Buy now with PayPal

VINTAGE TAISHO AND SHOWA KAYO POPULAR MUSIC 1920s-60s

Far Side Music | JAPAN vintage popular and roots music |  VINTAGE TAISHO AND SHOWA KAYO POPULAR MUSIC 1920s-60s

That's Nippon Cinema Songs 1931-1940

VARIOUS ARTISTS

That's Nippon Cinema Songs 1931-1940

Ref: FSD7471


Price: 19.99

Modern cinema theme tunes, from the beginnings of 'talkies' to the pre-war period. An entertainment hall of fame featuring Enoken, Ichiro Fujiyama, Taro Shoji and Noriko Awaya singing classic songs.

1. Speed Hui - Noriko Awaya (from The Neighbour's Wife and Mine) 2. Koi wa Majustsushi - Hideo Nagasaki (from Intoxicated Life) 3. Minami e Minami e - Taro Shoji (from Bansa) 4. Jinsei Benkyo - Kamatari Fujiwara (from Tada no Banji Jinsei Benkyo) 5. Tsukinoyo - Michiko Yamamura (from Namiko no Isho) 6. Taru Ota Ite - Masako Kamiya, Taro Shoji, Obana Tamamo (from Aru Pusu Taisho) 7. To Hiyo - Taro Shoji (from KInu no Dorgutsu) 8. Asakusa Blues - Minoru Fujita (from Three Sisters with Maiden Hearts) 9. Ame Ya no Uta - Kunisadachuji Choshiro Kobayashi (from Edo no Haru Toyamasakura) 10. Uta no Yononaka - Akira Kishii (from Uta no Yonanaka 11. Kappore Jinsei - Rikki Miyagawa, Noriko Awaya (from Kappore Jinsei) 12. Osama no Uma - Ryozo Okuda (from Kappore Jinsei) 13. Koi no Kyoen - Ichiro Fujiyama (from Tokyo Rhapsody) 14. Boku no Issho - Kenichi Enomoto (from Adzuma Nishikie Edokko Santa) 15. Tapisuto no Uta - Taeko Nosei (from Harikiri Boi) 16. Sumida Yoru Hato - Taro Shoji (from Yoru no Hato) 17. Ojosan (Ue, Shita) - Setsuko Horikoshi, Eiko Hirai (from Ojosan) 18. Kanashiki Aozora - Yukiko Todoroki (from Unending Advance) 19. Utafu Himegimi - Nobuko Fushimi (from Yajikita Tairiku Dochu) 20. Enoken no Shusse Sumou - Kenichi Enomoto (from Enoken no Homare no Dohyoiri) 21. Boku no Yume - Joji Oka 22. Boku no Tanjobi (Ue, Shita) Kaoru Ito, Aiko Hoka and others.


Taisho Kokkei wa Yari Uta- Shoseibushi to Kouta ni Yoru Fushi - Modern - Seikatsu (Taisho Comic Songs- Satire, Modern, Life)

VARIOUS ARTISTS

Taisho Kokkei wa Yari Uta- Shoseibushi to Kouta ni Yoru Fushi - Modern - Seikatsu (Taisho Comic Songs- Satire, Modern, Life)

Ref: FSD7472


Price: 19.99

The Taisho period (1912-1926) is often considered a brief flowering of democracy before the country slid toward militarism, nationalism and totalitarianism. It was also a period of comedy and satire, presented on the 21 songs here, laced with a mixture of laughter and sadness.

1. Jinjiroge to China Mai - Kodani Akiyama, Yoshiyo Akiyama 2. Democracy Bushi - Kodani Akiyama, Yoshiyo Akiyama 3. Motopanuki - Chitsumine Shiohara 4. Heiwa Bushi Jodja Song (Tokyo Bushi) - Chitsumine Shiohara 5. Heiwa no Uta (Tokyo Bushi) - Tomiko Hisanoya 6. Watashi no Uta - Tomiko Hisanoya 7. Saikun Koi - Shokyokukusai Tenge Ikko Tenge 8. Gendai Bushi - Tomiko Hisanoya, Tomiko Tachibanaya Ogachi 9. Haikara Bushi - Shosei Saito, Asei Matsuzawa, Ikuho Miyajima 10. Shinonome Kuzushi - Chitsumine Shiohara 11. Korotsuke - Nihonbashi Maruko - Maruko Asai and others 12. Gakusei Bushi, Ishida Ichi Namida (Chimatsu Ishidai) 13. Chiba Shinju - (Ue) (Shita) - Ryogetsu Kaminaga 14. Mandolin no Uta - Shunyo Tottori 15. Nonki Bushi - Shunyo Tottori 16. Nonkina Otosan - Banshu Yoko 17. Toji Tokyo no Ryuko-mono - Maruko Asai 18. Fukko Bushi (Ue) (Shita) - Hitokoe Saito 19. Kin Koishi - Ichimatsu Ishida 20. Emi Hyaku - Teiichi Futamura, Aiko Sagara, Nippon Hon Orchestra 21. Sendo Kouta - Shunyo Tottori, Teichiku Kangen Dan


1941 no Aishu Kayokyoku de Meguru Kaisen Zenya no Kuki  - Pre-war Atmosphere, Melancholic Popular Songs from 1941.

VARIOUS ARTISTS

1941 no Aishu Kayokyoku de Meguru Kaisen Zenya no Kuki - Pre-war Atmosphere, Melancholic Popular Songs from 1941.

Ref: FSD7473


Price: 19.99

Compilation of records released in 1941, just before Japan joined the war in the Pacific. This release examines the kind of songs popular at the time, a sorrowful, sad kind of song. The economy was hit by an oil embargo and the melancholic atmosphere permeates these mix of love songs, movie themes, stage songs, nationalistic songs and jazz influenced songs.

1. Aruko Uta - Tamaki Tokuyama 2. Imotoyo - Akira Matsudaira 3. Omohide - Kuniko Ashihara 4. Ju Kakan no Jinsei - Mieko Takayama 5. Tairiku Fufu Koshin - Akira Matsudaira, Junko Mihara 6. Mune no Pareho - Kiyoko Otani 7. Koya no Hokutosei - Ichiro Hashimoto 8. Kokoro no Hinomaru - Miyako Mizuhara 9. Kamome - Taneko Seki 10. Ao Yogo - Masaru Shio 11. Saraba Nagasaki - Chiyoko Kobayhashi 12. Ginza Shinso - Koichiro Ichimoto 13. Kinuta Tsukiyo - Junko Mihara 14. Tsukuba Hika - Koichiro Ichimi 15. Bokujo no Oka - Toshio Kisaragi 16. Suzuran Kahoru Kogen - Mieko Takayama 17. Furusato no Uta - Katsuhiko Haida 18. Minami no Funabinri - Chigaya Fujiwara 19. Betsuri Shoshin - Mieko Takayama 20. A Hinomaruda Senshinda - Shiro Ohmi Fumio San Chome 21. Nanda Kushu - Tokuyama Ko Nihon Victor Jido Gassho Dan 22. Boku no Aki - Koichiro Isshiki

LISTENDance Ryo - Pre-Showa (1926)  Folk Song Jazz for Everyone

VARIOUS ARTISTS

Dance Ryo - Pre-Showa (1926) Folk Song Jazz for Everyone

Ref: FSD7198


Price: 19.99

It's often portrayed how Japanese folk (minyo) was mixed with various western music and rhythms following the second world war. However even before the Showa period in 1926, Japanese minyo (ryo) was being mixed with foxtrot, blues, tango and rumba. These songs were popular in dance halls, where these familiar folk tunes took on a new lease of life.

1. Wakako Maruyama - Kushimoto Bushi (Wakayama Pref) 2. Teichiku Dance Orchestra Band - Kusatsu Bushi 3. Katsutaro Komachi - Kaeuta Sanosa Bushi 4. A.S. Jazz Band - Tokaebisu 5. Ryoichi Hattori N.O. Orchestra - Goshu Ondo 6. Kappare 7. Susumu Kuroda - Gujo no Yahata 8. Fumikichi Fujimoto - Shin Iso Bushi 9. Taihei Dance Orchestra Band - Okesa Bushi 10. Pontocho Fudeka - Modern Konpira Sen 11. Kiraka - Yosakoi Bushi 12. Wakako Murayama - Yasugi Tango 13. Mishima Kazuno - Kiso Bushi - Shin Nihon Hakkei 14. Ichiro Ida and his Jazz Band - Aizu Bandaisan 15. Teiichi Futamura - Asakusa Okesa 16. Haruko Aoki - Yamanaka Bushi 17. Ichiro Fujimura - Dansuriyo, Sanosa Bushi 18. Masao Shinohara N.O Orchestra - Ohara Bushi 19. Nihon Polydor Orchestra - No-e Bushi 20. Kokichi Takada - Kompira Fune Fune 21. Nihon Polydor Orchestra - Yagi Bushi 22. Nihon Victor Light Orchestra - Sangai Bushi 23. Kushi National Quintet- Yasugi Rumba

LISTEN (TRACK 8)Heta Jazz! Showa Senzen Ichiki Band 1929-1940

VARIOUS ARTISTS

Heta Jazz! Showa Senzen Ichiki Band 1929-1940

Ref: FSD7109


Price: 21.99

Fascinating collection of music from a period of great change in the Japanese music market. With the growing popularity of radio, and joint ventures between Japanese and US record companies. hybrid forms of popular music emerged. A rise in pentatonicism of Japanese popular music gave way to a number of hits, and cover versions of American songs with pentatonicism, and orchestrated sounds such as the opening and closing tracks on this album. Listen to the first track, Sing me a Song of Araby.

1. Sing me a Song of Araby / Itoi Mitsuya Kokka Jazz Band 2. Tell Me / Heuripin Jazz Band 3. Yes Sir, That's my Baby / Shin Matsumoto Estal Molly Jazz Band 4. Falling in Love Again / Inoue Takako Alha Berwyn Dance Orchestra 5. Song of the Vagabonds / Yutaka Amemiya SR Jazz Band 6. With My Guitar and You) / Ishiko Niko Actors Jazz Band 7. Ukulele Baby / Ted Maki Wiiliam Fujimura Band 8. Ai no Sa Yaki / Tado Taro KOK Music Orchestra 9. Shanghai Lil / Eugenie Miyashita Etoile Jazz Band 10. Sigh and Cry Blues / Sam Kato Dance Ensemble 11. Bugle Call Rag / Center Dance Orchestra 12. Put on Your old Gray Bonnet / Center Dance Orchestra 13. St. Louis Blues / Nagatsu Dance Ensemble 14. Dinah / Cherryland Dance Orchestra 15. Rags & Patches / Cherryland Dance Orchestra 16. Fiesta / Cherryland Dance Orchestra 17. Lady of Spain / Cherryland Dance Orchestra 18. La Cucaracha / Helen Hirose Coca Dance Orchestra 19. The Peanuts Vendor / Fukuo Tanaka Rhythm Voice Flap Orchestra 20. Carioca / Nobuko Tanida Conductor : Masanori Kimura Hosei University Mandolin Orchestra 21. The Campbells Are Swinging / Keio B.R.B. Light Musicians 22. Abba Dabba / Keio B.R.B. Light Musicians 23. My Blue Heaven / Hatushiro Otsuga Standard Jazz Band

LISTENSoldiers Steam Train - Forgotton Children's Songs  1934-1942

VARIOUS ARTISTS

Soldiers Steam Train - Forgotton Children's Songs 1934-1942

Ref: FSD7096


Price: 19.99

The Japanese invasion of Manchuria in 1931 is one of the darkest episodes in Japanese history. Under Japanese occupation the local Chinese and Russian populations were subjected to a campaign of terror and intimidation. Back in Japan, the conquest of Manchuria was extremely popular, providing an economic lifeline, as Manchuria was said to be rich in natural resources to help Japan recover from the Great Depression. This was a period when propaganda children's songs proliferated. extoling the virtues of the conquest of Manchuria and the military. Following the war, these children's songs largely disappeared. This is a CD of those songs taken from rare 78s.

1. Hirose Chusa/ Kosaka Katsuya 2. Boku wa Gunjin/ Yamazaki Ichiro, Yoshida Reiko 3. Gunba no Uta/ Mochidzuki Makoto 4. Bokura no Kaigun/ Mochidzuki Makoto Nagaoka Shizuko, Kawamura Junko, Yoshida Reiko 5. Oka Heri Nasai Kamikaze/ Yoshida Reiko, Sasaki Yoko 6. Heitai-san Gokuro-san/ Saito Tatsuo, Yoshida Reiko 7. Heitaisan no Kisha/ Saito Tatsuo, Okubo Sumiko 8. Teki no Yashu/ Kusanori Kiyoshi 9. Oji-san Arigato/ Saito Tatsuo 10. Aikoku Koshinkyoku/ Saito Tatsuo, Okubo Sumiko, Yajima Eiko, Sasaki Yoko 11. Aibashingunka/ Kei Hwa Heisei 12. Kigen Nisenroppyakunen/ Japan Polydor Children's Choir 13. Choki Kensetsunouta/ Japan Polydor Children's Choir 14. Heitai-san no Dota Kutsu/ Yada Minoru 15. Koa no Kane/ Yada Minoru, Yajima Eiko (with Choir) 16. Ikusa no Ohanashi, Sanchome Fumio / Yajima Eiko 17. Sora no Miyasama / Yada Minoru, Katsube Midori Japan Polydor Children's Choir 18. Bokura no Chikara (Chochiku no Shingun)/ Yada Minoru, Yajima Eiko, Japan Polydor Children's Choir 19. Hei tai san / Jido Dokusho 20. Kantai Kinmu 'Getsugetsukasuimokukinkin / Okamura Matsuko, Sanbugassho mi Suzu Doyo Ongaku-dan Jido 21. Butsuin kara Kita Gomu Marisan/ Watanabe Sawako, Sato Toshiko 22. Kotoshi no Tsubame/ Misuzu Nursery School Music Group Tokiwa Chair Choir 23. Sora no Kamisama/ Fujii Keiko, Misuzu Nursery School Music Group


Asakusa Opera - 100 Years of Fascinating History

VARIOUS ARTISTS

Asakusa Opera - 100 Years of Fascinating History

Ref: FSD7097


Price: 19.99

After 100 years, rare songs from Asakusa Opera given a new lease of life with the latest technology. Asakusa Opera combined elements of musical theatre, US musicals, opera, comedy into a kind of variety, vaudeville show. Asakusa was the major entertainment district of Tokyo, and these are some of the songs poplular during it's heyday in the Taisho period (1912-1926) Tracks by the greatest singers such as Rikizo Taya, Yoshie Fujiwara, Sadaichi Nimura and Ruby Takai who hugely influenced entertainment in Asakusa from Taisho to the Showa period.

1. Opera Female Army / Tokyo Opera House 2. Kyoto Opera Female Army / Chihime Shiobara, Sadao Kashiwabara 3. It's a Long Way to Tipperary / Sanjo Itoko 4. I'm on My Way to Dublin Bay / Sanjo Itoko 5. Opera La Mascot / Kikuyo Amano, Yuko Kimura 6. Opera Bells / Amano Kikuyo piano: Takeuchi Heikichi violin, Watanabe Kichinosuke 7.Contemporary Satire/ Tachiko Adachi, Toshio Miura 8. Dokusho Tabi no Yume / Takai Ruby 9. Bell Opera of Cornelius / Shinta Kimita, Shimizu Shizuko Inoue Kikuko Otani Koichi 10. Dokusho Koi wa Yasashi / Ando Fumiko 11. Shoka Watakushiha wa Kotori / Negishi uta Gekidan Sagara Aiko 12. Tenor solo / Miyo Otsuga Hachiro 13. Dokusho Arukantara / Sawada Yukichi 14. Hula Diabolo / Toyama Eijiro (Fujiwara Yoshie) 15. Solo Opera / Hara Motoko, Yukichi Sawada 16. Singing Butterfly / Otsuka Hachiro 17. Scotland / Rikizo Taya 18. Carmen, Don Hose / Takarazuka Song Troupe 19. Daughter of the Opera / Otsuka Hachiro 20. Koi Kori and Rice Okashi / Nimura Seiichi, Yuriko Iwama 21. Funa Uta / Rikizo Taya


 Songs of Manchuria - Asia Ni Norite - Uta to Manshu

VARIOUS ARTISTS

Songs of Manchuria - Asia Ni Norite - Uta to Manshu

Ref: FSD7098


Price: 19.99

Propaganda songs about Manchuria during the Japanese occupation from 1931. Originally released as 78s now revived using the latest in studio technology.

1. Sen'yu / Kubota Ikuo 2. Gunshin Tachibana Chusa/ Kubota Ikuo 3. Suishieinokaiken/ Hirayama Miyoko 4. Dokuritsu Shubi-tai no Uta / Meikyoku Choir 5. Manshu Koshinkyoku/ Tokuyama 6. Manshu Ronin no Uta/ Wada Ken 7. Manshukoku Kokka/ Japan Polydor Choir 8. Mantetsu no Uta/ Okuda Ryozo 9. Kagayaku Manshu/ Kinbayashi Taro 10. Nihonjin wa Ko ni Wiru / Shoji Taro 11. Kitagumi -gun no Uta/ Satoshi Uehara 12. Manshu Musume/ Hattori Tomiko 13. Hokuman Da Yori/ Toshi Uehara 14. Yoshun Kouta/ Kusunoki Shigeo 15. Manshu Kaitaku no Uta/ Tokuyama Shu, Nakamura Yoshiko 16. Seishonen Giyu-tai no Uta/ Fumiko Shika, Katsuhiko Ashida 17. Manshu Kaitaku Koshinkyoku/ Soichiro Hoioka 18. Harpin Yakyoku/ Yuri Akemi 19. Yoshiki No Hana/ Hattori Tomiko 20. Asia Ni Norite/ Tokuyama Shu 21. Mamoru kokkyo - Kokkyo Keibi no Uta/ Kusunoki Shigeo 22. Akatsuki no Taiheigen/ Matsudaira Akira, Tachibana Hiroshi 23. Anata Shikkari / Sugi Kyoji, Michi Yakko


People who bought this item also bought:
1. Showa Erotic Songs 1929-1934. (Ref: FSD6939)


Classic in the Central City - Great Nagoya's Tsuru Asahi Classical Music Collection 1929-1937

VARIOUS ARTISTS

Classic in the Central City - Great Nagoya's Tsuru Asahi Classical Music Collection 1929-1937

Ref: FSD6999


Price: 19.99

Latest in this series of compilations of Japanese 78s. Nagoya was a centre for music and art at the beginning of the last century. Features composer/musician Toroku Takagi with brothers of world famous inventor of Suzuki method of music education Shinichi Suzuki, Kikuo and Akira, Le Monde Quartet and Central Symphony Orchestra, predecessor of the Tokyo Philharmonic Orchestra.

1. Volga Ship Song (Russian traditional) - Susumu Kuroda (tenor) Aiko Kimishita (piano) 2. Kojo no Tsuki - Toroku Takagi (piano) Kikuo Suzuki (violin) Akira Suzuki (viola) Fumio Suzuki (cello0 3. Yoimachigusa - Le Monde Quartet 4. September Affair (John P. Ordway) - Le Monde Quartet 5. Angel Gabriel - Le Monde Quartet 6. Gavotte - Le Monde Quartet 7. Water Wheel - Le Mode Quartet 8. Andaluce - Shuichi Kawamura (flute) Seikichi Yamamori 9. Fantasy - Shuichi Kawamura (flute) Seikichi Yamamori 10. Ave Maria - Keiji Kogame (violin) Shun Katagari (piano) 11. Humoreske - Nisaburo Yogo (violin) Seikichi Yamamori (piano) 12. Moonlight Sonata - Aya Kobayashi (piano) 13. Angel's Serenade - Central Symphony Orchestra 14. Dichter und Bauer - Central Symphony Orchestra 15. Swan Lake - Central Symphony Orchestra 16. Capriccio Italien - Central Symphony Orchestra 17.L'Arlesienne - Central Symphony Orchestra 18.Faust - Central Symphony Orchestra


People who bought this item also bought:
1. Ainu, Hopo-Minzoku no Geinoh (3 CDs) (Ref: FSD4349)
2. Have a Big Bite of Japanese Minyo 100 - Okawari Version (2 CDs) (Ref: FSD5108)
3. Shamisen - Genroku Hanamiodori (Ref: FSD2527)
4. Nagauta - Kyokanoko Musume Dojoji (Ref: FSD2528)
5. Hayashi Kumikyoku (Ref: FSD2533)
6. Suikyoku (Ref: FSD2670)
7. Buyo Kouta (Ref: FSD2998)
8. Japanese Minyo Best (Ref: FSD3166)


From Asakusa Opera to Fairy-tale Opera. The Golden Age   (Asakusa Opera Kara Otogi Kageki Made) (2 CDs)

VARIOUS ARTISTS

From Asakusa Opera to Fairy-tale Opera. The Golden Age (Asakusa Opera Kara Otogi Kageki Made) (2 CDs)

Ref: FSD7000


Price: 29.99

At the beginning of the Taisho period, (1912) when Japan opened up to the West, people heard opera and operetta. These evolved into a Japanese version in the Asakusa district of downtown Tokyo. It became remarkably popular but diminished following the Great Kanto Earthquake of 1923. Otogi Kageki (fairytale operas) were performed until the end of the 1920s, as the centrepiece of Takarazuka repertoire, the all-women revue founded in 1913. Fascinating recordings from this period. 2 CDs, 21 tracks.People who bought this item also bought:
1. Ainu, Hopo-Minzoku no Geinoh (3 CDs) (Ref: FSD4349)
2. An Account of Bana-Chans (Ref: FSD1179)
3. Shamisen - Genroku Hanamiodori (Ref: FSD2527)
4. Nagauta - Kyokanoko Musume Dojoji (Ref: FSD2528)
5. Hayashi Kumikyoku (Ref: FSD2533)
6. Suikyoku (Ref: FSD2670)
7. Buyo Kouta (Ref: FSD2998)
8. Japanese Minyo Best (Ref: FSD3166)


Kaette Kita Machi no SOS! Teiichi Futamura Collection 1926-1934 (2 CDs)

TEIICHI FUTAMURA

Kaette Kita Machi no SOS! Teiichi Futamura Collection 1926-1934 (2 CDs)

Ref: FSD7001


Price: 29.99

Best of from one of the most popular singers from the Taisho and early Showa eras. Asakusa Opera, Ero Guro Nansensu (Erotic Grotesque Nonsense). 78s from Victor, Polydor, Nitto, Taihei 46 songs in total.

