FAR SIDE RADIO

presented by Paul Fisher

On Resonance 104.4fm and live at www.resonancefm.com

Wednesday 22nd June 2016

I
No. Artist Title Album Buy It
1. MASUMI YONEKAWA SAKURA SAKURA Koto Music of Japan
2. ICHIMARU YAKO SAN Ichimaru Desu Konban Wa
3. FOUR SISTERS ISHIKAWA ONDO Marufuku 7 inch single
4. SADAO CHINA BYE BYE OKINAWA 7 inch single
5. PASCAL PLANTINGA FEAT. KEIKO KINA YONAGUNI SHONKANE Yonaguni Shonkane / Bashofu 12 inch single FSL5961
6. TOYOMU NO KAI YUGAFU Sound Poesy / Toyomu
7. SHOUKICHI KINA / PASCAL PLANTINGA SHIMA GWA Washinnayo FSD6489
8. RYUKYU UNDERGROUND KOKUSAI DORI DUB 12 inch single
9. AKIKO YANO FUNAMACHI UTA PART 1 Japanese Girl
10. CARMEN MAKI TOKI NI WA HAHA NO NAIKO NO YONI Folk Standard Hit
11. MAREWREW KANE REN REN Herekan Ho / Kane Ren Ren 7 inch FSL6698
12. SOUL BOSSA TRIO SALLY Soul Bossa Trio