Japan in 1879, uzagaku became almost extinct. Now, nine tunes have been revived by the group of artists called 'Uzagaku Fukugen Enso Kenkyu-kai' in Okinawa and the instruments have been restored. Those instruments include string instruments such as sangen, niko (erhu), yongen, biwa, yonko, gekkin, flutes such as yokobue and percussion such as doram sanba. While the style of singing has also been replicated.Best of Four Sisters

FOUR SISTERS

Best of Four Sisters

Ref: FSD2656


Price: 26.99

Four Sisters (they are real sisters) were one of the first female vocal quartets, a format later used by Nenes and others. This fantastic CD is 16 tracks of some of the great traditional minyo songs.People who bought this item also bought:
1. Arigato (Ref: FSD007)
2. Heisei No Kadekaru Rinsho (Ref: FSD1604)
3. Shimajyu Shichigwachi - Rinken Band Eisa Special (Ref: FSD1728)
4. Shichi-gatsu Eisa (Ref: FSD1605)
5. Shichi-gatsu Eisa (Ref: FSD1605a)
6. Iyari (Ref: FSD1608a)
7. Sonda Eisa (Ref: FSD1628)
8. Bloodline (Ref: FSD001)


Deigo Musume Special

DEIGO MUSUME

Deigo Musume Special

Ref: FSD2168


Price: 26.99

Deigo Musume was a sisters chorus group who shared the limelight with the similar Four Sisters from the 1970's. Both groups are kind of forerunners to the later Nenes. On this compilation album they sing traditional masterpieces, including an anti war song written by their father, the album conveying the post war spirit in Okinawa. Rinsho Kadekaru plays sanshin on one song.People who bought this item also bought:
1. Kana (Ref: FSD2743)
2. Shimauta Bum Bung (Ref: FSD1717)
3. Muchakana (Ref: FSD2347)
4. Amami Shimauta (Ref: FSD1756)
5. Kasan Uta Asubi (Ref: FSD2163)
6. Tohtoganashi (Ref: FSD2164)
7. The Last Session (Ref: FSD2170)
8. Majimun (Ref: FSD3151)


Yui-Yui Sisters

YUI-YUI SISTERS

Yui-Yui Sisters

Ref: FSD2281


Price: 26.99

Another female chorus group formed in 1993. One of their songs 'Yui Yui' written by Sadao China of Nenes fame, became popular after it became the theme for a children's TV programme.People who bought this item also bought:
1. Kana (Ref: FSD2743)
2. Best of Four Sisters (Ref: FSD2656)
3. Deigo Musume Special (Ref: FSD2168)
4. Shimauta Bum Bung (Ref: FSD1717)
5. Shichi-gatsu Eisa (Ref: FSD1605a)
6. Ikawu (Ref: FSD012)
7. Arigato (Ref: FSD007)


Shimauta No Nasake

YUI-YUI SISTERS

Shimauta No Nasake

Ref: FSD2282


Price: 26.99

Like Nenes but more traditional and with six female singers. Yui Yui Sisters celebrate their 10 year aniversary with a new album that includes their own material, 'Warabi No Kuichaa' and some of Okinawa's best known songs, 'Shimajima Kaisha', 'Asadoya Yunta' 'Basho-Fu' and 'Manshuku Bushi'.Great stuff.

Click here to email for availabilityPeople who bought this item also bought:
1. Pompuang Ruam Hits 20 Tumnan Pleng (Ref: FSD3481)
2. Okinawa Omedetai Uta Ketteiban (Ref: FSD5183)
3. Urizun - New Best (Ref: FSD2299)
4. Uminchu - Yaeyama Nasakeuta (Ref: FSD2333)
5. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)
6. Sao Choom-phae Pae Ruk (Ref: FSD2443)
7. Ruam Hit Lukthung Morlam 2 (Ref: FSD2671)
8. Tuajing Prajam Jai (Ref: FSD2675)


Yui - Yaima Nu Kajigui

TETSUHIRO DAIKU & NAEKO DAIKU

Yui - Yaima Nu Kajigui

Ref: FSD2641


Price: 26.99

From Yaeyama, Tetsuhiro Daiku has one of Okinawa's most distinctive voices. On this CD he is joined by his wife, also an excellent singer on an album of standard minyo folk songs from Yaeyama.

a href="TETSUHIRO.html">More Titles by this Artist


Shichi-gatsu Eisa

RINSHO KADEKARU

Shichi-gatsu Eisa

Ref: FSD1605a


Price: 26.99

Okinawa's greatest traditional musician, joins up with Okinawa's finest eisa drumming group, Sonda Eisa for a truly exceptional album. Recorded in the 1980s, including a live track. Bubbling over with the atmosphere of Okinawa.People who bought this item also bought:
1. Best of Four Sisters (Ref: FSD2656)
2. Yui-Yui Sisters (Ref: FSD2281)
3. Ikawu (Ref: FSD012)
4. Arigato (Ref: FSD007)


Sonda Eisa

SONDA SEINENKAI

Sonda Eisa

Ref: FSD1628


Price: 25.99

Thirteen tracks of Okinawan Eisa drumming, the spectacular and colourful festival drumming tradition.People who bought this item also bought:
1. Heisei No Kadekaru Rinsho (Ref: FSD1604)
2. Senbaru Eisa (Ref: FSD1629)
3. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)
4. Bloodline (Ref: FSD001)
5. Seinen-Jidai No Seijin Noborikawa (Ref: FSD2300a)
6. Urizun - New Best (Ref: FSD2299)
7. Howling Wolf (Ref: FSD2295a)
8. Morlam Saon (Ref: FSD2287)


Senbaru Eisa

SENBARU HOUZONKAI

Senbaru Eisa

Ref: FSD1629


Price: 22.99

Excellent, if short, CD of Eisa drumming.People who bought this item also bought:
1. Heisei No Kadekaru Rinsho (Ref: FSD1604)
2. Sonda Eisa (Ref: FSD1628)
3. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)
4. Bloodline (Ref: FSD001)
5. Seinen-Jidai No Seijin Noborikawa (Ref: FSD2300a)
6. Urizun - New Best (Ref: FSD2299)
7. Howling Wolf (Ref: FSD2295a)
8. Morlam Saon (Ref: FSD2287)


Far Side Music | OKINAWA | OKINAWA traditional |  DUOS & GROUPS

spacer