CD1.

1. Asakusa Koshinkyoku 2. Odoru Kuro Neko 3. Miss Homerun 4. Ayashi ne 5. Bokuda ne 6. Non Non Sharing 7. Hage On Parade 8. Yo Kara Asa Made 9. Hogaraka Moto Sora Kan de Kurasou Yo 10. Asakusa Oke-sa 11. Miya-san Miya-san 12. Tempo no Roiga Ore Ga no Koi No 13. Yukaina Fufu 14. I Love You 15. Tokai no Hatoba 16. Ashigaru wa Tsuyoi Zo Shudaika 17. Umi no Oja 18. Machi no SOS 19. Inchiki Kouta 20. Ai no Tango 21. Hokkyoku Hikari no Shita 22. Tanoshi ne 23. Ina-Bushi

CD2

1. Sutoton 2. Sado Okesa 3. Tsuki wa Mujo 4. Katsu Hore 5. If Winter Comes 6. La Bella Argentina 7. Angela Mia 8. Spain no Shitau de 9. Brahms no Komori Uta 10. Song of Hawaii 11. Song of Volga 12. Petrushka 13. Spanish Serenade 14. Funiculi, Funicla 15. My Song of the Nile 16. Stein Song 17. Boola Song 18. Pagan Love Song 19. Spanish Serenade 20. Hang on to Me 21. Lover,Come back to Me 22. Y m'faut mon Pat'lin 23. Aloha Oe


People who bought this item also bought:
1. Ainu, Hopo-Minzoku no Geinoh (3 CDs) (Ref: FSD4349)
2. An Account of Bana-Chans (Ref: FSD1179)
3. Shamisen - Genroku Hanamiodori (Ref: FSD2527)
4. Nagauta - Kyokanoko Musume Dojoji (Ref: FSD2528)
5. Hayashi Kumikyoku (Ref: FSD2533)
6. Suikyoku (Ref: FSD2670)
7. Buyo Kouta (Ref: FSD2998)
8. Japanese Minyo Best (Ref: FSD3166)


Showa Erotic Songs 1929-1934.

VARIOUS ARTISTS

Showa Erotic Songs 1929-1934.

Ref: FSD6939


Price: 18.99

Compilation of songs, originally 78s, that reflected the social conditions of the early Showa era, symbolized by the Ero Guro Nansensu, Erotic Grotesque Nonsense movement. Exploring the deviant, the bizarre and ridiculous, the movement challenged state ideology and expansionism.

1. Yudzuki/ Keiko Nakamura 2. Kanashiki Odoriko/ Chiyako Sato 3. Kuro Yuri no Hana/ Chiyako Sato 4. Kouta Revue Kimikoishi/ Ryoichi Takeuchi, Takako Shirase, Yoshiko Okada, Takai Ruby 5. Kuroihitomi/ Chiyoko Kobayashi 6. Shun'en/ Morisato Aga 7. Hamabe no Uta/ Ishida Ichimatsu 8. Yuki no Yoru/ Keiko Nakamura 9. Chakichaki Suzume/ Utako Hagoromo 10. Kanojo no Uta/ Nobuko Tanida 11. Akai Hakucho no Uta/ Kikuko Nogami (Inoue) 12. Omohi Naoshite Chodai Na/ Sadako Kawada 13. Gin no Mimiwa/ Kaoru Wakaki (Shigeo Kusunoki) 14. Mekake wa Koi no Gypsy yo/ Hinako Sato 15. Hogaraka ni Nake/ Kikuyo Amano 16. Koi no Osakajo/ Teiichi Futamura 17. Yami no Hana/ Wakako Maruyama 18. Omoide no Christmas / Nobuko Oda (Mitsuko Watanabe 19. Hiyoku Kouta (Oiso Shinju)/ Wakako Maruyama 20. Renbo Aika/ Teiichi Futamura, Wakako Maruyama 21. Sakanu Hananara/ Teiichi Futamura 22. Ruronotabi/ Shimeka Asakuchi

WATCH VIDEOPeople who bought this item also bought:
1. Hatano Orchestra (Hatano Jazz Band) (Ref: FSD6063)
2. Unchahaji Nu Kui (Ref: FSD1448)
3. Yaeyama Minyo Buyo-Kyoku-Shu 1 (Ref: FSD1635)
4. Irabu Togani (Ref: FSD1741)
5. Best of Marutaka (Ref: FSD2301)
6. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)
7. Japanese Traditional Entertainment Vol. 1 Street Performance (Ref: FSD3293)
8. Japanese Pre-War Jazz Songs - Swinging Nisei Singers, Light Music During The War (Ref: FSD4152)


Minna wa Ni Nare- Gunkoku Ondo no Sekai - Ondo in a Nation at War

VARIOUS ARTISTS

Minna wa Ni Nare- Gunkoku Ondo no Sekai - Ondo in a Nation at War

Ref: FSD6853


Price: 15.99

Another in the wonderful series that commemorates the 70 year end of the war. Ondo, is Japanese dance music, the dance that people do at festivals, an integral part of life in rural and urban Japan. Before and during the war, ondo was used for propaganda, to mobilize people, make them feel patriotic and exert peer pressure. Features some of the great artists of the days. These include female 'geisha' and ryukoka singers Katsutaro Kouta and Ichimaru, and male singers Taro Shoji and Ichiro Fujiyama.

1. Taro Shoji, Kiyozo Shimbashi / Manchuria Ondo 2. Taro Shoji, Kiyozo Shimbashi, Japan Polydor Chorus / Senshou Ondo 3. Satoshi Uehara, Asakusa Some Chiyo / Segare De Kashi Ta 4. Kenji Hattori, Tomiko Sakurai / Senshou Zaku Ra 5. Masao Suzuki / Sensen Hayari Uta 6. Satoshi Uehara, Shoko Aoba /Senjou Bonodori 7.Asakusa Some Chiyo / Gunkoku Bonodori 8. Masao Suzuki, Katsutaro Kouta / Maizuru Ondo 9. Katsutaro Kouta, Ichimaru, Shigeo Kusonoki, Japan Victor Chorus / Kenkoku Ondo 10. Ichimaru / Mikuni Ondo 11. Katsutaro Kouta / Bouchou Ondo 12. Eiichi Uchida / Hoero Kuro Shio 13. Satoshi Uehara / Juugo Me Wo To Hayashi 14. Satoshi Uehara, Kazuko Okumura / Minna Wa Ni Nare 15. Ichiro Fujiyama, Akiko Kikuchi, Columbia Choir / Donto Ippatsu 16.Ichiro Fujiyama, Misao Matsubara, Akira Sasaki, Columbia Choir / Mura Ha Do Kara 17. Hisao Ito, Akiko Kikuchi, Columbia Choir / Hachi No Jion Atama 18. Katsutaro Kouta, Minoru Obata / Momotarou Ondo 19. Souichiro Namioka, Masao Suzuki, Katsutaro Kouta, Ichimaru, Reiko Yamamoto, Japan Victor Choir / Zousan Ondo 20. Sanchome Fumio, Chiyo Higashii-Koe Kai /Kessen Bonodori 21. Taro Shoji, Mitsuko Ogasawara, Totoko Sugawara /Joukai Wo Dori 22. Akio Namihira, Akiko Kikuchi, Shiro Omito, Nitchiku Choir / Tankou Ondo


People who bought this item also bought:
1. Militarythm - World of Militaryhthm Jazz 1929-1942 (Ref: FSD6854)
2. Gio Len (Ref: FSD6740)
3. Oiy...Mun Bor Nae (Ref: FSD6817)
4. Mae Baeb Pleang Luk Thung Vol.5 (Ref: FSD6816)
5. Mae Baeb Pleng Luk Thung Vol.3 (Ref: FSD6815)
6. Irama Bersukaria Dari Malay (CD-R) (Ref: FSD6806)
7. Music of South Sumatra, Indonesia (CD-R) (Ref: FSD6805)
8. Orkes Melayu - Bukit Siguntang (CD-R) (Ref: FSD6804)


Militarythm - World of Militaryhthm Jazz 1929-1942

VARIOUS ARTISTS

Militarythm - World of Militaryhthm Jazz 1929-1942

Ref: FSD6854


Price: 15.99

Album that traces the connections of jazz and military music in Japan before and during the war. Although jazz became more popular following the US occupation after the war, jazz had already infiltrated much Japanese music, both folk and military. This album contains Japanese and imported songs, performed by legendary singers and orchestras and groups linked to record companies such as Polydor, Victor and Columbia.

1. Teiichi Futamura / Manchuria Zen'ei no Uta 2. Teiichi Futamura / Hogarakana Suihei san 3. Ichiro Fujiyama / Gunjitantei no Uta 4. Telefunken Rhythm Boys 5. Isao Kinoshita, Kiyoshi Murata / When Yuba Plays the Rhumba on the Tuba 6. Kenji Sakurai Polydor Rhythm Boys / Hinky Dinky Parlez Vouz 7. Katsuhiko Haida / Empty Saddles 8. Lila Hamada / I Love a Military Man 9. Kimiko Matsushima, Junko Hanamura, Takarazuka Opera / Heigh-Ho 10. Kenichi Enomoto / Red Wing 11. Tomiko Hattori / Tokyo no Yume 12. Ichimaru / Koa Zakura 13. Tokuyama / Toku San no Gaogai-ya 14. Dick Mine (Tokuichi Mine) / Oshare Kinmotsu 15. Shiki Koichi / Kagayaku Kogun 16. Akira Kishi / Shingun Swing 17. Columbia Rhythm Sisters / Hinomarusu e Uta 18. Nihon Victor Salon Orchestra / Ichi Oku no Gassho 19. Nihon Victor Salon Orchestra / Umi no Yusha 20. Masaru Shio / Sensen Ninki Otoko 21. Columbia Rhythm Boys / Ara Washi Sanda Yo 22. Nihon Victor Kokyo Suisogaku-dan / Susume Daitoa


People who bought this item also bought:
1. Minna wa Ni Nare- Gunkoku Ondo no Sekai - Ondo in a Nation at War (Ref: FSD6853)
2. Gio Len (Ref: FSD6740)
3. Oiy...Mun Bor Nae (Ref: FSD6817)
4. Mae Baeb Pleang Luk Thung Vol.5 (Ref: FSD6816)
5. Mae Baeb Pleng Luk Thung Vol.3 (Ref: FSD6815)
6. Irama Bersukaria Dari Malay (CD-R) (Ref: FSD6806)
7. Music of South Sumatra, Indonesia (CD-R) (Ref: FSD6805)
8. Orkes Melayu - Bukit Siguntang (CD-R) (Ref: FSD6804)


Kankara Song 3 - Kago no Tori, Tottori Shunyo wo Utau

TAISUKE OKA

Kankara Song 3 - Kago no Tori, Tottori Shunyo wo Utau

Ref: FSD6857


Price: 14.99

Latest in the kankara (Okinawan tin can sanshin) series of albums performing century old songs. On this album Oka covers the songs of influential violin enka-shi Shunyo Tottori (1900-1932) Also features regular collaborators Hiroaki Kobayashi on rappa nikko, the two stringed fiddle, Takero Sekijima (tuba), Kanji Nakao (clarinet), Maya Kasahara (piano), Tomosuke Tajima (drums). The real Japanese folk roots.

1. Kaiho Bushi 2. Kago no tori 3. Vu~enisu no fune-uta 4. Sutare mono 5. Hatosongu 6. Midori-bushi 7. Sutoton-bushi 2015 8. Tairyo-bushi 9. Tamaransongu 10. Horohoro setsu 11. Yakko-ra ya no ya 12. Yo wa ochiru 13. Daite neru 14. Sasurai 15. Omoide shitaPeople who bought this item also bought:
1. Lagu-Lagu Melayu Nostalgia, Malaysian Vintage Music in the Early 60s (CD-R) (Ref: FSD6802)
2. Mae Baeb Pleng Luk Thung Vol.2 (Ref: FSD6820)
3. Mae Baeb Pleng Luk Thung Vol.1 (Ref: FSD6819)
4. Oiy...Mun Bor Nae (Ref: FSD6817)
5. Mae Baeb Pleang Luk Thung Vol.5 (Ref: FSD6816)
6. Mae Baeb Pleng Luk Thung Vol.3 (Ref: FSD6815)
7. Irama Bersukaria Dari Malay (CD-R) (Ref: FSD6806)
8. Music of South Sumatra, Indonesia (CD-R) (Ref: FSD6805)


Soeda Azenbo & Chido's Enka Vol. 2 (2 CDs)

TOSHI TSUCHITORI

Soeda Azenbo & Chido's Enka Vol. 2 (2 CDs)

Ref: FSD6824


Price: 32.99

Second volume by percussionist Toshi Tsuchitori of the music of balladeer and political activist Azembo Soeda (1872-1944) and his son Chido Soeda (1902-1980). Azembo was one of Japan's first mainstream entertainers, popular among the masses in pre-war Japan. He created enka songs, sung by farmers and factory workers alike, expressing thoughts and commenting about the issues of the day such as class conflict and racial attitudes to other Asian countries. This album and its predecessor was inspired by his late wife Harue Momoyama, a shamisen player and singer who studied under Chido, detailing each song. Toshi used these notes for this album. 2 CDs, 27 tracks.

CD1.

1. Tottoite Bushi 2. Chidori Bushi 3. Shika no Uta 4. Shin Dondon Bushi 5. Amujo (Ojisan Kakushite) 6. Shin Fukugawa Bushi 7. Ikiteru Song 8. Rodomondai no Uta 9. Heiwa Bushi 10. Shin Tonyare Bushi 11. Shin Wakaranai Bushi 12. Shin Baka no Uta 13. Shin Noe Bushi

CD2

1. Chosa Bushi 2. Berabo no Uta 3. Beatori Ane-Chan 4. Shokugyo Fujin no Uta 5. Kanekane 6. Midori Bushi 7. Omoide Shita 8. Sekishu 9. Miracle Song 10. Yokohama Kouta 11. Apasshu no Uta 12. Maruyama Kouta 13. Ame wa Shikirini 14. Showa nonki Bushi

WATCH ALBUM TRAILERPeople who bought this item also bought:
1. Irama Jazz (CD-R) (Ref: FSD6801)
2. Kankara Song - Sings Azenbo &Tomomichi Soeda (Ref: FSD3973)
3. Oiy...Mun Bor Nae (Ref: FSD6817)
4. Mae Baeb Pleang Luk Thung Vol.5 (Ref: FSD6816)
5. Mae Baeb Pleng Luk Thung Vol.3 (Ref: FSD6815)
6. Irama Bersukaria Dari Malay (CD-R) (Ref: FSD6806)
7. Music of South Sumatra, Indonesia (CD-R) (Ref: FSD6805)
8. Orkes Melayu - Bukit Siguntang (CD-R) (Ref: FSD6804)


Azenbo & Chido's Enka (2 CDs)

TOSHI TSUCHITORI

Azenbo & Chido's Enka (2 CDs)

Ref: FSD6299


Price: 39.99

Toshi Tsuchitori is a veteran percussionist, well known in jazz and avant-garde circles and for releasing a series of extraordinary albums of ancient music played on replicas of ancient Japanese percussion instruments. His late wife Harue Momoyama (1939-2009) was a respected singer and shamisen player who studied many genres of almost forgotten Japanese traditional music. One of these was the early enka and popular songs from the Meiji and Taisho period written by Azenbo Soeda (1872-1944) and his son Chido Soeda (1902-1980). Azenbo was a political activist and one of Japan's first mainstream popular music stars. Harue studied under Chido for many years, detailing each song, probably the only surviving document of this influential and precious music. Toshi used this document to record this album, playing Harue's shamisen as well as Indian instruments esraj, bansuri and tabla, and Tibetan damaru. A wonderful, fascinating labour of love. Listen to sound samples.

CD1

1. Kenkotsu Bushi 2. Chakurai Bushi 3. Strike Bushi 4. Rappa Bushi 5. Shakai-to Rappa Bushi 6. Akiramero Bushi 7. Ah Wakaranai 8. Ah Kane no Yo 9. Zee Zee Bushi 10. Omoigusa 11. Murasaki Bushi 12. Naramaru Zukushi 13. Makkuro Bushi 14. Kamayasenu Bushi 15. Gendai Bushi

CD2

1. Aojima Bushi 2. Nonki Bushi 3. Burabura Bushi 4. Ah Fumikiri-ban 5. Tokyo Bushi 6. Tsubame Bushi 7. Kaze no Uta 8. Fukko Bushi 9. Sutoton Bushi 10. Tsuki wa Musjo 11. Koi o Shiru Koro 12. Seikatsu Sensen Ijo AriPeople who bought this item also bought:
1. Lagu-Lagu Melayu Nostalgia, Malaysian Vintage Music in the Early 60s (CD-R) (Ref: FSD6802)
2. Kankara Song - Sings Azenbo &Tomomichi Soeda (Ref: FSD3973)
3. Mae Baeb Pleng Luk Thung Vol.1 (Ref: FSD6819)
4. Oiy...Mun Bor Nae (Ref: FSD6817)
5. Mae Baeb Pleang Luk Thung Vol.5 (Ref: FSD6816)
6. Mae Baeb Pleng Luk Thung Vol.3 (Ref: FSD6815)
7. Irama Bersukaria Dari Malay (CD-R) (Ref: FSD6806)
8. Music of South Sumatra, Indonesia (CD-R) (Ref: FSD6805)


Kankara Song - Sings Azenbo &Tomomichi Soeda

TAISUKE OKA, HIROAKI KOBAYASHI

Kankara Song - Sings Azenbo &Tomomichi Soeda

Ref: FSD3973


Price: 20.99

Fantastic new album from two young musicians of popular songs from the Taisho period (1912-1927) originally performed by Azenbo Soeda and his son Tomomichi Soeda (aka Satsuki Soeda). Oka plays Kankara Sanshin (Okinawan sanshin made from a tin can) while Kobayashi plays 'rappa nikko' a two stringed fiddle and goros drum, with some accompaniment on tuba (Takero Sekijima), clarinet (Kanji Nakao) trumpet and accordion. This album conveys the atmosphere of a bygone era, and wonderful to hear today's performers doing the songs so well.

1. Tokyo Bushi 2. Rappa Bushi 3. Omoidashita 4. Murasaki Bushi 5. Shin Dondon Bushi 6. Minatouya 7. Akirame Bushi 8. Strike Bushi 9.Fukko Bushi 10. Asakusa Uta 11. Makkuro Bushi 12. Omaeto naraba Dokomademo 13. Nonki Bushi 14. Satsuki no Uta 15. Horohoro BushiPeople who bought this item also bought:
1. Lagu-Lagu Melayu Nostalgia, Malaysian Vintage Music in the Early 60s (CD-R) (Ref: FSD6802)
2. Azenbo & Chido's Enka (2 CDs) (Ref: FSD6299)
3. Mae Baeb Pleng Luk Thung Vol.1 (Ref: FSD6819)
4. Oiy...Mun Bor Nae (Ref: FSD6817)
5. Mae Baeb Pleang Luk Thung Vol.5 (Ref: FSD6816)
6. Mae Baeb Pleng Luk Thung Vol.3 (Ref: FSD6815)
7. Irama Bersukaria Dari Malay (CD-R) (Ref: FSD6806)
8. Music of South Sumatra, Indonesia (CD-R) (Ref: FSD6805)


The Songs of the Civil Rights Movement of the Meiji Period (1868-1926) in Japan.

TOSHIYUKI TSUCHITORI

The Songs of the Civil Rights Movement of the Meiji Period (1868-1926) in Japan.

Ref: FSD6472


Price: 20.99

During the The Meiji Period (1868-1912) and following Taisho period (1912-1926), Japan moved from an isolated feudal society to a modern country. These fundamental changes of social structure, economy, military etc.also gave rise to a Civil Rights Movement in Japan for democracy, civil and other rights. The movement prompted the Meiji government to establish a constitution in 1889 and was partially a success. During this time, folk songs depicted this Civil Rights Movement, here interpreted by Toshiyuki Tsuchitori, a veteran percussion player who has played by Ryuichi Sakamoto and many others. He has previously interpreted ancient Japanese music, as well as the songs of the political activist Azenbo Soeda. Wonderful and fascinating.

1. Miyako Fu-ryu Tonyare Bushi 2. Shosei Bushi (Yosakoi Bushi) 3. Minken Kazoeuta 4. Taikyo Don Don Bushi 5. Dinamite Bushi 6. Oppeke Pee Bushi 7. Yattsukero Bushi 8. Kairyo Bushi 9. Giin (Kinbu Bushi) 10. Mucha Kucha Bushi 11. Hookai Bushi 12. Denkasho Bushi 13. Ashio Kozan Rappa Bushi 14. Ah Kakumei wa Chikazukeri


People who bought this item also bought:
1. Irama Jazz (CD-R) (Ref: FSD6801)
2. Mae Baeb Pleng Luk Thung Vol.1 (Ref: FSD6819)
3. Oiy...Mun Bor Nae (Ref: FSD6817)
4. Mae Baeb Pleang Luk Thung Vol.5 (Ref: FSD6816)
5. Mae Baeb Pleng Luk Thung Vol.3 (Ref: FSD6815)
6. Irama Bersukaria Dari Malay (CD-R) (Ref: FSD6806)
7. Music of South Sumatra, Indonesia (CD-R) (Ref: FSD6805)
8. Orkes Melayu - Bukit Siguntang (CD-R) (Ref: FSD6804)


Get Drunk and be the Captain - Alcohol and Essay Prewar Version - Yoeba Taisho - Sake to Essay Senzen Hen

VARIOUS

Get Drunk and be the Captain - Alcohol and Essay Prewar Version - Yoeba Taisho - Sake to Essay Senzen Hen

Ref: FSD6792


Price: 16.99

Third in the series commemorating 70 years since the end of the second world war. This is a collection of songs associated with drinking copious amounts of alcohol in pre-war Japan. Another fascinating collection.

1. Teiichi Futamura / Stein Song 2. Goro Minami / Sake da, Sake Sake 3. Kazuo Hisano (Shizuka Hioki) / Kimi to Kanpai 4. Susumu Kuroda (Shigeo Kusunoki) / Sake wa Namida Yo Tameiki Yo 5. Toshio Hanafusa (Ichiro Fujiyama) / Oh Cherio 6. Fumio Toyohashi (Rintaro Shoji) / Sake ni Wasurete (Kimitoku no Uta) 7. Chiyoko Kobayashi, Tetsukamen / Yume dewa Naika? 8. Ichiro Shinjo (Koichiro Isshiki) / Sakaba Tengoku 9. Ren Tokuyama / Salary Man Yo 10. Atsuko Ito, Yoshizo Okuta, Nippon Polydor Gasshodan / Shuen no Uta 11. Misao Matsudaira (Shigeo Kusunoki) / Nonde Yukai Ni 12. Ren Tokuyama, Nippon Victor Sisters / Sencho San 13. Honori Matsuyama / Sake no Uta 14. Hiroshi Yuki, Taihei Shojo Gasshodan / Beer de Kanpai 15. Rintaro Shoji / Sosoida Sake Nara 16. Tamaki Tokuyama, Orion Call / Korogase Korogase Beer-daru 17. Barton Clane / Sake ga Nomitai 18. Teiichi Futamura / Bakkas no Uta 19. Polydor Lucky Boys / Sakenomi no Uta 20. Roppa Furukawa / Yoeba Taisho 21. Akira Matsudaira / Sake Kumedo 22. Ichiro Fujiyama / Beer-daru Polka


People who bought this item also bought:
1. Pompuang 30 Hit Don Jai (Ref: FSD3480)
2. Japanese Jazz Best 100 (5 CDs) (Ref: FSD5146)
3. Morlam Saon (Ref: FSD2287)
4. Urizun - New Best (Ref: FSD2299)
5. Uminchu - Yaeyama Nasakeuta (Ref: FSD2333)
6. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)
7. Sao Choom-phae Pae Ruk (Ref: FSD2443)
8. Ruam Hit Lukthung Morlam 2 (Ref: FSD2671)


Japan's Spy Prevention Songs 1931-1943

VARIOUS

Japan's Spy Prevention Songs 1931-1943

Ref: FSD6751


Price: 18.99

To commemorate 70 years since the end of the second world war, first in a series called 'Propaganda During The War'. This is a collection of Kayo-kyoku. or Showa era pop songs, themed around counter intelligence operations. Suprisingly it has a bit of a comical atmosphere, with entertaining songs some with Spy in the title. Click on the Listen icon to listen to a selection of tracks, have a look at some of the artwork and pictures of the original 78s from which this album is compiled.

1. SAUDA SONO IKI / KIRISHIMA NOBORU

2. AA NAKAMURA TAII / FUJINAMI SHOSEI

3. JYUGOYA ODORI / KAWASHIMA YOSHIKO

4. X NIJUNANA GOU / YUKI MICHIKO

5. BOUCHOU NO UTA / SHOJI TARO

6. BOUCHOU ONDO / SHIMEKA

7. SANOSA BUSHI / DAINIPPON KOKUBOU FUJINKAI MEIGEIBUNKAI

8. DONDON BUSHI / DAINIPPON KOKUBOU FUJINKAI MEIGEIBUNKAI

9. KAMEN WO HAGE BA / SHOJI TARO

10. KANCHOU HARI HARI / MR.POLYDOR

11. DAI GO BUTAI / IDA TERUO

12. GO YOUJIN SUU HE UTA / HATTORI TOMIKO

13. YOUJIN ZUKUSHI / TOKUYAMA TAMAKI

14. SPY NO ME / HANASAWA EIKO

15. SPY GOYOU DA / AKIRETA BOYS

16. SPY HA ODORU / COLUMBIA RHYTHM SISTERS

17. SPY SENSEN / SUGI KYOJI

18. SPY WO FUSEGE

19. BOUCHOU TO HA

20. SPY SAA KOI / HAYASHI ISAO

21. SPY YOU JIN / TAKEUCHI IKUKO

22. MARAI NO TORA(HARIMAO) / SHOJI TARO

23. TONARIGUMI / TOKUYAMA TAMAKIPeople who bought this item also bought:
1. Pompuang 30 Hit Don Jai (Ref: FSD3480)
2. Japanese Jazz Best 100 (5 CDs) (Ref: FSD5146)
3. Morlam Saon (Ref: FSD2287)
4. Urizun - New Best (Ref: FSD2299)
5. Uminchu - Yaeyama Nasakeuta (Ref: FSD2333)
6. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)
7. Sao Choom-phae Pae Ruk (Ref: FSD2443)
8. Ruam Hit Lukthung Morlam 2 (Ref: FSD2671)


Entertainment Treasures, Soldiers and Comedians on the Front Line - Geino Takarabune Uta wa Sensen e- Sensou to Kigekijin  (2 CDs)

VARIOUS ARTISTS

Entertainment Treasures, Soldiers and Comedians on the Front Line - Geino Takarabune Uta wa Sensen e- Sensou to Kigekijin (2 CDs)

Ref: FSD6771


Price: 23.99

Another CD in the Japanese series marking 70 years since the end of the second world war. CD1 features a variety of war themed songs from before the war, performed by the star comedians of the day. These include Roppa Furukawa aka 'Roppa', Miss Wakana and Akira Kishii. CD2 features some recently discovered songs performed by Kenichi Enomoto, or 'Enoken' as he was known, probably the biggest star of this period, and other comedians, of mostly propaganda songs. Many of these comedians later said they were left with no choice but to support the government of day to avoid consequences for them and their families.

CD1:

1. Teiichi Futamura / Mamoreyo Sokoku 2. Entatsu Yokoyama, Achako Hanabishi / Kimi wa Heitai? 3. Kingoro Yanagiya / Kingoro no Suihei 4. Roppa Furukawa, Nippon Victor Rythme Jokers / Kawaii Suihei 5. Roppa Furukawa , Nippon Victor Rythme Jokers / Edokko Butai 6. Ren Tokuyama, Roppa Furukawa, Nippon Victor Rythme Jokers / Heitai Tokoya 7. Ren Tokuyama, Roppa Furukawa, Nippon Victor Dansei Gasshodan / Hige ni Miren wa Naikeredo 8. Miss Wakana, Ichiro Tamamatsu / Warawashitai, Chushiko-gun Imon Kinen 9. Akira Kishii / Daiyohin Jidai 10. Kyoji Sugi / Boku no Buyuden 11. Kyoji Sugi / Mattaku Manshu wa Iidesune 12. Minoru Takase / Ossan no Aisatsu 13. Michiyakko / Anone Gunshi 14. Kyoji Sugi / Yume to Heitai 15. Ichimatsu Ishida / Minasan, Minasan 16. Musei Tokugawa / Shori eno Chikamichi 17. Roppa Furukawa / Zensen Dayori 18. Shinko Kaisoku Butai (ex Akireta Boys) / Kaitei Monogatari 19. Roppa / Zensen e Okuru Yuube 20. Roppa / Zensen e Okuru Yube

CD2:

1. Kenichi Enomoto, Mitsuko Hirokawa / Shina no Rumba 2. Kenichi Enomoto / Shina no Heitaisan 3. Kenichi Enomoto / Enoken no Nankin Bushi 4. Kenichi Enomoto / Moshimo Ninjutsu Tsukaetara (complete version) 5. Kenichi Enomoto, Toyoko Takechi / Ryukoka Kazoeuta (shihan take) 6. Kenichi Enomoto, Harue Wakahara / Enoken no Uguisu Dochu 7. Kenichi Enomoto / Enoken no Heitai Jan Ken Pon 8. Kenichi Enomoto, Chiyoko Kobayashi, Yoshihiro Namihira, Ryozo Okuda, Taeko Takasugi, Kokichi Takada etc.. / Uta wa Sensene 9. Kenichi Enomoto / Enoken no Shanghai no Machikado (remastered) 10. Kenichi Enomoto, Eiko Yajima 11. Kenichi Enomoto / Chakkiri Kinta no Uta 12. Kenichi enomoto / Nonkitabi 13. Kenichi Enomoto / Kekkon wa Shitakeredo 14. Kenichi Enomoto / Boku no Renai Sekkeizu 15. Meiko Nakamura, Eiichi Enomoto, Kenichi Enomoto / Meiko-chan to, Eibo no Enmadaio Homonki 16. Kenichi Enomoto, Roppa Furukawa / Yajikita Boogie


People who bought this item also bought:
1. Pompuang 30 Hit Don Jai (Ref: FSD3480)
2. Japanese Jazz Best 100 (5 CDs) (Ref: FSD5146)
3. Morlam Saon (Ref: FSD2287)
4. Urizun - New Best (Ref: FSD2299)
5. Uminchu - Yaeyama Nasakeuta (Ref: FSD2333)
6. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)
7. Sao Choom-phae Pae Ruk (Ref: FSD2443)
8. Ruam Hit Lukthung Morlam 2 (Ref: FSD2671)


Star Deluxe

TARO SHOJI

Star Deluxe

Ref: FSD6330


Price: 20.99

Part of a series of collections by legends of Japanese popular music. Taro Shoji (1898-1972) was an interesting and controversial figure, who majored in Marxist economics at Waseda University, and worked in China on the railways, organizing a union much to the disdain of his managers and the Imperial Japanese Army. His songs, beginning with Akagi no Komoriuta in 1934, often were about Japanese anti-heroes. Following the war, his music was banned by the American occupation forces as being too nationalistic, although was perhaps misunderstood. It was only in the 1960s when early Showa era songs became popular again, that Shoji's songs gained national attention once more. Great singing, and shamisen and koto accompaniment, in a kind of early version of enka. Fantastic stuff.

1. Mugi To Heitai 2. Shanghai No Machikado De 3. Tabikasa Douchuu 4. Meigetsu Akagiyama 5. Nozaki Kouta 6. Kokkyou No Machi 7. Kotei No Kokyou 8. Murasaki Kouta 9. Akagi No Komori Uta 10. Senjou Hatsubutai 11. Kiri No Minato No Akari Ga Urumu 12. Aa Kusamakura Ikutabi Zo 13. Gunkoku Maiougi 14. Ginza Owari Chou 15. Biwako Aika 16. Umi No Soko Sa He Kisha Ha Iku 17. Kudan No Sakura 18. Dai Ni No Kokyou 19. Kuroda Bushi 20. Kibou No BashaPeople who bought this item also bought:
1. Kana (Ref: FSD2743)
2. Deigo Musume Special (Ref: FSD2168)
3. The Last Session (Ref: FSD2170)
4. Uta Ashiibi (Ref: FSD2242)
5. Muchakana (Ref: FSD2347)
6. Luminessance (Ref: FSD2356)
7. Notus (Ref: FSD2437)
8. Mukashi Uta Arite (Ref: FSD1066)


Legendary Voices

RENTARO KITA

Legendary Voices

Ref: FSD6311


Price: 21.99

Rare songs from the legendary singer Rentaro Kita (1920-1940) who made his debut as a teenager in 1936 as Kan Kita and became probably Japan's first 'idol' singer.

1. Pierot Nagashi 2. Koi no Kaikyo 3. Izu no Kokyo 4. Tabi no Komoriuta 5. Yume no Yurikago 6. Kokuryu Senri 7. Tsuioku no Basha 8. Otoko no Iku Michi 9. Wakaki Hi no Uta 10. Kokoro no Komoriuta 11. Seishun no Oka 12. Seishun no Furusato 13. Yuuzora Blues 14. Yama no Gaika 15. Shirakaba Tsukiyo 16. Debune no Uta 17. Itako Yofune 18. Kibo no Hoshi 19. Bokyo no Uta 20. Volga Ryoshu 21. Shina no Machi 22. Amagi Koyureba 23. Akagi Koishiya


People who bought this item also bought:
1. Notus (Ref: FSD2437)
2. Kasan Uta Asubi (Ref: FSD2163)
3. Tohtoganashi (Ref: FSD2164)
4. Deigo Musume Special (Ref: FSD2168)
5. The Last Session (Ref: FSD2170)
6. Uta Ashiibi (Ref: FSD2242)
7. Mukashi Uta Arite (Ref: FSD1066)
8. Luminessance (Ref: FSD2356)


Popular Songs of Meiji and Taisho Period 78 Phonograph Record Archive Collection Vol. 1 (HQCD) (Yomigaeru SP Ban Chikuonki Sound no Hojyo - Meiji Taisho no Ryukoka Hen Vol. 1 (HQCD)

VARIOUS

Popular Songs of Meiji and Taisho Period 78 Phonograph Record Archive Collection Vol. 1 (HQCD) (Yomigaeru SP Ban Chikuonki Sound no Hojyo - Meiji Taisho no Ryukoka Hen Vol. 1 (HQCD)

Ref: FSD6078


Price: 22.99

Rare collection of popular songs from Meiji (1868-1912) to Taisho (1912-1926) period, selected from SP records and recorded from phonographs owned by the Kanazawa Phonograph Museum.

1. Vocal Four Gasshodan / Miya san Miya san 2. Fumikichi Fujimoto / Ohtsue 3. Fumikichi Fujimoto / Fukagawa Bushi 4. Fumikichi Fujimoto / Kappore 5. Hibari Misora / En Kaina 6. Tamaki Miura / Oedo Nihonbashi 7. Tamaki Miura / Niwa no Chigusa 8. Tokyo Ongaku Gakko / Kimi ga Yo 9. Rikugun Toyama Gakko Ongakutai / Fujin Jugunka 10. Fumikichi Fujimoto, Tamaki Tokuyama / Nisshin Danpan, Yuki no Shingun 11. Rikugun Toyama Gakko Gungakutai / Yukan naru Suihei 12. Fumikichi Fujimoto / Yarisabi 13. Ichimaru / Hakata Bushi 14. Hibari Misora / Sanosa Bushi 15. Asakusa Ichimaru / Suiryou Bushi 16. Hatsutaro Gion / Shki no Uta 17. Fumikichi Fujimoto / Shinonome Bushi 18. Eiko Hirai / Tetsudo Shoka 19. Ichiro Fujiyama / Kojo no Tsuki


People who bought this item also bought:
1. Wangjaesan Light Music Band Vol.84: Dance Music 11 (Ref: FSD6291)
2. Wangjaesan Light Music Band Vol.85: Dance Music 12 (Ref: FSD6290)
3. Songs of Korea Vol. 169 - Let's Sing the Day of the Sun (Ref: FSD6287)
4. Fascination and Reverence Vol. 175 (Ref: FSD6281)
5. Popular Songs of Meiji and Taisho Period 78 Phonograph Record Archive Collection Vol. 2 (HQCD) (Yomigaeru SP Ban Chikuonki Sound no Hojyo - Meiji Taisho no Ryukoka) Hen Vol. 2 (HQCD) (Ref: FSD6079)


Popular Songs of Meiji and Taisho Period 78 Phonograph Record Archive Collection Vol. 2 (HQCD) (Yomigaeru SP Ban Chikuonki Sound no Hojyo - Meiji Taisho no Ryukoka) Hen Vol. 2 (HQCD)

VARIOUS

Popular Songs of Meiji and Taisho Period 78 Phonograph Record Archive Collection Vol. 2 (HQCD) (Yomigaeru SP Ban Chikuonki Sound no Hojyo - Meiji Taisho no Ryukoka) Hen Vol. 2 (HQCD)

Ref: FSD6079


Price: 22.99

Volume 2 is of more rare tracks.

1. Rikugun Toyama Gakko Gungakutai / Nihon Rikugun 2. Fumikichi Fujimoto / Rappa Bushi 3. Shunyo Tottori / Zangetsu Issei (Jo) 4. Shunyo Tottori / Zangetsu Issei (Ge) 5. Ichimaru Asakusa / Haikara Bushi 6. Shunyo Tottori / Sutoton Bushi 7. Eiichi Uchida & Fumiko Yotsuya / Kago no Tori 8. Isuzu Yamada / Kachusha no Uta 9. Sumako Matsui / Gondra no Uta 10. Tamaki Joshi / Koi wa Yasashii Nobe no Hana yo 11. Mieko Takamine / Yoimachigusa 12. Banshu Yokoo / Nonki na Tosan 13. Kuniko Kansei / Yasuki Bushi 14. Katsutaro Kayamachi / Shiniso Bushi 15. Okoi / Kushimoto Bushi 16. Yuko Fukase, Takako Kawata / Nanatsu no Ko 17. Yoshiko Miyakawa / Karaatchi no Hana 18. Ichiro Fujiyama / Kono Michi


People who bought this item also bought:
1. Wangjaesan Light Music Band Vol.84: Dance Music 11 (Ref: FSD6291)
2. Wangjaesan Light Music Band Vol.85: Dance Music 12 (Ref: FSD6290)
3. Songs of Korea Vol. 169 - Let's Sing the Day of the Sun (Ref: FSD6287)
4. Fascination and Reverence Vol. 175 (Ref: FSD6281)
5. Popular Songs of Meiji and Taisho Period 78 Phonograph Record Archive Collection Vol. 1 (HQCD) (Yomigaeru SP Ban Chikuonki Sound no Hojyo - Meiji Taisho no Ryukoka Hen Vol. 1 (HQCD) (Ref: FSD6078)


Popular Songs of Early Showa Period 78 Phonograph Record Archive Collection (HQCD) (Yomigaeru SP Ban Chikuonki Sound no Hojyo-  Hojyo - Showa Shoki no Ryukoka Hen (HQCD)

VARIOUS

Popular Songs of Early Showa Period 78 Phonograph Record Archive Collection (HQCD) (Yomigaeru SP Ban Chikuonki Sound no Hojyo- Hojyo - Showa Shoki no Ryukoka Hen (HQCD)

Ref: FSD6080


Price: 22.99

Popular songs from early Showa period, 1920s and 30s.

1. Takarazuka Shojo Kageki Hanagumi Star-ren / Mont Paris 2. Ichiro Fujiyama / Oka o Koete 3. Otomaru / Sendo Kawaiya 4. Mamechiyo, Akira Matsudaira / Yuhi wa Ochite 5. Akira Matsudaira, Nobuko Fushimi / Hatsukoi Nikki 6. Ichiro Fujiyama / Tokyo Raphsody 7. Ichimaru / Tenryu Kudareba 8. Yutaka Kawasaki, Naoko Soga / Kamata Koshin-kyoku 9. Yutaka Kawasaki, Naoko Soga / Kutsukake Kouta 10. Miss Columbia / Juku no Haru 11. Kyoji Sugi, Michiyakko / Uchi no Nyobo nya Hige ga aru 12. Hisao Ito / Sasurai no Uta 13. Dick Mine / Dina 14. Barton Crane / Sakaba no Uta 15. Noriko Awaya / Kurai Nichiyobi 16. Noriko Awaya / Wakare no Blues 17. Tadaharu Nakano and others / Aikoku Koshin-kyoku 18. Noboru Kirishima, Miss Columbia / Tabi no Yokaze 19. Hamako Watanabe / Ie Rai Shan? 20. Noboru Kirishima / Dareka Kokyo o Omowazaru 21. Noboru Kirishima, Misao Matsubara / Men nai Chidori 22. Mieko Takamine / Kohan no Yado 23. Akiko Futaba, Yuko Takahashi / Menkoi Kouma


Glorious Echoes of the Phonograph -Kanazawa Phonograph Museum 78 Archive Record Collection

VARIOUS

Glorious Echoes of the Phonograph -Kanazawa Phonograph Museum 78 Archive Record Collection

Ref: FSD5774


Price: 24.99

The Kanazawa Phonograph Museum in Ishikawa houses some 20,000 78 records and 540 phonographs. This CD is a collection of popular kayokyoku 78 records, recorded from phonographs such as the Victrola Credenza and the EMG Expert.People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 1 Ryukoka Dai Kessaku Sen 1 (2 CDs) (Ref: FSD5635)
3. Showa Kayo Nyumon 1 1920-39 (Guide to Showa Kayo) (2 CDs) (Ref: FSD4641)
4. Oriental Deluxe (Ref: FSD5650)
5. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
6. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
7. Showa Kayo Best 30 (2 CDs) (Ref: FSD4160)
8. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)


Tekerett Tsunopa (2 CDs)

REIKA FUYOUKEN

Tekerett Tsunopa (2 CDs)

Ref: FSD5770


Price: 34.99

Now rare recordings of female rokyoku star from before and after the war. This album compiles all her reordings she made for Japan Mercury in the 1950s.

Disc 1

1. Rokyoku Tanko Bushi 2. Rokyoku Nanjara Hoi 3. Rokyoku Kusatsu Bushi 4. Rokyoku Oiran Bushi 5. Toukai Garasu 6. Hahagoi Garasu 7. Tone no Watashimori 8. Ohanami Dontaku 9. Naniwa Rappa Bushi 10. Bara to Meshiba 11. Isobushi Chappo 12. 'Nanto Moushimashouka' Umai Mondesune 13. Rokyoku Nooe Bushi 14. Tadaharu Kunisada 15. Konjiki Yasha 16. Tsukigata Hanpeita 17. Tsubozaka 18. Rokyoku Madoros 19. Izumo Musume 20. Entotsu san

Disc 2

1. Hietsuki Monogatari 2. Itsuki no Komoriuta 3. Kuroda Bushi 4. Otemoyan


People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Utae Zoushi - Uta no Tabi (Journey of Songs)

UTAE SHOJI

Utae Zoushi - Uta no Tabi (Journey of Songs)

Ref: FSD5763


Price: 21.99

Fantastic old recording of Shoji Utae, eldest sister of legendary manzai (comedy) sister trio Kashimashi Musume. Utae sings her version of minyo with jazz and latin style sounds. Rare recordings, 26 tracks with two manzai performances by her teachers Eiji Togami and Kimie Azuma.People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Setsuo Ohashi & Honey Islanders Golden Best (2 CDs)

SETSUO OHASHI & HONEY ISLANDERS

Setsuo Ohashi & Honey Islanders Golden Best (2 CDs)

Ref: FSD5707


Price: 27.99

Fantastic best of album by Setsuo Ohashi, a singer/steel guitar player and pioneer of Hawaiian music in Japan. Ohashi did much to popularize Hawaiian music in Japan following the second world war.

CD 1

1. Hawaiian March 2. Shiawase wa Kokoni 3. Akai Lei 4. Emerald no Tsuki 5. Ano Hoshi wa Mama no Hoshi 6. Honolulu Musume 7. Mizuiro no Kawamo ni 8. Hoshi no Lei 9. Owakare no Uta 10. Gakuyu no Ie 11. Kagero Moete 12. Nagisa 13. Shibaraku 14. Hoshi no furu Mado 15. Mori no Komichi 16. Suzukake no Michi 17. Piano (with Estrelita) 18. Shiawase wa Kokoni, Omae ni Yowainda 19. Tokyo no Yuhi 20. Aloha Ukulele 21. Sayonara to Iwanaide 22. Goodbye Honolulu

CD 2

1. Honey March 2. Neppu 3. Caravan 4. Hamabe no Uta 5. Besame Mucho 6. Kuroi Hitomi 7. Ringo no Kino Shitade 8. Begin The Begiune 9. Suteki na Anata 10. Barairo no Jinsei 11. Kareha 12. Yotsuyu no Shinobiai 13. Yume Sarinu 14. Yama no Rosaria 15. Estrelita 16. Green Sleeves 17. Corolado no Tsuki 18. Sangosho no Kanata 19. Blue Hawaii 20. Nangoku no Yoru 21. Hawaii no Kekkonshiki no Uta 22. Aloha Oe


People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1949-50 - Post War Vol. 2 (Ref: FSD3925)
2. Hawaiian Falsetto Voices (Ref: FSD1325)
3. Kuranosuke Hamaguchi Memorial Collection 100 (Ref: FSD3784)
4. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
5. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
6. Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3 (Ref: FSD3922)
7. Fascination (Ref: FSD3764)
8. Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1 (Ref: FSD3924)


Tadaaki Misago & His Tokyo Cuban Boys Golden Best (2 CDs)

TADAAKI MISAGO & HIS TOKYO CUBAN BOYS

Tadaaki Misago & His Tokyo Cuban Boys Golden Best (2 CDs)

Ref: FSD5708


Price: 27.99

Tokyo Cuban Boys were formed by Tadaaki Misago in 1949. They soon became hugely popular and influential in introducing Latin music to the mainstream of Japanese music fans. They remained at the pinnacle of the Latin/pop music scene for over 30 years until 1980. In 2005 Misago's san, Kazuaki Misago decided continue the band as 'Kazuaki Misago & His Tokyo Cuban Boys'. Brilliant album.

CD1

1. Mambo No.5 2. El Mambo 3. Togyushi no Mambo 4. Chibilico Mambo 5. Aru Koi no Monogatari 6. Mambo No.8 7. Papa wa Mambo ga Osuki 8. Cerezo Rosa 9. Taboo 10. Siboney 11. La Compalsa 12. Nankinmame Uri 13. Tico Tico 14. One Note Samba 15. Kuroi Olfe, Kanashimi yo Sayonara 16. Granada 17. El Cumbanchero 18. Guantanamera 19. Soyokaze to Watashi 20. Brasil 21. Coffee Rumba 22. Solamente Una Vez

CD 2

1. Makka na Taiyo 2. Futari no Ginza 3. Amairo no Kami no Otome 4. Ai no Sazanami 5. Koi no Kisetsu 6. X+Y=Love 7. Suzhou Nocturne 8. Tuberose 9. Bungawan Solo 10. Saber Dance 11. Heaven and Hell 12. Persian Market 13. Fly Me To The Moon 14. Quien Sera 15. St Luis Blues 16. Mack The Knife 17. Odoriakaso 18. Daidasso March 19. Shijosaidai no Sakusen March 20.Colonel Boggy 21. Kanpai no Uta 22. Sakura Sakura


People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Showa no Dai Hit Daizenshu 1 - Greatest Hits of the Showa Era 1  (3 CDs)

VARIOUS

Showa no Dai Hit Daizenshu 1 - Greatest Hits of the Showa Era 1 (3 CDs)

Ref: FSD5645


Price: 34.99

50 hit songs from the Showa period on 3 CDs. Classic popular songs by the greatest singers, this one from 1931 - 1959.

CD1

1. Ichiro Fujiyama / Kage o Shitaite 2. Noriko Awaya / Wakare no Blues 3. Noboru Kirishima, Mariko Kujo / Tabi no Yokaze 4. Noboru Kirishima / Ippai no Coffee Kara 5. Noboru Kirishima / Tareka Kokyo o Omowazaru 6. Mieko Takamine / Kohan no Yado 7. Noboru Kirishima / Soshu Yakyoku 8. Mieko Takamine / Minami no Hanayome San 9. Michiko Namiki / Ringo no Uta 10. Akiko Futaba / Yoru no Platform 11. Noboru Kirishima / Mune no Furiko 12. Toshiro Oumi / Yamagoya no Tomoshibi 13. Mieko Takamine / Natsukashi no Blues 14. Shizuko Kasagi / Tokyo Boogie-woogie 15. Toshiro Oumi / Yuno Machi Elegy 16. Ichiro Fujiyama / Aoi Sanmyaku 17. Ichiro Fujiyama / Nagasaki no Kane

CD2

1. Hisao Ito / Iyomante no Yoru 2. Akiko Futaba / Mizuiro no Waltz 3. Mitsue Nara / Akai Kutsu no Tango 4. Atsuro Okamoto / Shiroi Hana no Saku Koro 5. Hisao Ito / Azami no Uta 6. Hibari Misora / Ringo Oiwake 7. Hanko Kagurazaka / Geisha Waltz 8. Hisao Ito / Yama No Kemuri 9. Hibari Misora / Omatsuri Mambo 10. Kokichi Takada / Izu no Sataro 11. Shigeko Orii / Kimi no Na wa 12. Atsuro Okamoto / Kogen Ressha wa Yuku 13. Chiyoko Shimakura / Kono Yo no Hana 14. Haruo Oka / Aitakattaze 15. Chiyoko Shimakura / Rindo Toge 16. Chiyoko Shimakura / Tokyo dayo Okkasan 17. Hibari Misora / Minatomachi Jusan-banchi

CD3

1. Akira Wakayama / Yorokobi mo Kanashimi mo Ikutoshitsuki 2. Shodai Columbia Girl / Tokyo no Bus Girl 3. Koichi Aoki / Kakinokizaka no Ie 4. Hideo Murata / Muhomatsu no Issho (Dokyo Senryo Iri) 5. Chiyoko Shimakura / Karatachi Nikki 6. Hideo Murata / Jinsei Gekijo 7. Hiroshi Moriya / Boku wa Naichicchi 8. Komadori Shimai / Asakusa Shimai 9. Kikue Hanamura / Itako Hanayome San 10. Akira Kobayashi / Sasurai 11. Midori Satsuki / Ohima nara Kite ne 12. Komadori Shimai / Soran Wataridori 13. Three Graces / Yama no Rosalia 14. Akira Kobayashi / Hokkiko 15. Hideo Murata / Ousho 16. Midori Hatakeyama / Koi wa Kamiyo no Mukashi karaPeople who bought this item also bought:
1. Showa no Dai Hit Daizenshu 2 - Greatest Hits of the Showa Era 2 (3 CDs) (Ref: FSD5646)
2. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
3. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)
4. Japanese Popular Music - 1951-53 - Post War Vol. 3 (Ref: FSD3926)
5. Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years (Ref: FSD3923)
6. Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3 (Ref: FSD3922)
7. Shochiku Cinema 90 Years x Nihon Columbia 100 Year Anniversary. Collection of Songs from Shochiku Films. (4 CDs + DVD Special Box Set) (Ref: FSD5594)
8. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)


Oriental Deluxe

VARIOUS

Oriental Deluxe

Ref: FSD5650


Price: 22.99

Excellent compilation of some of Asia's greatest singers from Japan, China, Korea, Vietnam and Indonesia. Many of these are from the 1950s and 60s such as Japan's Hamako Watanabe and Korea's Patti Kim, with more recent tracks from the 80s such as Okinawa's Shokichi Kina and Champloose with the song 'Hana'. Superb singers and famous songs makes this a great compilation to discover classic Asian popular music.

1. Yoshiko Yamaguchi / Soshu Yakyoku 2. Li Xianlan / Ie Laixiang 3. Hamako Watanabe / China no Yoru 4. Hamako Watanabe / Itsuno Hika Kimi Kaeru 5. Li Xianlan / Soshu no Yoru 6, Mieko Takamine / Minami no Hanayome-san 7. Hamako Watanabe / Sayon no Kane 8. Patti Kim / Ariran 9. Patti Kim / Toraji 10. Eisaku Okawa / Kasumapuge 11. Keiko Matsuzaka / Fusenka 12. Harumi Miyako / Dahiru Sayo 13. Kane Lee / Yue no Komoriuta 14. Ichiro Fujiyama / Bengawan Solo 15. Mitsuo Kaji / Kawaii Anoko 16. Biho Ko / Uyoka 17. Biho Ko / Changwei Changwei Toutou Kai 18. Harumi Miyako / Sogen Joka 19. Nobue Matsubara / Shimauta 20. Shokichi Kina & Champloose / Hana


People who bought this item also bought:
1. Glorious Echoes of the Phonograph -Kanazawa Phonograph Museum 78 Archive Record Collection (Ref: FSD5774)
2. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
3. Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1 (Ref: FSD3924)
4. Japanese Popular Music - 1949-50 - Post War Vol. 2 (Ref: FSD3925)
5. Japanese Popular Music - 1951-53 - Post War Vol. 3 (Ref: FSD3926)
6. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)


The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 1 Ryukoka Dai Kessaku Sen 1 (2 CDs)

VARIOUS

The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 1 Ryukoka Dai Kessaku Sen 1 (2 CDs)

Ref: FSD5635


Price: 28.99

Series to celebrate the 100 year anniversary of Columbia Music Entertainment, previously known as Nippon Columbia. The theme of this series are songs good enough to be passed down to another generation for another 100 years. This is an album of popular songs, of historical value, and forgotton songs from the Meiji period, (1868-1912), Taisho (1912-1926) and early Showa period (1926-1989). The oldest recording on this album is 'Tetsudo Shoka' recorded in 1910.

CD1.

1. Sumako Matsui / Katyusha no Uta 2. Fumiko Nosho, Benjiro Nosho / Tetsudo Shoka 3. Teppo Shiobara / Konjiki Yasha 4. Shunyo Tottori / Sendo Kouta 5. Yaeko Utagawa / Kago no Tori 6. Ruby Takai / Kimi Koishi 7. Sadaichi Nimura, Kikuyo Amano / Arabiya no Uta 8. Kikue Kawahara / Reijin no Uta 9. Barton Clane / Sake ga Nomitai 10. Ichiro Fujiyama / Sake wa Namida ka Tameiki ka 11. Ichiro Fujiyama / Kage o Shitaite 12. Tadaharu Nakano / Hashire Daichi o 13. Akira Matsudaira / Circus no Uta 14. Miss Columbia (Misao Matsubara) / Namiki no Ame 15. Tadaharu Nakano / Chiisana Kissaten 16. Mamechiyo, Akira Matsudaira / Yuhi wa Ochite 17. Akira Matsudaira, Nobuko Fushimi / Hanakotoba no Uta 18. Otomaru / Hakata Yobune 19. Columbia Nakano Rhythme Boy / Yamadera no Oshosan 20. Noriko Awaya / Wakare no Blues

CD2.

1. Hamako Watanabe / Aikoku no Hana 2. Noboru Kirishima, Miss Columbia (Misao Matsubara) / Tabi no Yokaze 3. Miss Columbia / Kanashiki Komoriuta 4. Hanaji Watanabe / China no Yoru 5. Noboru Kirishima, Miss Columbia / Ippai no Coffe kara 6. Akiko Futaba / Furuki Hanazono 7. Itsunohi Kimi Kaeru / Hamako Watanabe / 8. Noboru Kirishima / Dareka Kokyo o Omowazaru 9. Ichiro Fujiyama, Akiko Futaba / Natsukashi no Utagoe 10. Hisao Ito, Akiko Futaba / Oshima Sentaro Tabiuta 11. Mieko Takamine / Kohan no Yado 12. Fukuko Sayo / Kosame no Oka 13. Noboru Kirishima, Hamako Watanabe / Soshu Yakyoku 14. Hisao Ito / Nessa no Chikai (Kensetsu no Uta) 15. Li Xianglan (Yoshiko Yamaguchi) / Akai Suiren 16. Akiko Futaba / Menkoi Kouma 17. Ichiro Fujiyama / Konron Koete 18. Mieko Takamine / Minami no Hanayome san 19. Yukiko Todoroki / Otsukai wa Jitensha ni Notte 20. Aiko Anzai / Oyama no Suginoko


People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Showa Kayo Nyumon 1 1920-39 (Guide to Showa Kayo) (2 CDs) (Ref: FSD4641)
3. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
4. Glorious Echoes of the Phonograph -Kanazawa Phonograph Museum 78 Archive Record Collection (Ref: FSD5774)
5. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
6. Japanese Pre-War Jazz Songs - Early Days of Japanese Jazz (Ref: FSD4147)
7. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
8. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)


The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 2. Ryukoka Dai Kessaku Sen 2 (2 CDs)

VARIOUS

The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 2. Ryukoka Dai Kessaku Sen 2 (2 CDs)

Ref: FSD5636


Price: 28.99

Volume 2 contains songs from just after World War II to the mid 1950s.

CD1

1. Michiko Namiki, Noboru Kirishima / Ringo no Uta 2. Mariko Ike / Ai no Swing 3. Mitsue Nara, Toshiro Oumi / Kanashiki Kuchibue 4. Akiko Futaba / Yoru no Platform 5. Noboru Kirishima / Mune no Furiko 6. Shizuko Kasagi / Tokyo Boogie Woogie 7. Junko Mihara / Minami kara Minami kara 8. Toshiro Oumi / Minami no Bara 9. Noboru Kirishima, Misao Matsubara / Sanbyaku Rokujugoya 10. Toshiro Oumi / Yunomachi Elegy 11. Shizuko Kasagi / Jungle Boogie 12. Ichiro Fujiyama, Mitsue Nara / Aoi Sanmyaku 13. Ichiro Fujiyama / Nagasaki no Hitomi 14. Hisao Ito / Iyomante no Yoru 15. Atsuro Okamoto / Shiroi Hana no Sakukoro 16. Mitsue Nara / Shiroi Rump no Akaru Michi 17. Mieko Takamine / Jonetsu no Rumba 18. Torieo Miki, Kiyoko Tange, Hisaya Morishige / Boku wa Tokkyu no Kikanshide 19. Yukie Kubo / Yatton Bushi 20. Hisao Ito / Yama no Kemuri

CD2

1. Hanko Kagurazaka / Geisha Waltz 2. Hibari Misora / Omatsuri Mambo 3. Koukichi Takada / Shirasagi Shamisen 4. Haruo Oka / Aitakatta ze 5. Hisaya Morishige / Ginza no Suzume 6. Biho Ko / Ye Rai Shan 7. Columbia Rose I / Dose Hirotta Koi Damono 8. Akira Takarada / Bibo no Tsuki 9. Koichi Aoki / Boku wa Nagashi no Untenshu 10. Kazuya Kosaka / Seishun Cycling 11. Akira Wakayama / Yorokobi mo Kanashimi mo Ikutoshitsuki 12. Teruo Hata, Susumu Watanabe & Chic / Aitsu 13. Shigeko Orii / Yoru ga Waratteiru 14. Hibari Misora / Rockabilly Kenpo 15. Hideo Murata / Muhonmatsu no Issho 16. Chiyoko Shimakura / Karatachi Niiki 17. Ichiro Kobe / Hitomi Chan 18. Kikue Hanamura / Itako Hanayomesan 19. Hiroshi Inoue / Ame ni Saku Hana 20. Setsuo Ohashi, Honey Islanders / Shiawase wa Kokoni


People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 3. Ryukoka Dai Kessaku Sen 3 (2 CDs)

VARIOUS

The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 3. Ryukoka Dai Kessaku Sen 3 (2 CDs)

Ref: FSD5637


Price: 28.99

Volume 3 contains songs from the late 1950s to the late 1960s.

Disc 1

1. Three Cats / Kiiroi Sakurambo 2. Hiroshi Moriya / Boku wa Naichicchi 3. Akira Kobayashi / Zundoko Bushi 4. Midori Satsuki / Ohimanara Kiteyone 5. Komadori Shimai / Soran Wataridori 6. Antonio Koga / Sonona wa Fujiyama 7. Hideo Murata Ousho 8. Saburo Kitajima / Bungacha Bushi 9. Midori Hatakeyama / Koi wa Kamiyo no Mukashikara 10. Hiroshi Moriya / Daigaku Kazoeuta 11. Saburo Kitajima / Namidabune 12. Midori Hatakeyama / Chodo Jikan to Narimashita 13. Kazuo Funaki / Koukou Sannensei 14. Chiyoko Shimakura, Hiroshi Moriya / Hoshizora ni Ryote o 15. Columbia Rose II / Chieko Sho 16. Toshio Mishima / Omokage 17. Akira Kobayashi / Koi no Yamanote Sen 18. Mitsuo Kaji / Seishun no Jokamachi 19. Akira Adachi / Jogakusei 20. Kazuko Aoyama / Ai to Shio o Mitsumete

Disc 2

1. Harumi Miyako / Anko Tsubaki wa Koi no Hana 2. Hibari Misora / Yawara 3. Hachiro Oshita / Onna no Yado 4. Mariko Kujo / Susukino Blues 5. Miwa Takada / Junanasai wa Ichidodake 6. Kenji Kitahara / Furusato no Hanashi o Shiyou 7. Kazuo Funaki / Kitaguni no Machi 8. Hikari Azuma / Kawachi Calmen 9. Hisaya Morishige / Shiretoko Ryojo 10. Kazuhiko Shima / Etsuraku no Blues 11. Kazuo Funaki / Zenigata Heiji 12. Miyuki Kagashiro / Osaraba Kokyosan 13. Hiroko Ogi / Shinjuku Blues 14. Yoko Naito / Hakuba no Lunna 15. Ryotaro Sugi / Suna no Shiro 16. Mitsuo Sakawa / Ima wa Shiawasekai 17. Jowa Shinjuku / Moody Matsushima 18. Akira Nakai, Masaru Takahashi & Colo Latino / Shianbashi Blues 19. The Caractors / Minatomachi Chanson 20. Casanova 7 / Yoru no YanagigasePeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 4. Ryukoka Dai Kessaku Sen 4 (2 CDs)

VARIOUS

The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 4. Ryukoka Dai Kessaku Sen 4 (2 CDs)

Ref: FSD5638


Price: 28.99

Volume 4 is of songs from the last 25 years of the Showa period, from the mid 1960s to 1989.

Disc 1

1. Jacky Yoshikawa & Blue Comets / Blue Chateu 2. Hibari Misora / Makka na Taiyou 3. Chiyoko Shimakura / Ai no Sazanami 4. Ayumi Ishida / Blue Light Yokohama 5. Mieko Hirota / Ningyo no Ie 6. Kahoru Chiga / Mayonaka no Guitar 7. Kayoko Moriyama / Shiroi Cho no Samba 8.Hide & Rosanna / Ai wa Kizutsukiyasuku 9. Miki Hirayama / Beautiful Yokohama 10. Yumi Mizusawa / Anata no Subeteo 11. Akihito Nosaka / Kuro no Funauta 12. Mari Kuroki / Soya Misaki 13. Naomi Chiaki / Kassai 14. Shiroy Miya & Pinkara Trio / Onna no Michi 15. Harumi Miyako / Onna no Kaikyo 16. Masaaki Sakai / Machi no Akari 17. Keiko Shimazaki / Omoidasanaide 18. Jun Sawaki / Gogatsu no Bara 19. Yuri Shimazaki / Omokage 20. Hibari Misora / Ippon no Enpitsu

Disc 2

1. Takashi Hosokawa / Kokoronokori 2. Harumi Miyako / Kita no Yado kara 3. Ken Mihoro / Oira no Fune wa 300 Ton 4. Yasuko Naito / Omoide Poro Poro 5. Jiro Kanmuri / Tabi no Owarini 6. Naomi Chiaki / Yoru e Isogu Hito 7. Toshio Kurosawa / Tokiniwa Shofu no Youni 8. Hatsumi Shibata / My Luxuary Night 9. Kiyohiko Ozaki / My Better Life 10. Keiko Matsuzaka / Ai no Suichuka 11. Tatsue Kaneda / Hanamachi no Haha 12. Nobue Matsubara / Onna no Debune 13. Takashi Hosokawa / Kitasakaba 14. Akio Kayama / Hisame 15. Eisaku Okawa / Sazanka no Yado 16. Takashi Hosokawa / Yagiri no Watashi 17. Harumi Miyako, Chiaki Oka / Naniwa Koishigure 18. Kenji Niinuma / Tsugaru Koionna 19. Chiyoko Shimakura / Jinsei Iroiro 20. Hibari Misora / Kawa no Nagare no Youni"


People who bought this item also bought:
1. NHK Kohaku Utagassen - Tori wo Kazatta Showa no Meikyoku (2 CDs) (Ref: FSD5595)
2. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
3. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
4. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
5. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
6. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
7. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)
8. Japanese Popular Music - 1951-53 - Post War Vol. 3 (Ref: FSD3926)


The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 5. Ryukoka Dai Kessaku Sen 5 (2 CDs)

VARIOUS

The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 5. Ryukoka Dai Kessaku Sen 5 (2 CDs)

Ref: FSD5639


Price: 28.99

Volume 5 is of rare, but nevertheless masterpieces of popular song from the last 100 years.

Disc 1

1. Barton Clane / Nippon Musume San 2. Taneko Seki / Akemi no Uta 3. Michio Yamada / Omoide no Oka 4. Tokio Matsuyama / Katasenmi 5. Harumi Yanai (Utako Matsushima) / Tsuki no Sabaku 6. Kenichi Enomoto / Hanayome Gakko 7. Akira Matsudaira / Murasame Kouta 8. Hisao Ito / Wakarete Kite 9. Kenji Sakurai, Miss Columbia / Horobasha no Uta 10. Michio Katsura / Ano Musume Tazunete 11. Otomaru, Noboru Kirishima, Akiko Futaba / Namida no Sannintabi 12. Noriko Awaya / Watashi no Trumpet 13. Tsutomu Kato / Ryojo no Uta 14. Akiko Kikuchi / Ai Ai Ai 15. Akira Matsudaira / Kotoriuri no Uta 16. Shizuko Kasagi / Rappa to Musume 17. Shin Segawa / Moko no Yokaze 18. Ryokuha Furukawa / Nekutaiya no Musume 19. Noriko Awaya / Effel To no Nageki 20. Ichiro Fujiyama, Ryokuha Furukawa / Utaeba Tengoku

Disc 2

1. Isuzu Yamada / Botan no Kyoku 2. Hamako Watanabe / Sayon no Kane 3. Ichiro Fujiyama, Hamako Watanabe / Saigon Dayori 4. Akiko Kikuchi / Kohan no Otome 5. Hisao Ito, Etsuko Takahashi / Fukuchan to Heitai 6. Li Xian Lang / Watashi no Uguisu 7. Bin Takakura, Toshiro Oumi / Toshiro 8. Tsuruko Shibata / Minato ni Tomorukoro 9. Akiko Futaba / Totemo Senchina Tango 10. Toshi Matsuda / Bungawan Solo 11. Bin Takakura / Koi no Madros 12. Rokuro Tsuruta / Minato no Koiuta 13. Yoko Kuroki / Besame Mucho 14. Toriro Miki, Michiko Namiki / Hope San 15. Teruko Chiyoda / Tokyo Waltz 16. Hideo Narumi / Namida no Glass 17. Takashi Nakajima / Wakamono yo! Koi o Shiro 18. Koichi Miyake / Aini Kimashita Otosan 19. Kazuo Ono / Tasogare no Hoshi 20. Hibari Misora / Nakiwarai no MamboPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


NHK Kohaku Utagassen - Tori wo Kazatta Showa no Meikyoku (2 CDs)

NHK Kohaku Utagassen - Tori wo Kazatta Showa no Meikyoku (2 CDs)

Ref: FSD5595


Price: 32.99

Collection of songs that were sung at the end of the Kohaku music show broadcast each New Year's Eve, from 1951 to 1988. The singer who sings the finale, generally means he/she was the face of that year. Kohaku Uta Gassen is an institution in Japan, at one time the most watched programme on Japanese television in any given year, although popularity has declined in recent years. This CD is like a history of Japanese popular music. 35 songs.

Disc 1

1. Ichiro Fujiyama / Nagasaki no Kane (1951) 2. Ichiro Fujiyama, Keiko Arai / Olympic no Uta (1952) 3. Shizuko Kasagi / Home Run Boogie (1953) 4. Ichiro Fujiyama / Oka wa Hanazakari (1952) 5. Noriko Awaya / Adeu (1952) 6. Noboru Kirishima / Ishikari Elegy (1953) 7. Ichiro Fujiyama / Nicholai no Kane (1954) 8. Akiko Futaba / Bara no Rumba (1955) 9. Shizuko Kasagi / Hey Hey Boogie (1956) 10. Hibari Misora / Nagasaki no Chou Chou san (1957) 11. Hibari Misora / Shiroi Lunch de Juyon Knot (1958) 12. Hibari Misora / Gozonji Benten Kozou (1959) 13. Chiyoko Shimakura / Takoku no Ame (1960) 14. Chiyoko Shimakura / Erimo Misaki (1961) 15. Chiyoko Shimakura / Sayonara to Sayonara (1962) 16. Hibari Misora / Aishu Debune (1963) 17. Hibari Misora / Yawara (1964,1965) 18. Hibari Misora / Kanashii Sake (1966)

Sisc 2

1. Hibari Misora / Geido Ichidai (1967) 2. Hibari Misora / Inonri (1968) 3. Hibari Misora / Wakaretemo Arigatou (1969) 4. Hibari Misora / Jinsei Shogi (1970) 5. Hibari Misora / Konomichi o Iku (1971) 6. Hibari Misora / Aru Onna no Uta (1972) 7. Chiyoko Shimakura / Karatachi Nikki (1973) 8. Chiyoko Shimakura / Kanashimi no Yado (1974) 9. Harumi Miyako / Kita no Yado kara (1975) 10. Aki Yashiro / Onna Minatomachi (1976) 11. Aki Yashiro / Funauta (1977) 12. Aki Yashiro / Ame no Bojo (1978) 13. Harumi Miyako / Namida no Renrakusen (1979) 14. Takashi Hosokawa / Yagiri no Watashi (1980) 15. Harumi Miyako / Meotozaka (1981) 16. Sayuri Ishikawa / Amagigoe (1982) 17. Sachiko Kobayashi / Yukitsubaki (1983)


People who bought this item also bought:
1. The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 4. Ryukoka Dai Kessaku Sen 4 (2 CDs) (Ref: FSD5638)
2. Kuranosuke Hamaguchi Memorial Collection 100 (Ref: FSD3784)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Natsukashi no Eiga Daizenshu -Shochiku Eiga Hen Vol.1 (2 CDs)

VARIOUS

Natsukashi no Eiga Daizenshu -Shochiku Eiga Hen Vol.1 (2 CDs)

Ref: FSD5596


Price: 33.99

For some 90 years, Shochiku has been a major player in the Japanese film industry, innovating the first Japanese talkie and colour films. As a company, its history dates back even further as owners of kabuki theatres, a role it still performs today. This is a compilation album of hit songs from hit films performed by film stars and musicians from another legenday company of Japanese entertainment, Nippon Columbia, or Columbia Music Entertainment as it is now called.

Disc 1

1. Noboru Kirishima, Miss Columbia / Tabi no Yokaze (Aizen Katsura, 1938) 2. Noboru Kirishima, Miss Columbia / Aizen Yakyoku (Zoku Aizen Katsura, 1939) 3. Miss Columbia / Kanashiki Komoriuta (Aizen Katsura, 1938) 4. Noboru Kirishima, Miss Columbia / Aizen Zoushi (Aizen Kastura Kanketsu-hen, 1939) 5. Akira Matsudaira / Hitozuma Tsubaki (Hitozuma Tsubaki, 1936) 6. Akiko Futaba / Furuki Hanazono (Shunrai, 1939) 7. Noboru Kirishima, Michiko Namiki / Ringo no Uta (Soyokaze, 1945) 8. Michiko Namiki / Kawaii Sweet Pea (Hatachi no Seishun, 1946) 9. Ichiro Fujiyama / Asakusa no Uta (Asakusa no Bocchan, 1947) 10. Rokuro Tsuruta / Minato no Koiuta (Odoru Ryugujo, 1949) 11. Ichiro Fujiyama, Mariko Ando / Hana no Sugao (Hana no Sugao, 1949)

Disc 2

1. Noboru Kirishima, Mieko Takamine / Junjo Nijuso (Junjo Nijuso, 1939) 2. Mieko Takamine / Natsukashi no Blues (Natsukashi no Blues, 1948) 3. Mieko Takamine / Wakare no Tango (Wakare no Tango, 1949) 4. Mieko Takamine / Omoide no Bolero (Omoide no Bolero, 1950) 5. Mieko Takamine / Jonetsu no Rumba (Jonetsu no Rumba, 1951) 6. Mieko Takamine / Bokujo no Hanayome san (Jonetsu no Rumba, 1952) 7. Ichiro Fujiyama, Harue Wakahara / Koi wa Basha ni Notte (Dassen Jonetsu Musume, 1949) 8. Shizuko Kasagi / Peko chan Serenade (Peko chan to Densuke, 1950) 9. Chikage Awashima / Koi no Suiren (Josei Sanjuso, 1950) 10. Shigeko Orii / Carmen Junjo su (Carmen Junjo su, 1952)People who bought this item also bought:
1. Natsukashi no Eiga Daizenshu -Shochiku Eiga Hen Vol.2 (2 CDs) (Ref: FSD5597)
2. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
3. Showa Kayo Best 30 (2 CDs) (Ref: FSD4160)
4. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
5. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
6. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
7. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
8. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)


Natsukashi no Eiga Daizenshu -Shochiku Eiga Hen Vol.2 (2 CDs)

VARIOUS

Natsukashi no Eiga Daizenshu -Shochiku Eiga Hen Vol.2 (2 CDs)

Ref: FSD5597


Price: 33.99

Volume 2 of the Shochiku film series of hits from Columbia Music.

Disc 1

1. Shigeko Orii / Kimi no Na wa (Kimi no Na wa, 1953) 2. Hisao Ito / Kimi Itoshiki Hitoyo (Kimi no Na wa, 1953) 3. Shigeko Orii / Kuroyuri no Uta (Kimi no Na wa Vol.2, 1953) 4. Hisao Ito / Wasure enu Hito (Kimi no Na wa Vol.3, 1954) 5. Columbia Rose / Aishu Nikki (Aishu Nikki, 1954) 6. Chiyoko Shimakura / Konoyo no Hana (Konoyo no Hana, 1955) 7. Chiyoko Shimakura / Omoide no Hana (Omoide no Hana, 1955) 8. Chiyoko Shimakura / Yugetsu (Ano Hashi no Aze de, 1961) 9. Keiji Sata, Shigeko Orii / Kimi wa Harukana (Kimi no Na wa Vol.3, 1954) 10. Yumeji Tsukioka / Shinju no Hitomi (Kimi ni Chikaishi, 1954) 11. Fubuki Koshiji / Banka (Banka, 1957) 12. Akira Wakayama / Yorokobi mo Kanashimi mo Ikutoshitsuki (Yorokobi mo Kanashimni mo Ikutoshitsuki, 1957)

Disc 2

1. Hibari Misora / Kanashiki Kuchibue (Kanashiki Kuchibue, 1949) 2. Hibari Misora / Tokyo Kid (Tokyo Kid, 1949) 3. Hibari Misora / Ano Oka Koete (Ano Oka Koete, 1951) 4. Hibari Misora / Yoki na Wataridori (Yoki na Wtaridori, 1951) 5. Hibari Misora / Watashi wa Machinoko (Chichi Koishi, 1951) 6. Hibari Misora / Hibari no Hanauri Musume (Chichi Koishi, 1951) 7. Hibari Misora / Izu no Oodoriko (Izu no Oodoriko, 1954) 8. Hibari Misora, Koji Tsuruta / Yume no Hanakage (Ano Oka Koete, 1951) 9. Hibari Misora / Haru no Samba (Kyodai, 1953) 10. Hibari Misora / Wakai Utagoe (Ojo-san Shacho, 1953) 11. Hibari Misora / Ohariko Mimmy no Nichiyobi (Seishun Romance Seat Aokusa ni Zasu, 1954)People who bought this item also bought:
1. Natsukashi no Eiga Daizenshu -Shochiku Eiga Hen Vol.1 (2 CDs) (Ref: FSD5596)
2. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
3. Showa Kayo Best 30 (2 CDs) (Ref: FSD4160)
4. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
5. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
6. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
7. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
8. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)


Shochiku Cinema 90 Years x Nihon Columbia 100 Year Anniversary. Collection of Songs from Shochiku Films. (4 CDs +  DVD Special Box Set)

VARIOUS

Shochiku Cinema 90 Years x Nihon Columbia 100 Year Anniversary. Collection of Songs from Shochiku Films. (4 CDs + DVD Special Box Set)

Ref: FSD5594


Price: 109.99

Special collaboration box set of 2 double CDs (4 discs) and DVD. CDs are 'Natsukashi no Eiga Daizenshu -Shochiku Eiga Hen' Volumes 1 and 2 below, DVD has footage from the film 'Natsukashi no Utagassen (Sweet Memories of the Song Competition)' released in 1950 with many dance performances and songs, black and white, 55 minutes. Plus footage from the film 'Natsukashi no Eiga Kayo-shi (Sweet Memories of Cinema Song History)' released in 1974, featuring many of the greatest stars at the time with their greatest hits including rare footage of a 12 year old Hibari Misora. Black and white and colour, 22 minutes.

DVD 'Natsukashi no Utagassen'

1. Opening 2. Takiko Mizunoe, Tatsuko Kawaji / Musical Number 3. Haruhisa Kawata / Kasho Number 4. Hibari Misora / Tokyo Kid 5. Michiko Namiki / Ringo no Uta 6. Dick Mine / Ireland no Muramusume 7. Yumeji Tsukioka / La Conga 8. Rokuro Tsuruta / Minato no Koiuta 9. Aiko Hirano / Kimi Matedomo 10. Mieko Takamine / Omoide no Bolero 11. Mitsuko Mito / Namida no Komadori 12. Shuji Sano, Yumeji Tsukioka / Hiren Moyo 13. Ken Uehara, Yuriko Hamada / Yoninme no Shukujo 14. Toshinobu Sawake, Setsuko Hara / Yuwaku 15. Masao Wakahara, Michiyo Kogure / Hana no Sugao 16. Teiji Takahashi, Yasuko Fujita / Shunsetsu 17. Ichiro Fujiyama, Harue Wakahara / Koi wa Basha ni Notte 18. Shizuko Kasagi / Bolga no Funauta, Jungle Boogie 19. Haruhisa Kawata / Jungle Boogie 20. Chikage Awashima / Koi no Suiren 21. Tadashi Kinoshita / Yaburedaiko 22. Mieko Takamine / Wakare no Tango 23. Shochiku Kagekidan / Alulu no Onna 24. Hibari Misora / Kanashiki Kuchibue 25. Mieko Takamine / Aoi Akari, Akai Akari, Machi no Hoshi 26. Saeko Kozuki / Musical Number 27. Shizuko Kasagi / Kaimono Boogie 28. Takiko Mizunoe / Musical Number 29. Akemi Kurenai, Yuri Akebono / Haru wa Cabeck de 30. Yuri Akebono, Chinami Katsuura / Yume o Meshimase 31. Chizuko Ashihara, Emiko Akizuki / Musical Number 32. Noboru Kirishima, Mitsue Nara / Kondo Aumade

'Natsukashi no Eiga Kayo-shi'

1. Opening 2. Noboru Kirishima, Misao Matsubara / Tabi no Yokaze from 'Aizen Katsura' 3. Mieko Takamine / Junjo Nijuso from 'Junjo Nijuso' 4. Michiko Namiki, Noboru Kirishima / Ringo no Uta from 'Soyokaze' 5. Mieko Takamine / Natsukashi no Blues from 'Natsukashi no Blues' 6. Hibari Misora / Tokyo Kid from 'Tokyo Kid' 7. Shigeko Orii / Kimi no Nawa from 'Kimi no Nawa' 8. Chiyoko Shimakura / Konoyo no Hana from 'Konoyo no Hana' 9. Akira Wakayama / Yorokobi mo Kanashimi mo Ikutoshitsuki from 'Yorokobi mo Kanashimi mo Ikutoshitsuki' 10. Chieko Baisho / Shitamachi no Taiyo from 'Shitamachi no Taiyo 11. Harumi Miyako / Ankotsubaki wa Koi no Hana from 'Ankotsubaki wa Koi no Hana' 12. Pinky and Killer's / Koi no Kisetsu from 'Koi no Kisetsu' 13. Kiyoko Suizenji / Sanbyaku Rokuju Goho no March from 'One Two Punch Sanbyaku Rokuju Goho no March' 14. Hibari Misora / Jinsei Gekijo from 'Jinsei Gekijo' 15. EndingPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years (Ref: FSD3923)
3. Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3 (Ref: FSD3922)
4. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
5. Showa no Dai Hit Daizenshu 1 - Greatest Hits of the Showa Era 1 (3 CDs) (Ref: FSD5645)
6. Omorouta (Ref: FSD1155a)
7. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
8. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)


Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1

VARIOUS

Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1

Ref: FSD3920


Price: 27.99

Volume 1 of excellent new series of 10 2 CD collections charting the history of Japanese pop music with songs from each year beginning with 1927 and ending in 1959. Kayokyoku is the general term coined in the 1930s for 'popular songs'. These songs are the middle ground between 'pops' with strong western characteristics and 'enka' with Japanese characteristics. Volume 1 focuses on 1928-1933. Japan's first three major foreign affiliated record companies were established in 1927, among them Victor and Columbia gave high priority to ryukoka (another terms for popular songs). Some of the hits during this time were associated with movies such as Samurai Nippon sung by Ren Tokuyama. The greatest composer was Masao Koga among his greatest hits 'Sake wa Namida ka Tameiki ka' which helped to popularize the slow, sentimental melody with a single -line guitar accompaniment. These types of songs were the origins of enka.

Disc 1 :

1. Chiyako Sato / Tokyo Koshin-kyoku 2. Chiyako Sato / Habu no Minato 3.Yoshie Fujiwara / Debune no Minato 4. Yoshie Fujiwara / Hoko o Osamete 5. Teiichi Futamura / Aozora 6. Teiichi Futamura / Arabia no Uta 7. Teiichi Futamura / Kimi Koishi 8.Teiichi Futamura / Naniwa Kouta (Dotonbori Yakei) 9. Kikuyo Amano / Kuroi Hitomi yo Ima Izuko 10. Yutaka Kawasaki, Naoko Soga / Kutsukake Kouta 11. Yutaka Kawasaki, Naoko Soga / Kamata Koshin-kyoku 12. Chiyako Sato / Aishite Chodai 13. Takarazuka Shojo Kageki Hanagumi Stars / Mont Paris 14. Takarazuka Shojo Kageki Tsuki-gumi / Sumire no saku Koro 15. Kikue Kawahara / Reijin no Uta 16. Fumikichi Fujimoto / Gion Kouta 17. Fumikichi Fujimoto / Tojin Okichi Kouta 18. Chiyako Sato / Kono Taiyo 19. Utako Hagoromo / Jokyu no Uta 20. Ren Tokuyama / Samurai Nippon

Disc 2:

1. Ren Tokuyama / Rumpen Bushi 2. Ichiro Fujiyama / Sake wa Namida ka Tameiki ka 3. Ichiro Fujiyama / Oka o Koete 4. Ichiro Fujiyama / Kage o Shitaite 5. Fumiko Yotsuya / Ginza no Yanagi 6. Ren Tokuyama, Fumiko Yotsuya / Tengoku ni Musubu Koi 7. Katsutaro Kouta / Yanagi no Ame 8. Chiyoko Kobayashi / Namida no Wataridori 9. Toshio Ikegami / Wasurerarenu Hana 10. Harue Watase / Shigure Hitotoki 11. Haruko Wada / Horobasho no Uta 12. Tokio Matsuyama / Katasenami 13. Katsutaro Kouta / Shima no Musume 14. Yoshi Fujiwara / Spy 15. Akira Matsuyama / Circus no Uta 16. Miss Columbia / Juku no Haru 17. Ichiro Fujiyama / Moeru Gojinka 18. Ichimaru / Tenryu Kudareba 19. Tadaharu Nakano & Columbia Rhythm Boys / Yama no Ninkimono 20. Katsutaro Kouta, Issei Mishima / Tokyo OndoPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
2. Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3 (Ref: FSD3922)
3. Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years (Ref: FSD3923)
4. Glorious Echoes of the Phonograph -Kanazawa Phonograph Museum 78 Archive Record Collection (Ref: FSD5774)
5. Shochiku Cinema 90 Years x Nihon Columbia 100 Year Anniversary. Collection of Songs from Shochiku Films. (4 CDs + DVD Special Box Set) (Ref: FSD5594)
6. Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1 (Ref: FSD3924)
7. Showa no Dai Hit Daizenshu 1 - Greatest Hits of the Showa Era 1 (3 CDs) (Ref: FSD5645)
8. The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 1 Ryukoka Dai Kessaku Sen 1 (2 CDs) (Ref: FSD5635)


Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2

VARIOUS

Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2

Ref: FSD3921


Price: 27.99

Voume 2 has tracks from every year from 1934 until 1937. During this period, European classical orchestration was used with shamisen such as the song Nozaki Kouta. These songs were often used in movies and plays and has as their theme 'wandering' also a popular theme in post war enka.

Disc 1:

1934-1936

1. Rintaro Hayashi / Kokkyo no Machi 2. Akira Matsudair / Isoge Horobasha 3. Miss Columbia / Namiki no Ame 4. Dick Mine / Dina 5. Rintaro Shoji / Akagi no Komoriuta 6. Kokichi Takada / Ooedo Shusse Kouta 7. Rintaro Shoji / Tabigasa Dochu 8. Otomaru / Sendo Kawaiya 9. Rintaro Shoji / Murasaki Kouta 10. Kiyomi Shinbashi / Meiji Ichidai Onna 11. Rintaro Shoji / Nozaki Kouta 12. Yoshio Kodama / Mujo no Yume 13. Shigeo Kusunoki / Midori no Chiheisen 14. Taneko Seki / Ame ni Saku Hana 15. Dick Mine, Reiko Hoshi / Futari wa Wakai 16. Tadaharu Nakano / Chiisana Kissaten 17. Akira Matsudaira, Nobuko Fushimi / Hanakotoba no Uta 18. Kenichi Enomoto, Polydor Rhythm Boys / Enoken no Gekko Aatai Senkin 19. Akira Matsudaira / Hitozuma Tsubaki 20. Ichiro Fujiyama / Otoko no Junjo

Disc 2 :

1936 - 1937

Ichiro Fujiyama / Tokyo Rhapsody 2. Shigeo Kusunoki / Onna no Kaikyu 3. Michiyakko / Ah Sorenanoni 4. Kyoji Sugi, Michiyakko / Uchi no Nyobo nya Hige ga aru 5. Isa Hayashi, Midori Shinbashi / Moshimo Gekkyu ga Agattara 6. Columbia Nakano Rhythm Boys / Yamadera no Osho san 7. Akira Kishii, Eiko Hirai / Tabako-ya no Musume 8. Bin Uehara / Ruten 9. Rintaro Shoji / Sumidagawa 10. Bin Uehara / Tsumagoi Dochu 11. Isao Hayashi, Hachiro Konoe, Shizuo Higuchi / Otoko nara 12. Dick Mine / Jinsei no Namikimichi 13. Ichiro Fujiyama / Aoi Sebiro de 14. Utako Matsushima / Maronie no Kokage 15. Dick Mine / Ireland no Musume 16. Misuko Tsukimura / Haru no Uta 17. Ichiro Fujiyama / Seishun Nikki 18. Dick Mine / Ringo no Ki no Shitade 19. Bin Uehara, Michiko Yuki / Uramachi Jinsei 20.Noriko Awaya / Wakare no BluesPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3 (Ref: FSD3922)
3. Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years (Ref: FSD3923)
4. Showa no Dai Hit Daizenshu 1 - Greatest Hits of the Showa Era 1 (3 CDs) (Ref: FSD5645)
5. Glorious Echoes of the Phonograph -Kanazawa Phonograph Museum 78 Archive Record Collection (Ref: FSD5774)
6. Showa Kayo Nyumon 1 1920-39 (Guide to Showa Kayo) (2 CDs) (Ref: FSD4641)
7. The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 1 Ryukoka Dai Kessaku Sen 1 (2 CDs) (Ref: FSD5635)
8. Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1 (Ref: FSD3924)


Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3

VARIOUS

Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3

Ref: FSD3922


Price: 27.99

In the latter half of the 1930s many songs were about Manchuria and the South Seas, extolling war and patriotism as songs about love were prohibited. Composition of songs based on messages from mothers to their sons in the battlefield or letters to soldiers were encouraged. This is the period when the Japanese government put most effort into popular music, however few songs survived into the post war period.

Disc 1:

1. Bin Uehara, Shoko Aoba / En-o Dochu 2. Bin Uehara / Shanghai Dayori 3. Otomaru / Kokoku no Haha 4. Hisao Ito / Kojo no Shakuhachi 5. Hamako Watanabe / Aikoku no Hana 6. Rintaro Shoji / Jinchu Higekurabe 7. Noriko Awaya / Ame no Blues 8. Tadaharu Nakano / Banjo de Utaeba 9. Shigeo Kusunoki / Jinsei Gekijo 10. Rintaro Shoji / Shanghai no Machikado de 11. Bin Uehara / Hatoba Katagi 12. Noboru Kirishima & Miss Columbia / Tabi no Yokaze 13. Misao Matsubara / Kanashiki Komoriuta 14. Hamako Watanabe / China no Yoru 15. Masaru Shio / Oyako Sendo-uta 16. Tomiko Hattori / Manshu Musume 17. Rintaro Shoji / Mugi to Heitai 18. Dicke Mine / Shanghai Blues 19. Dick Mine / Aru Ame no Gogo 20. Jun Ono / Hate naki Nukarumi

Disc 2:

1.Dick Mine / Tabisugata Sanin Otoko 2. Noboru Kirishima & Miss Columbia / Ippai no Cofee kara 3. Tadaharu Nakano / China Tango 4. Akiko Futaba / Furuki Hanazono 5. Haruo Oka / Shanghai no Hanauri Musume 6. Miyuki Yamanaka / Hontoni Hontoni Gokuro ne 7. Masaru Shio / Kudan no Haha 8. Akemi Yuri / Atami Blues 9. Hamako Watanabe / Itsuno Hika Kimi Kaeru 10. Haruo Oka / Minato Chanson 11. Hamako Watanabe / Nagasaki no Ocho-san 12. Noboru Kirishima & Mieko Takamine / Junjo Niju-so 13. Rentaro Kita / Debune no Uta 14. Chiyoko Kobayashi / Tabi no Tsubakuro 15. Akemi Yuri / Nagasaki Monogatari 16. Rintaro Shoji / Meigetsu Akagiyama 17. Yoshio Tabata / Ohtone Tsukiyo 18. Yoshio Tabata / Shima no Funauta 19. Shizuo Higuchi / Senyu no Uta 20. Bin Uehara / Ore wa FunanoriPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years (Ref: FSD3923)
3. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
4. Shochiku Cinema 90 Years x Nihon Columbia 100 Year Anniversary. Collection of Songs from Shochiku Films. (4 CDs + DVD Special Box Set) (Ref: FSD5594)
5. Showa no Dai Hit Daizenshu 1 - Greatest Hits of the Showa Era 1 (3 CDs) (Ref: FSD5645)
6. Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1 (Ref: FSD3924)
7. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
8. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)


Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years

VARIOUS

Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years

Ref: FSD3923


Price: 27.99

Popular music during this period were also patriotic. Lyrics were often publicly solicited and chosen according to military objectives.

Disc 1 :

1. Hisao Ito & Akiko Futaba / Hakuran no Uta 2. Hamako Watanabe / Itoshi no Ano Hoshi 3. Noboru Kirishima / Dareka Kokyo o Omowazaru 4. Ichiro Fujiyama & Akiko Futaba / Natsukashi no Utagoe 5. Dick Mine / Yuki no Manchuri 6. Hisao Ito & Akiko Futaba / Oshima Sentaro Tabiuta 7. Hisao Ito & Akiko Futaba / Akatsuki ni Inoru 8. Katsuhiko Haida / Kirameku Seiza 9. Noboru Kirishima & Akiko Futaba / Niizuma Kagami 10. Noboru Kirishima & Miss Columbia / Mennai Chidori 11. Mieko Takamine / Kohan no Yado 12. Hisao Ito / Kogen no Ryoshu 13. Noboru Kirishima & Hamako Watanabe / Soshu Yakyoku 14. Yoshio Tabata / Wakarebune 15. Yoshio Kawata & Milk Brothers / Chikyu no Ue ni Asa ga Kuru 16. Fukuko Sayo / Kosame no Oka 17. Hachiro Nitta / Nanyo koro 18. Hisao Ito / Nessa no Chikai 19. Tamaki Tokuyama / Tonarigumi 20. Katsuhiko Haida / Mori no Komichi

Disc 2 :

1. Akiko Futaba & Yuko Takahashi / Menkoi Kouma 2. Yoshi Tabata / Ume to Heitai 3. Haru Oka / Palao Koishiya 4. Rintaro Shoji & Mitsuko Ogasawara / Biwako Aika 5. Mitsuko Ogasawara / Jusanya 6. Katsutaro Kouta / Asu wa Otachika 7. Noboru Kirishima & Akiko Futaba / Kogen no Tsuki 8. Katsuhiko Haida & Reiko Otani / Jawa no Mango uri 9. Hideko Takamine / Mori no Suisha 10. Katsuhiko Haida / Shinsetu 11. Katsuhiko Haida / Rinken no Michi 12. Minoru Obata & Ryoko Fujiwara / Onna Keizu no Uta (Yushima no Shiraume) 13. Shoko Kikuchi / Kohan no Otome 14. Mieko Takamine / Minami no Hanayome-san 15. Junko Mihara / Minami kara Minami kara 16. Katsuhiko Haida / Batabiy no Yoru wa Fukete 17. Minoru Obat & Ryoko Fujiwara / Kantaro Tsukiyo Uta 18. Yukiko Todoroki / Otsukai wa Jitensha ni Notte 19. Noboru Kirishima & Akio Namihira / Wakawashi no Uta 20. Aiko Anzai, Ichiro Kagami & Emiko Sunaga / Oyama no Suginoko


People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3 (Ref: FSD3922)
3. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
4. Shochiku Cinema 90 Years x Nihon Columbia 100 Year Anniversary. Collection of Songs from Shochiku Films. (4 CDs + DVD Special Box Set) (Ref: FSD5594)
5. Gunka (Ref: FSD3510)
6. Showa no Dai Hit Daizenshu 1 - Greatest Hits of the Showa Era 1 (3 CDs) (Ref: FSD5645)
7. Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1 (Ref: FSD3924)
8. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)


Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1

VARIOUS

Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1

Ref: FSD3924


Price: 27.99

The positive tone of the 1930s was re-born. The most symbolic post-war Japanese song was 'Ringo no Uta' (Apple Song) recorded in October 1945 (music by Tadashi Manjome, lyrics by Hachiro Sato, performed by Michiko Namiki and Noboru Kirishima). It's been said that people were able to endure the famine and ease a sense of despair after the lost war. Post war kayokyoku (popular songs) is the story of a fight between native and American elements. Early victories of American elements were Ryoichi Hattori's 'Tokyo Boogie Woogie' recorded by Shizuko Kasagi in 1948.

Disc 1:

1. Noboru Kirishima & Michiko Namiki / Ringo no Uta 2. Mariko Ike / Ai no Swing 3. Noboru Kirishima / Reijin no Uta 4. Haruo Oka / Tokyo no Hanauri-musume 5. Mitsue Nara & Toshiro Oumi / Kanashiki Takebue 6. Akiko Futaba & Toshiro Oumi / Kuroi Pipe 7. Akiko Futaba / Wakaretemo 8. Yoshio Tabata / Kaeribune 9. Haruo Oka / Seishun no Paradice 10. Haruo Oka / Nakuna Kobatoyo 11. Hamako Watanabe / Ame no Holland Zaka 12. Dick Mine / Yogiri no Blues 13. Dick Mine & Chitaka Fujiwara / Nagasaki Elegy 14. Akiko Futaba / Yoru no Plathome, 15. Ichiro Fujiyama / Mikazuki Musume 16. Aiko Hirano / Minato ga Mieru Oka 17. Itsuro Takeyama / Namida no Kanpai 18. Ichiro Fujiyama / Yume awaki Tokyo 19. Noboru Kirishima / Mune no Furiko 20. Itsuro Takeyama & Ryoko Fujiwara / Darek Yumenaki

Disc 2 :

1. Shoko Kikuchi / Hoshi no Nagareni 2. Toshiro Oumi / Yamagoya no Akari 3. Mieko Takamine / Natsukashi no Blues 4. Aiko Hirano / Kimi Matedomo 5. Shizuko Kasagi / Tokyo Boogie Woogie 6. Noboru Kirishima / Yume Sarinu 7. Minoru Obata / Nagasaki no Saboten-uri 8. Ken Tsumura / Nagare no Tabiji 9. Akiko Futabe / Franceska no Kane 10. Toshiro Oumi / Minami no Bara 11. Noboru Kirishima & Misao Matsubara / Sanbyaku Rokujugo Nichi 12. Akiko Futaba / Koi no Manjushage 13. Haruo Oka / Otoko Ippiki no Uta 14. Toshio Oumi / Yunomachi Elegy 15. Itsuro Takeyama & Kozo Nakamura / Ikoku no Oka 16. Haruo Oka / Akogare no Hawaii Koro 17. Minoru Obata / Kobanzame no Uta 18. Noriko Awaji / Kimi wasureji no Blues 19. Katsuhiko Haida / Tokyo no Yane no Shita 20. Akiko Futaba / Sayonara RumbaPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Popular Music - 1949-50 - Post War Vol. 2 (Ref: FSD3925)
3. Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years (Ref: FSD3923)
4. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
5. Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3 (Ref: FSD3922)
6. Showa Kayo Best 30 Vol. 2 (2 CDs) (Ref: FSD4161)
7. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
8. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)


Japanese Popular Music - 1949-50 - Post War Vol. 2

VARIOUS

Japanese Popular Music - 1949-50 - Post War Vol. 2

Ref: FSD3925


Price: 27.99

The most important composer of this period was Ryoichi Hattori who wrote 'Shamisen Boogie-Woogie' a novelty song with the boogie rhythm ground out on a shamisen. The greatest singer of this era was Hibari Misora, who debuted at age 12 in 1949. This CD contains her earliest hits.

Disc 1:

1. Ichiro Fujiyama & Mitsue Nara / Aoi Sanmyaku 2. Akiko Futaba / Koi no Amaryllis 3. Shoko Kikuchi / Hahabeniume no Uta 4. Itsuro Takeyama & Ryoko Fujiwara / Tsuki yori no Shisha 5. Bin Takakura / Koi no Madoros 6. Haruo Oka / Tokyo no Aoi Sora 7. Ichimaru / Shamisen Boogie Woogie 8. Mieko Takamine / Wakare no Tango 9. Toshiro Oumi & Kozo Nakamura / Khabarovsk Kouta 10. Yoshio Tabata / Kayoibune 11. Rokuro Tsuruta / Minato no Koiuta 12. Isao Hayashi / Reijinso no Uta 13. Minoru Obata / Bara o Meshimase 14. Itsuro Takeyama / Atsuki Namida o 15. Ichiro Fujiyama / Nagasaki no Kane 16. Hideko Takamine / Ginza Kan Kan Musume 17. Yoshio Tabata / Genkai Blues 18. Haruo Oka / Otoko no Namida 19. Itsuro Takeyama / Nagare no Funauta 20. Haruo Oka / Anko Kawaiya

Disc 2:

1. Hibari Misora / Kanashiki Kuchibue 2. Minoru Obata / Hoshikage no Komichi 3. Machiko Sanjo / Karisome no Koi 4. Yoshiko Yamaguchi / Ye Rai Shang 5. Hisao Ito / Iyomante no Yoru 6. Teruko Tsuji / Sakuragai no Uta 7. Akiko Futaba / Mizuiro no Waltz 8. Tsuzuko Sugawara / Akogare no Sumu Machi 9. Ichiro Fujiyama / Yama no Kanatani 10. Mariko Ike / Button to Ribbon 11. Shizuko Kasagi / Kaimono Boogie 12. Mitsue Nara / Akai Kutsu no Tango 13. Yoko Kuroki / Besame Mucho 14. Hibari Misora / Tokyo Kid 15. Isao Hayashi / Dance Party no Yoru 16. Hamako Watanabe & Kiyoshi Utsumi / Hi no Tori 17. Hamako Watanabe / Kuwaminato no China-gai 18. Atsuro Okamoto / Shiroi Hana no Sakukoro 19. Mieko Takamin / Jonetsu no Rumba 20. Hibari Misora / Echigojishi no UtaPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1 (Ref: FSD3924)
2. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
3. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
4. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
5. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
6. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
7. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
8. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)


Japanese Popular Music - 1951-53 - Post War Vol. 3

VARIOUS

Japanese Popular Music - 1951-53 - Post War Vol. 3

Ref: FSD3926


Price: 27.99

Another golden period for Japanese popular music. Fantastic songs by Hibari Misora, Hamako Watanabe and others as Western, Latin and Japanese elements are combined with incredible innovation.

Disc 1:

1. Teruko Akatsuki / Minnesota no Tamagouri 2. Yukie Kubo & Masao Kato / Tonko Bushi 3. Toriro Miki, Kiyoko Tange & Hisaya Morisihge / Boku wa Tokkyu no Kikanshi de 4. Hibari Misora / Hibari no Hanauri Musume 5. Hibari Misora / Watashi wa Machi no Ko 6. Katsuhiko Haida / Alps no Bokujo 7. Minoru Obata / Kogen no Eki yo, Sayonara 8. Teruko Akatsuki / Tokyo Shoe Shine Boy 9. Katsuhiko Haida / Yakyu Koso 10. Ken Tsumura / Shanghai gaeri no Ril 11. Tsuzuko Sugawara / Enoshima Elegy 12. Tsuzuko Sugawara / Renrakusen no Uta 13. Hisao Ito / Azami no Uta 14. Yukie Kubo / Yatton Bushi 15. Machiko Sanjo / Tokyo Elegy 16. Ken Tsumura / Tokyo no Tsubaki Hime 17. Atsuro Okamoto / Akogare no Yubin Basha 18. Ichiro Fujiyama / Nichola no Kane 19. Columbia Rose / Musume Juku wa mada Junjo yo 20. Hisao Ito / Yama no Kemuri

Disc 2:

1. Hibari Misora / Ringo Oiwake 2. Hibari Misora / Omatsuri Mambo 3. Fujio Maki / Namida no Yogisha 4. Hamako Watanabe & Kiyoshi Utsumi / Ah Montenrupa? no Yoru wa Fukete 5. Hanko Kagurazaka / Geisha Waltz 6. Ichiro Fujiyama / Oka wa Hanazakari 7. Peggy Hayama / Hi no Seppun 8. Hachiro Kasuga / Akai Lamp no Shu-ressha 9. Kokichi Takada / Izu no Sataro 10. Koji Tsuruta / Hawaii no Yoru 11. Mariko Miyagi / Dokukesha Irankane 12. Hideo Ko / Yuki no furu Machi o 13. Koji Tusuta / Machi no Sandwich Man 14. Yoshio Tabata / Furusato no Todai 15. Minoru Obata / Hana no Sandogasa 16. Koich Miura / Ochiba Shigure 17. Shigeko Orii / Kimi no Na wa 18. Shigeko Orii / Kuroyuri no Uta 19. Ken Tsumura / Machimasho 20. Hachiro Kasuga / Ame furu MachikadoPeople who bought this item also bought:
1. Showa no Dai Hit Daizenshu 1 - Greatest Hits of the Showa Era 1 (3 CDs) (Ref: FSD5645)
2. Best (Ref: FSD3332)
3. Ichimaru no Subete (Ref: FSD3699)
4. Boogie No Joou (Queen of Boogie) (Ref: FSD3172)
5. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
6. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)
7. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
8. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)


Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4

VARIOUS

Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4

Ref: FSD3927


Price: 27.99

More stars emerge during this golden period of Japanese popular music.

Disc 1:

1. Akiko Kikuchi / Ganpeki no Haha 2. Dick Mine / Ame no Sakaba de 3. Hachiro Kasuga / Uramachi Yakyoku 4. Ken Tsumura & Taeko Yoshioka / Anata to Tomo ni 5. Atsuro Okamoto / Kogen Ressha wa Iku 6. Hibari Misora / Hibari no Madlos san 7. Ichiro Wakahara / Fukeba Tobuyona 8. Takashi Naiajima / Wakamono yo! Koi o shiro 9 Izumi Yukimura / Aoi Kanariya 10. Chiemi Eri / Usukudara 11. Hachiro Kasuga / Otomi san 12. Isao Hayashi / Mamurogawa Boogie 13. Harumi Aoki / Yakyu-ken 14. Hachiro Kasuga / Hyotan Boogie 15. Kokichi Takada / Shirasagi Shamisen 16. Kazuo Shirane / Jinanbo Kamome 17. Mieko Suzuki / Musume Junrei 18. Michiya Mihashi / Onna Sendo Uta 19. Yoshiko Otsu / Tokyo Anna 20. Hibari Misora / Ano Hi no Fun wa Mo Konai

Disc 2 :

1. Hachiro Kasuga / Wakare no Ipponsugi 2. Haruo Oka / Aitakatta ze 3. Columbia Rose / Wataridori Itsu Kaeru 4. Michiya Mihashi / Anoko ga Naiteru Hatoba 5 Koichi Miura / Benten Kozo 6. Tuzuko Sugawara / Tsuki ga tottemo Aoi kara, 7. Utako Matsushima / Kissaten no Katasumi de 8. Chiyoko Shimakura / Konoyo no Hana 9. Kunie Eto / Kasba no Onnna 10. Mariko Miyagi / Gard-shita no Kutsu Migaki 11. Yoshio Tabata & Mizue Shiratori / Oyako Funauta 12. Michiya Mihashi / Ah Shinsengumi 13. Chiyoko Shimakura / Rindo Touge 14. Isao Hayashi / Kogen no Yado 15. Koji Tsuruta / Aka to Kuro no Blues 16. Hisaya Morishige / Ginza no Suzume 17. Hibari Misora / Suteki na Rendez-vous 18. Michiya Mihashi / Shima no Funauta 19. Meiko Nakamura / Inaka no Bus 20. Koichi Aoki / Kojima gayoi no Yubinsen


People who bought this item also bought:
1. Showa no Dai Hit Daizenshu 1 - Greatest Hits of the Showa Era 1 (3 CDs) (Ref: FSD5645)
2. Japanese Popular Music - 1951-53 - Post War Vol. 3 (Ref: FSD3926)
3. Kuranosuke Hamaguchi Memorial Collection 100 (Ref: FSD3784)
4. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
5. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
6. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
7. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
8. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)


Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5

Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5

Ref: FSD3933


Price: 27.99

Disc 1:

1. Yoshiko Otsu / Koko ni Sachi ari 2. Shiro Sone / Wakai Omawari san 3. Mieko Suzuki / Ai chan wa Oyome ni 4. Michiya Mihashi / Ringo-mura kara 5. Koichi Aoki / Hayaku Kaette ko 6. Ichiro Wakahara / Kaze no Fukiyode 7. Chiyoko Shimakura / Tokyo no Hito Sayonara 8. Hachiro Kasuga / Ukikusa no Yado 9. Michiya Mihashi / Aishu Ressha 10. Ichiro Wakahara / Sanin n Michi 11. Koichi Miura / Tokyo no Hito 12. Columbia Rose / Shiawase wa Dokoni 13. Shinji Yamada / Aishu no Machi ni Kiri ga fuhu 14. Yujiro Ishihara / Kurutta Kajitsu 15. Koji Tsuruta / Sukidatta 16. Hiroshi Mifune / Otoko no Blues 17. Columbia Rose / Dose Hirotta Koi Damono 18. Peggy Hayama / Que Sera Sera

Disc 2:

Yujiro Ishihara / Ore wa Matteruze 2. Frank Nagai / Yogiri no Dainikokudo 3. Chiyoko Shimakura / Tokyo dayo Okka san 4. Columbia Rose / Tokyo no Bus Girl 5. Kazuya Kosaka / Seishun Cycling 6. Michiko Hamamura / Banana Boat 7. Ichiro Wakahara / Oka ni Noborite 8. Hachiro Kasuga / Gomenyo Kanben na 9. Haruo Minami / Chanchiki Okesa 10. Hibari Misora / Minatomachi Jusan-banchi 11. Michiya Mihashi / Ippon-gatana Dohyo Iri 12. Haruo Minami / Yuki no Wataridori 13. Akira Wakayama / Yorokobi mo Kanashimi mo Ikutoshitsuki 14. Michiya Mihashi / Osage to Hana to Jizosan to 15. Koichi Aoki / Kakinokizaka no Ie 16. Haruo Minami / Funagata-san yo 17. Hachiro Kasuga / Antokya Doshaburi 18. Koichi Miura / Odoriko 19. Yoshiko Otsu / Inochi no Kagiri 20. Frank Nagai / Haneda-hatsu Shichiji Gojuppun 21. Yujiro Ishihara / Sabita Knife 22. Frank Nagai / Yurakucho de Aimasho


People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
4. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
5. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
6. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
7. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6

VARIOUS

Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6

Ref: FSD3934


Price: 27.99

Disc 1:

1. Yujiro Ishihara / Srashi o Yobu Otoko 2. Keiko Matsuyama / Dakara Ittajanaino 3. Yoshiko Otsu / Ginza no Cho 4. Ichiro Kobe / Ginza Kyu-chome Mizu no Ue 5. Michiya Mihashi / Yuyake Tonbi 6. Haruo Minami / Tabigasa Dochu 7. Hibari Misora / Hanagasa Dochu 8. Hideo Murata / Muhonmatsu no Issho 9. Ichir Wakahara / Ooi Nakamura-kun 10. Akira Kobayashi / Dynamite ga Hyakugoju ton 11. Masaaki Hirao /Dina 12. Shigeko Orii / Yoru ga Waratteiru 13. Masaaki Hirao / Hoshi wa Nandemo Shitteiru 14. Fran Nagai / Koi san no Love Call 15. Hiroshi Mifune / Yogiri no Kassoro 16. Hiroshi Wada & Mahina Stars / Nakanai de 17. Hachiro Kasuga / Wakare no Todai 18. Chiyoko Shimakura / Karatachi Nikki 19. Michiya Mihashi / Akai Yuhi no Kokyo 20. Hachiro Kasuga / Umineko no Naku Hatoba

Disc 2:

1. Peggy Hayama / Nangoku Tosa o Atonishite 2. Hachiro Kasuga / Arekara Junen Tattakana 3. Hiroshi Moriya / Boku wa Naichicchi 4. Three Cats / Kiiroi Sakurambo 5. Frank Nagai / Yogiri ni Kieta Chako 6. Pegg Hayama / Tsume 7. Hiroshi Mizuhara / Kuroi Hanabira 8. Frank Nagai & Kazuko Matsuo / Tokyo Night Club 9. Keiko Matsuyama / Owakare Koshu Denwa 10. Komadori Shimai / Asakusa Shimai 11. Hibari Misora / Ohkawa Nagashi 12. Hide Murata / Jinsei Gekijo 13. Haruo Minami / Ohtone Musho 14. Michiya Mihashi / Kojo 15. Hachiro Kasuga / Yama no Tsurihashi 16. Chiyoko Shimakura / Aishu no Karamatsu-bayashi 17. Hachiro Kasuga / Ashisuri Misaki 18. Akira Kobayashi / Guitar o Motta Wataridori 19. The Peanuts / Kawaii Hana 20. The Peanut / Jonetsu no Hana


People who bought this item also bought:
1. Showa Kayo Nyumon 2 1940-64 (Guide to Show Kayo) (2 CDs) (Ref: FSD4642)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
4. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
5. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
6. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
7. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
8. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)


Japanese Pops Very Best of 50s

VARIOUS

Japanese Pops Very Best of 50s

Ref: FSD2658


Price: 28.99

2CDs, 44 tracks of the greatest Japanese popular music of the 50s. Kayokyoku (Japanese pop) mixed with boogie woogie, jazz, or rockabilly sung by star singers and actors/actresses.

Disc 1

1.Shizuko Kasagi / Tokyo Boogie Woogie 2.Michiko Namiki, Noboru Kirishima / Ringo no Uta 3.Ichiro Fujiyama, Mitsue Nara / Aoi Sanmyaku 4.Hideko Takamine / Ginza Kan Kan Musume 5.Katsuhiko Haida / Tokyo No Yane no Shita 6.Ichimaru / Shamisen Boogie Woogie 7.Ichiro Fujiyama / Nagasaki no Kane 8.Akiko Futaba / Mizuiro no Waltz 9.Minoru Obata / Hoshikage no Komichi 10.Ken Tsumura / Shanghai gaeri no Lil 11.Yoshiko Yamaguchi / Ye Lai Xiang 12.Hamako Watanabe / Kuwaminato no China-gai 13.Hibari Misora / Tokyo Kid 14.Hisao Ito / Iyomante no Yoru 15.Shigeko Orii / Kimi no Na wa 16.Hisaya Morishige, Kiyoko Tange, Toriro Miki / Boku Wa Tokkyu no Kikainshi de, Tohkaido no Maki 17.Shizuko Kasagi / Kaimono Boogie 18.Teruko Akatsuki / Tokyo Shoe Shine Boy 19. Mariko Ike / Button to Libon 20.Izumi Yukimura / Aoi Kanariya 21.Chiemi Eri / Tennessee Waltz 22.Hibari Misora / Ringo Oiwake

Disc 2

1.Hibari Misora / Omatsuri Mambo 2.Atsuro Okamoto / Kougen-ressha wa Iku 3.Kazuya Kosaka / Seishun Cycling 4.Columbia Rose / Tokyo no Bus Girl 5.Shiro Sone / Wakai Omawari san 6.Ichiro Sugawara / Oooi Nakamura kun 7.Mariko Miyagi / Guard-shita no Kutsumigaki 8.Kunie Eto / Kasbah no Onna 9.Hideo Kou / Yuki no furu Machi o 10.Yoshiko Ohtsu / Koko ni Sachi ari 11.Akira Wakayama / Yorokobi mo Kanashimi mo Ikutoshitsuki 12.Frank Nagai, Kazuko Matsuo / Tokyo Night Club 13.Ichiro Kobe / Ginza Kyu-chome wa Mizu no Ue 14.Frank Nagai / Yuraku-cho de Aimasho 15.Akira Kobayashi / Guitar o motta Wataridori 16.Yujiro Ishihara / Arashi o yobu Otoko 17.Michiko Hamamura / Banana Boat 18.Three Cats / Kiiroi Sakurambo 19.Chiyoko Shimakura / Karatachi Nikki 20.Hiroshi Moriya / Boku wa Naichicchi 21.Masaaki Hirao / Hoshi wa nandemo shitteiru 22.The Peanuts / Kawaii Hana


People who bought this item also bought:
1. Showa Kayo Nyumon 2 1940-64 (Guide to Show Kayo) (2 CDs) (Ref: FSD4642)
2. Boogie No Joou (Queen of Boogie) (Ref: FSD3172)
3. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
4. Best (Ref: FSD3332)
5. Ichimaru no Subete (Ref: FSD3699)
6. Japanese Popular Music - 1951-53 - Post War Vol. 3 (Ref: FSD3926)
7. Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3 (Ref: FSD3922)
8. Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years (Ref: FSD3923)


Kanashiki Gunka

HISAYA MORISHIGE

Kanashiki Gunka

Ref: FSD5268


Price: 20.99

Gunka are military songs, routinely taught in Japanese schools until the surrender of the Japanese government in 1945. Hisaya Morishige was one of Japan's greatest actors and entertainers who died in November 2009 aged 96.

1.Genkou 2.Yuukan Naru Suihei 3. Poland Kaiko 4.Yamamurasaki Ni Mizu Kiyoki 5. Tachibana Chuusa 6. Senyuu 7.Fujin Juugunka 8.Washington 9.Touhikou 10.Mugi To Heitai 11.Kawaii Suchan 12.Sora No Yuushi 13. Senyuu No Ikotsu Wo Daite 14.Umi Yukaba 15.Aoba Shigereru Sakurai No 16.Aoba No Fue 17.Suishiei No Kaiken 18.Danchone Bushi


People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Kokoro Ni Uta Wo- Hibari Misora, Hisaya Morishige - Futari No Koe (2 CDs)

HIBARI MISORA AND HISAYA MORISHIGE

Kokoro Ni Uta Wo- Hibari Misora, Hisaya Morishige - Futari No Koe (2 CDs)

Ref: FSD5267


Price: 32.99

The Queen of Japanese kayokyoku meets Japan's greatest actor and part-time singer. Morishige died in November 2009 aged 96. Live album recorded at Osaka Festival Hall in 1969. Dream colaboration of two talented entertainers.

CD1.

1.Kyouchikutou No Sakukoro 2. Kurumaya San 3. Senyuu Beppai No Uta 4. Akatsuki Ni Inoru 5. Watanji No Uta 6. Sake No Uta 7. Aa Fune Gakushi

CD2

1.Yawara 2. Yoake Made 3. Kuchibiru Ni Hanashappo Ni Ame 4. Sendou Kouta 5. Ginza No Suzume 6. Jougashima No Ame 7. Murasaki No Yoake 8. Aishuu Hatoba 9. Ringo Oiwake 10. Geidou Ichidai 11. Inori 12 Sukoshi No Aida Sayonara


People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Kanpai no Uta (2 CD)

YOSHIE FUJIWARA

Kanpai no Uta (2 CD)

Ref: FSD5089


Price: 49.99

Part of the archive reissue noiseless CD series whereby noise on the original analogue master tapes has been removed through a digital process. Yoshie Fujiwara was born in Osaka in 1898 to a geisha mother and a Scottish father. He became a legend of Japanese opera, and on this album of recordings from the 1920s to the 1940s, he sings European and American songs. 39 tracks.People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Hoko o Osamete (2 CDs)

YOSHIE FUJIWARA

Hoko o Osamete (2 CDs)

Ref: FSD5090


Price: 49.99

Second volume of the Yoshie Fujiwara archive reissue noiseless CD. This one is of Japanese lryrical songs and minyo recorded between the 1920s and early 1940s. 40 tracks.People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Showa Kayo Nyumon 1 1920-39  (Guide to Showa Kayo) (2 CDs)

VARIOUS

Showa Kayo Nyumon 1 1920-39 (Guide to Showa Kayo) (2 CDs)

Ref: FSD4641


Price: 28.99

The Showa era lasted from 1926-89, during which time Japan's popular music (kayo) changed immesurably, gradually changing from mostly Japanese sounding to mostly Western sounding. These CDs chart the history of showa kayo.

Disc 1 : 1. Michiko Namiki, Noboru Kirishima / Ringo no Uta 2. Shizuko Kasagi / Tokyo Boogie Woogie 3. Ichiro Fujiyama, Mitsue Nara / Aoi Sanmyaku 4. Hibari Misora / Kanashiki Kuchibue 5. Hibari Misora / Tokyo Kid 6. Hibari Misora / Omatsuri Mambo 7. Hibari Misora / Ringo Oiwake 8. Chiemi Eri / Tennessee Waltz 9. Izumi Yukimura / Aoi Kanariya 10. Hisaya Morishige / Boku wa Tokkyu no Kikanshi de 11. Hisao Ito / Azami no Uta 12. Atsuro Okamoto / Kougen Ressha wa Iku 13. Akira Wakayama / Yorokobi mo Kanashimi mo Ikutoshitsuki 14. Akira Kobayashi / Guitar o Motta Wataridori 15. Chiyoko Shimakura / Konoyo no Hana 16. Shodai Columbia Rose / Tokyo no Bus Girl 17. Hideo Murata / Muhonmatsu no Issho 18. Midori Satsuki / Ohima nara Kite ne 19. Midori Hatakeyama / Koi wa Kamiyo no Mukashi kara 20. Hiroshi Moriya / Boku wa Naichicchi 21. Ichiro Koube / Judai no Koi yo Sayonara 22. Hiroshi Inoue / Ame ni saku Hana

Disc 2 : 1. Kazuya Kosaka / Heartbreak Hotel 2. Hisahiko Iida / Louisiana Mama 3. Isao Sasaki / Rock a Hula Baby 4. Mieko Hirota / Vacation 5. Michiya Mihashi / Hoshikuzu no Machi 6. Koichi Aoki / Kakinokizaka no Ie 7. Komadori Shimai / Soran Wataridori 8. Kyu Sakamoto / Ue o Muite Arukou 9. The Peanuts / Koi no Vacance 10. Hiroshi Mizuhara / Kuroi Hanabira 11. Kazuko Aoyama / Ai to Shi o Mitsumete 12. Three Graces / Yama no Rosaria 13. Akira Kobayashi / Kitakiko 14. Yukio Hashi / Itakogasa 15. Kazuo Funaki / Koukou Sannensei 16. Teruhiko Saigo / Kimidake o 17. Three Cats / Kiiroi Sakurambo 18. Mari Watanabe / Tokyo Dodompa Musume 19. Hibari Misora / Rockabily KempoPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Glorious Echoes of the Phonograph -Kanazawa Phonograph Museum 78 Archive Record Collection (Ref: FSD5774)
3. The Best of Japanese Popular Songs. Vol. 1 Ryukoka Dai Kessaku Sen 1 (2 CDs) (Ref: FSD5635)
4. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
5. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
6. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
7. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
8. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)


Showa Kayo Nyumon 2  1940-64 (Guide to Show Kayo) (2 CDs)

VARIOUS

Showa Kayo Nyumon 2 1940-64 (Guide to Show Kayo) (2 CDs)

Ref: FSD4642


Price: 28.99

More Japanese kayo pop hits mostly from the 50s and 60s.

Disc 1 : 1. Jackey Yoshikawa & Blue Comets / Blue Chateau 2. The Spiders / Yuhi ga Naiteiru 3. The Tigers / Kimidake ni Ai o 4. Village Singers / Amairo no Kami no Otome 5. Hibari Misora / Makka na Taiyo 6. Chiyoko Shimakura / Ai no Sazanami 7. Akiko Nakamura / Nijiiro no Mizuumi 8. Ayumi Ishida / Blue Light Yokohama 9. Mieko Hirota / Ningyo no Ie 10. Miki Hirayama / Manatsu no Dekigoto 11. Noriko Shintani / Francine no Baai 12. Betty & Chris / Shiroi Iro wa Koibito no Iro 13. Kahoru Chiga / Mayonaka no Guitar 14. Kiyohiko Ozaki / Mata Au Himade 15. Naomi Chiaki / Kassai 16. Harumi Miyako / Kita no Yado kara 17. Aoi Sankakujogi / Taiyo ga kureta Kisetsu 18. Masatoshi Nakamura / Fureai 19. Keiko Matsuzakai / Suichuka 20. Godaigo / Gandala

Disc 2 : 1. Chiyo Okumura / Koi no Dorei 2. Mari Henmi / Keiken 3. Linda Yamamoto / Donimo Tomaranai 4. Katsuko Kanai / Tanin no Kankei 5. Mari Natsuki / Kinu no Kutsushita 6. Mari Amachi / Koisuru Natsu no Hi 7. Agnes Chang / Hinageshi no Hana 8. Finger 5 / Kojin Jugyo 9. Pink Lady / UFO 10. Ikue Sakakibara / Natsu no Ojosan 11. Naoko Kawai / Smile For Me 12. Pinkara Trio / Onna no Michi 13. Akio Kayama / Hisame 14. Eisaku Okawa / Sazanka no Yado 15. Takashi Hosokawa / Yagiri no Watashi 16. Hibari Misora / Ai San San 17. Hibari Misora / Kawa no Nagare no YouniPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
2. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
3. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
4. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
5. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
6. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs)

VARIOUS ARTISTS

Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs)

Ref: FSD4146


Price: 37.99

One of Japan's greatest popular composers, Ryoichi Hattori (1907-1993) is credited with popularizing blues with his song Wakare no Blues in 1937. The song 'Saint Louis Blues' had been introduced in 1923, but Hattori created his own version of the blues. His songs laid the foundation for post war enka, and he was one of the first composers to combine Japanese traditional elements with boogie woogie and other American elements. This CD features some of Hattori's lesser known tunes, on CD for the first time.

Disc 1 : 1. Columbia Hattori Sisters + Columbia Orchestra / Banjo de Utaeba 2. Columbia Hattori Rhythm Sisters + Columbia Orchestra / Suki to Kirai 3. Columbia Hattori Sisters + Columbia Orchestra / Boogie Cocktail 4. Columbia Hattori Sisters + Columbia Orchestra / Sentimental Dainah 5. Columbia Hattori Rhythm Sisters + Columbia Orchestra / Nainai Zukushi 6. Akira Matsudaira, Akiko Futaba + Columbia Orchestra / Utau Saxophone 7. Noriko Awaya + Columbia Nakano Rhythm Sisters + Columbia Jazz Band / Namida no Odoriko 8. Kenji Sakurai + Columbia Orchestra / Kimi to Sanpo 9. Akiko Futaba + Columbia Orchestra / Oka no Hosomichi 10. Otomaru, Hisao Ito + Columbia Orchestra / Yatta na 11. Hyakutaro Akasaka + + Columbia Orchestra / Anata wa Mujo 12. Isuzu Yamada + Columbia Orchestra / Aimite no Uta 13. Tadaharu Nakano + Columbia Jazz Band / Rokyoku Blues 14. Tadaharu Nakano, Akiko Futaba, Columbia Rhythm Boys + Columbia Orchestra / Soko-Soko dayo 15. Columbia Rhythm Boys (Kiyoshi Oikawa, Hideo Akiyama, Hironari Momose, Eiichi Hagiwara)+ Columbia Orchestra / Yukai na Hanauta 16. Columbia Rhythm Boys + Columbia Orchestra / Tsumorida Tsumorida 17. Columbia Rhythm Boys (Kiyoshi Oikawa, Hideo Akiyama, Hironari Momose, Eiichi Hagiwara)+ Columbia Orchestra / Arawashi-san dayo 18. Akiko Kikuchi, Nicchiku Gashodan (Columbia Rhythm Sisters) + Columbia Orchestra / Aizu Bandaisan

Disc 2 : 1. Utako Matsushima + N.O. Gakudan / Dohtonbori Koshinkyoku 2. Minoru Obata, Tomiko Hattori + Victor Orchestra / Shin Dohtonbori Koshinkyoku 3. Tomiko Hattori + Victor Orchestra / Osaka Musume 4. Ichiro Hashimoto & Miss Taihei + Taihei Kangen Gakudan / Kibo no Aozora 5. Michio Shimura + Nihon Christal Kangen Gakudan / Tsuki no Deck 6. Asakusa Michi Yakko + Nitto Orchestra / Rumba Banzai 7. Tadaharu Nakano + Columbia Jazz Band / Tousei Share Otoko 8. Lila Hamada + Columbia Jazz Band / Sanbiki no Kobuta 9. Emiko Akizuki + Columbia Orchestra / Buruu Muun 10. Ranko Izawa + Columbia Orchestra / Kyoshu 11. Ranko Izawa, SSK Jolly Sisters + Columbia Orchestra / Wander Lug 12. Michio Shimura + Columbia Orchestra / Tango Lola 13. . Michio Shimura + Columbia Orchestra / Aozora Ikeba, Jingle Bells 14. N.O. Gakudan / Shin Kokkyo Keibi no Uta 15. . N.O. Gakudan / Koshu Ondo 16. . Columbia Jazz Band / Shimoda Yakyoku 17. Columbia Orchestra / Botan no Kyoku 18. Columbia Orchestra / Asu no Unmei

Click here to email for availabilityPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
4. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Meiji, Taisho, Showa no Aika Shu- Kani Kousen, Akirame Bushi

VARIOUS

Meiji, Taisho, Showa no Aika Shu- Kani Kousen, Akirame Bushi

Ref: FSD4538


Price: 19.99

Collection of proletariat songs of which Japan has a long history dating back 100 years or so. This CD includes two classics of the genre, Kani Kousen and Akirame Bushi plus other well known songs from old recordings originally released on 78 to later recordings from the 1990s.

1. Hideo Murata / Kani Kousen 2. Naomi Chiaki / Kago no Tori 3. Hisaya Morishige / Sendo Kouta 4. Shoichi Ozawa / Kane Kane Bushi 5. Yasushi Suzuki, Mitsuharu Nanchi / Coroque no Uta 6. Chiyoko Shimakura / Itsuki no Komoriuta 7. Hideo Murata / Ohsho 8. Kiyoshi Kaneko / Akirame Bushi 9. Toshio Sakurai / Zangetsu Issei 10. Toshio Sakurai / Scholor Song 11. Kiyoshi Kaneko / Pai no Pai no Pai 12. Fuuya Akiyama, Shizuyo / Democracy Bushi 13. Ryogetsu Kaminaga / Oppeke Pe Bushi 14. Yumeko Asakusa / Shinonome Bushi (Strike Bushi)


People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Showa Kayo Best 30

VARIOUS ARTISTS

Showa Kayo Best 30

Ref: FSD4160


Price: 26.99

In the early 60s, kayokyoku (popular songs) were often slow to medium ballads about romance in the big city or similar; so called 'mood kayo'. Such songs featured sax or steel guitar, and a bit later in the 60s a lot of echo was added to the vocals to up the atmosphere. The influence of 'group sounds' at the end of the 60s was the impetus for rock rhythms.

Disc 1 : 1. Keiko Fuji / Keiko no Yume wa Yoru Hiraku 2. Yuzo Kayama / Kimi to Itsumademo 3. The Peanuts / Koi no Vacance 4. Hiroshi Mizuhara / Kuroi Hanabira 5. Pinky & Killers / Koi no Kisetsu 6. Shinichiro Hakozaki / Atamino Yoru 7. Takuya Jo / Hone made Aishite 8. Jerry Fujio / Toku e Ikitai 9. Duke Aces / Onna Hitori 10. Chiyo Okumura / Koi no Dorei 11. Masako Izumi, Ken Yamauchi / Futari no Ginza 12. Jun Mayuzumi / Koi no Hallelujah 13. Jacky Yoshikawa / Blue Chateau 14. Tomotko Ogawa / Yube no Himitsu 15. Ken Kuroki / Kiri ni Musebu Yoru

Disc 2 : Sono Mari / Aitakute 2. Ayumi Ishida / Blue Light Yokohama 3. Kiyohiko Ozaki / Mata Au Himade 4. Rumiko Koyanagi / Seto no Hanayome 5. Peter / Yoru to Asa no Aidani 6. Akira Nishikino / Sorani Taiyo ga Arukagiri 7. Fubuki Koshiji / Ai no Sanka 8. Hachiro Izawa / Ah Uenoeki 9. Setsuo Ohashi & Honey Islanders / Shiawase wa Kokoni 10. Saori Yuki / Yoake no Scat 11. Yuko Nagisa / Kyoto no Koi 12. Golden Half / Kiiroi Sakurambo 13. Mirei Kitahara / Zange no Neuchimo nai 14. Ou Yang Fifi / Ame no Midosuji 15. Sakura & Ichiro / Showa KaresusukiPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
4. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
5. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
6. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
7. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
8. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)


Showa Kayo Best 30 Vol. 2

VARIOUS ARTISTS

Showa Kayo Best 30 Vol. 2

Ref: FSD4161


Price: 26.99

The second volume continues in the same vain as Volume 1 with more kayo sounds from the 60s.

Disc 1 : Meiko Kaji / Uramibushi 2. Hirodhi Uchiyamada & Cool Five / Soshite Kobe 3. Hiroshi Mizuhara / Kimikoso waga Inochi 4. The Peanuts / Jonetsu no Hana 5. Tsuneo Fujishima / Tsuki no Hozenji Yokocho 6. Keiko Matsuyama / Owakare Koshu Denwa 7. Kazuo Shirane / Hatachi no Shishu 8. Fubuki Koshiji / One Rainy Night in Tokyo 9. Shinichiro Hakozaki / Houyo 10. Teruo Hata / Aitsu 11. Jun Mayuzumi / Tenshi no Yuwaku 12. Rumiko Koyanagi / Watashi no Jokamachi 13. Sakiko Ito / Kogarashi no Futari 14. Mari Henmi / Keiken 15. Mimi Hiyoshi / Otoko to Onna no Ohanashi

Disc 2 : 1. Mina Aoe / Isezakicho Blues 2. Keiko Fuji / Inochi Azukemasu 3. Yukari Ito / Koyubi no Omoide 4. Chiyo Okumura / Gomenne Jiro 5. Saori Yuki / Tegami 6. Ou Yang Fifi / Ame no Airport 7. Yuko Nagisa / Kyoto Bojo 8. Tomoko Ogawa / Hatsukoi no Hito 9. Naoki Matsudaira, Hiroshi Wada & Mahinastars / Onnappoi ne 10. Koji Taira / Bus Stop 11. Honey Nights / Furimukanaide 12. Akira Kurosawa & Los Primos / Love You Tokyo 13. Teresa Teng / Tsugunai 14. Shigeru Amachi / Showa Blue 15. Ayumi Ishida / Anatanara DosuruPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Natsumero Meikyokushu 1

VARIOUS

Natsumero Meikyokushu 1

Ref: FSD3527


Price: 22.99

Re-recordings of popular songs or kayokyoku until 1948. Kayokyoku are generally the middle ground between pop, with western characteristics and Japanese enka with strong Japanese characteristics. They originated from the time of the first major foreign affiliated record companies. 18 tracks, sung by artists including Michiya Mihashi, Hachiro Kasuga, Rintaro Shoji, Utako Matsushima, Akihiro Miwa, Goro Kagami, Miyako Otsuki, Minoru Obata and Haruo Oka.People who bought this item also bought:
1. Natsumero Meikyokushu 2 (Ref: FSD3528)
2. Natsumero Meikyokushu 3 (Ref: FSD3529)
3. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
4. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
5. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
6. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
7. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
8. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)


Natsumero Meikyokushu 2

VARIOUS

Natsumero Meikyokushu 2

Ref: FSD3528


Price: 22.99

Re-recordings of 18 pop hits from the enka kayo scene between 1948-1955. Artists include Haruo Oka, Ken Tsumura, Minoru Obata, Machiko Sanjo, Isao Hayashi, Chieko Baisho, Chiemi Eri, Taeko Yoshioka and Ichiro Wakahara.People who bought this item also bought:
1. Natsumero Meikyokushu 1 (Ref: FSD3527)
2. Natsumero Meikyokushu 3 (Ref: FSD3529)
3. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
4. Showa Kayo Best 30 (2 CDs) (Ref: FSD4160)
5. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
6. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
7. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
8. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)


Natsumero Meikyokushu 3

VARIOUS

Natsumero Meikyokushu 3

Ref: FSD3529


Price: 22.99

Re-recordings of 18 tracks of popular kayokyoku hits from 1955-1959 by artists including Hachiro Kasuga, Isao Hayashi, Yoshiko Ozu, Yutaka Shimazu, Hiroshi Mifune, Yuriko Futaba, Peggy Hayama and Goro Kagami.People who bought this item also bought:
1. Natsumero Meikyokushu 1 (Ref: FSD3527)
2. Natsumero Meikyokushu 2 (Ref: FSD3528)
3. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
4. Showa Kayo Best 30 (2 CDs) (Ref: FSD4160)
5. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
6. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
7. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
8. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)


Kuranosuke Hamaguchi Memorial Collection 100

KUANOSUKE HAMAGUCHI

Kuranosuke Hamaguchi Memorial Collection 100

Ref: FSD3784


Price: 44.99

Kuranosuke Hamaguchi was known as 'Mr Hitmaker' being one of Japan's most prolific composers of pop songs especially during the the 1950s and 60s including the 'Group Sounds' movement. Born in 1917 he died in 1990 and this 4 CD set of 100 songs has been released to mark his 90th birthday. He is credited as a pioneering composer putting western and Latin rhythms to Japanese lyrics. This album features tracks by many of the artists he composed for plus some of his own versions of his own songs plus special rare tracks that were featured on soundtracks or TV commercials. Tracks include Three Cats - Kiiroi Sakurambo, Hiroshi Moriya - Boku wa naichicchi, Midori Satsuki - Coroque no Uta, Paul Senako - Ame no Pierrot, Hiroshi Moriya - Tsuki no Elegy, Akira Kobayashi - Koi no Yamanote-sen, Kyu Sakamoto - Namida-kun Sayounara, Hiroshi Wada & Mahina Stars plus Miyoko Tashiro - Aishite Aishite Aishichatta Noyo, Teruhiko Saigo - Hoshi no Flamenco, The Spiders - Yuhi ga Naiteiru, Hitoshi Ueki - Warae Pierrot, Yujiro Ishihara - Yogiri yo Koyoi mo Arigatou, Hiroshi Mizuhara - Ai no Nagisa, Kyoko Takada - Minna Yume no Naka, Chiyoko Shimakura - Ai no Sazanami, Hadashi no Bossa Nova - Claudia Caro, Kiyoko Ito - Mishiranu Sekai, Billy Ban Ban - Akai Bara to Chocolate, Village Singers - Nakinagara Koi o shita koro, Akira Nishikino - Atsui Namida, Mari Amachi - Chiisana Koi, Yujiro Ishihara - Koi no Machi Sapporo, Mari Natsuki - Mango no Ki no Shitade, Chiyoko Shimakura - Jinsei Iroiro Special Tracks: Seiji Takano - Hakuba Doushi, Kuranosuke Hamada - Watashi no Carola, Jal Pack no Uta, Bara no Uta, Rumiko Koyanagi - Yakult Jowa no Uta, Tokuko Nakadate - Kao Feather Oil Shampoo.People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
4. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
5. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
6. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
7. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
8. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)


Hibari Misora Early Song Collection 1949-1957

HIBARI MISORA

Hibari Misora Early Song Collection 1949-1957

Ref: FSD3765


Price: 39.99

By the time she was nineteen, Hibari Misora already had a body of work that would have been a lasting legacy. This 2 CD set (CD 1- 24 tracks, CD 2- 19 tracks) contains some of her greatest tunes from the early post war period. Japanese elements are mixed with boogie woogie (Kappa Boogie Woogie) mambo (Omatsuri Mambo) in what was an early world music mixture on CD 1. This also contains big hits such as Tokyo Kid and Ringo Oiwake. CD 2 has a lot of jazz influences on songs such as Shanghai, The Soba Song, Take the A Train, and La Vie en Rose. A truly remarkable talent.People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
4. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
5. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
6. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
7. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
8. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)


Hibari Misora Nyumon Vol. 2 - Paper Moon

HIBARI MISORA

Hibari Misora Nyumon Vol. 2 - Paper Moon

Ref: FSD5275


Price: 22.99

Volume 2 of a guide to the music of the legendary Hibari Misora.

1. Paper Moon 2. Miwaku no Waltz 3. Barairo no Jinsei 4. Bojo 5. Tsugaru no Furusato 6. Echigojishi no Uta 7. Minatomachi Jusan Banchi 8. Hanagasa Dochu 9. Rockabilly Kenpo 10. Kurumaya San 11. Kiso Bushi 12. Kono Michi 13. Ryoshu 14. Danny Boy 15. Love is Over


People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Fascination

Hibari Misora

Fascination

Ref: FSD3764


Price: 26.99

Hibari Misora (1937-1989) was possibly Japan's greatest ever entertainer. Best known for singing enka, she was also equally adept at other styles such as minyo (local folk) and on this album she shows yet another side to her talents. She tackles jazz standards and other classics including La Vie en Rose (made famous by Edif Piaf who Hibari is sometimes compared to), Ave Maria and Danny Boy. Some songs are sung in English although most are in Japanese. 1.Fascination 2. Stardust 3.La Vie en Rose 4.Take the A Train 5.Walkin’my Baby Back Home 6. Cry Me a River 7. Love Me or Leave Me 8.Danny Boy 9. Ave Maria 10.Core ’ngrato 11.Torna a Surriento 12.Get Out and Get Under the Moon 13.Love 14. Over the Rainbow 15.Love is a Many-Splendored Thing 16. Red Sails in the Sunset 17.PretendPeople who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
4. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
5. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
6. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
7. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
8. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)


Ichimaru no Subete

ICHIMARU

Ichimaru no Subete

Ref: FSD3699


Price: 21.99

Ichimaru (1906-1997) was one of the greatest Japanese female singers. She helped to update traditional singing (hauta, kouta) into a modern style combined with American jazz and boogie woogie. She trained as a geisha, specialising in shamisen playing and singing under some of the great masters, inclduing Eijudaiyu Kiyomoto. She started recording in 1931, and performing for Japanese troops before the war. Following the war and the US occupation she became interested in jazz which she combined with the traditional music she had become well known for, including the hit song 'Shamisen Boogie-Woogie'. This CD compiles songs from her post-war period. 1.Tenryu Kudareba 2.Chakkiri Bushi 3.Ina Bushi 4.Ryukyo Kouta 5.Tokamachi Kouta 6.Yuki no Blues 7.Yuki no Hamamachigashi 8.Sumidagawa Zomeki 9.Shamisen Boogie Woogie 10.Hatsude Miyotote 11.Oedo Nihonbashi 12.Harukaze ga soyosoyo to 13.Ami wa Johi 14.Kasui 15.Kujo Hachiman Matsuri 16.KirigirisuPeople who bought this item also bought:
1. Best (Ref: FSD3332)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Boogie No Joou (Queen of Boogie) (Ref: FSD3172)
4. Japanese Popular Music - 1951-53 - Post War Vol. 3 (Ref: FSD3926)
5. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
6. Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3 (Ref: FSD3922)
7. Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years (Ref: FSD3923)
8. Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1 (Ref: FSD3924)


Best

HAMAKO WATANABE

Best

Ref: FSD3332


Price: 21.99

Hamako Watanabe was one of Japan's greatest pop singers from the post war era. She sung songs composed by the great composer Ryouichi Hattori and others. This CD features many of her most famous songs including probably her best known hit, Shina no Yoru. 17 tracks. 1. Shina no Yoru 2. Kuaminato China Gai 3. Shoshu Yakyoku 4. Hejih Chun Tsailai 5. Yeh Lai Hsiang 6. Beniya no Musume 7. Itoshi Ano Hoshi 8. Hi no Tori 9. Changwei Changwei 10. Uruwashi no San Diego 11. Tongaragatcha Dame yo 12. Katyusha no Uta 13. Aikoku no Hana 14. Aa Montin Lupa no Yo wa Fukete 15. Nagasaki Monogatari 16. Minato ga Mieru Oka 17. Shina no Yoru (Karaoke)People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1951-53 - Post War Vol. 3 (Ref: FSD3926)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Boogie No Joou (Queen of Boogie) (Ref: FSD3172)
4. Ichimaru no Subete (Ref: FSD3699)
5. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
6. Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3 (Ref: FSD3922)
7. Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years (Ref: FSD3923)
8. Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1 (Ref: FSD3924)


Hattori - Jazz and Jive

VARIOUS ARTISTS

Hattori - Jazz and Jive

Ref: FSD3287


Price: 26.99

2007 marks the 100 year anniversary since the birth of Ryoichi Hattori, one of the Japan's most important composers and figures of popular music. Post World War II, a battle in music was taking place between native Japanese and American elements, and Hattori helped the US cause, combining American with native elements on his hit single Tokyo Boogie-Woogie recorded by Shizuko Kasagi, or grinding out the boogie rhythm on the shamisen on his Shamisen Boogie. The impact of Hattori's genius on the shape of popular music in Japan cannot be overestimated and this excellent compilation features some of his greatest tunes, performed by several of the singers and musicians that benefitted. Compiled by ex- Pizzato Five leader Yasuharu Konishi. Full track listing. 1. Ryusengata Jazz / MICHIO SHIMURA 2. Oshare Musume / NORIKO AWAYA COLUMBIA NAKANO RHYTHM SISTERS 3. Kusatsu Jazz / COLUMBIA JAZZ BAND 4. Tokyo Kenbutsu / TADAHARU NAKANO & COLUMBIA NAKANO RHYTHM BOYS 5. Tsuki ni Odoru / AKIKO FUTABA COLUMBIA NAKANO RHYTHM SISTERS 6. Yume miru Kokoro / RIKKEY MIYAGAWA 7. Yamadera no Osho-san / COLUMBIA NAKANO RHYTHM BOYS 8. Banjor de Utaeba / TADAHARU NAKANO 9. Jazz Rokyoku / COLUMBIA NAKANO RHYTHM BOYS 10. Ahodara Shinkyo / COLUMBIA NAKANO RHYTHM SISTERS 11. Oedo Nihonbashi / COLUMBIA NAKANO RHYTHM BOYS 12. Kotori-uri no Uta / AKIRA MATSUDAIRA 13. Rappa to Musume / SHIZUKO KASAGI 14. Roppa Minami e Yuku / Roppa 15. Tokyo Boogie Woogie / SHIZUKO KASAGI 16. Hey Hey Boogie / SHIZUKO KASAGI 17. Shamisen Boogie Woogie / ICHIMARU 18. Kaimono Boogie / SHIZUKO KASAGI 19. Modern Konjiki Yasha / SHIZUKO KASAGI, SHUNJI SAKAI 20. Kuroda Boogie / SHIZUKO KASAGI 21. Blue to Pink no Shinkon Ryoko / HIROSHI ASHINO, MIYOKO HOSHINO 22. Ore wa Highteen / ICHIRO KOBE HATTORI RHYTHM SISTERS 23. Tokyo Bebe / SONOMI NAKAJIMA FOUR LADS 24. All Man Rebup / SHIZUKO KASAGIPeople who bought this item also bought:
1. Dengarkanlah (2 CDs) (Audiophile Version) (Ref: FSD6309)
2. Guitar Quartets 1 (Ref: FSD6274)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1 (Ref: FSD3924)
5. Japanese Popular Music - 1949-50 - Post War Vol. 2 (Ref: FSD3925)
6. Japanese Popular Music - 1951-53 - Post War Vol. 3 (Ref: FSD3926)
7. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)
8. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)


Boogie No Joou (Queen of Boogie)

SHIZUKO KASAGI

Boogie No Joou (Queen of Boogie)

Ref: FSD3172


Price: 44.99

This incredible 3 CD set of Shizuko Kasagi (1914-1985) originally released in 1989 has just got a welcome re-release. Shizuko Kasagi is one of Japan's greatest ever entertainers, as a singer, dancer and film actress. Before World War II, she was one of the stars of the Japan Girls Opera Company. Following the war and the American occupation she became a mega star singing songs influenced by American jazz and boogie woogie. The songs were mostly composed by the great Ryoichi Hattori and a had a fantastic swing and rhythm with Kasagi's powerful vocals to the fore. The 3 CDs contains almost all her recorded output (apparently missing only four songs) including her biggest hit Tokyo Boogie-Woogie, Rappa to Musume (Bugle and Girl) recorded with a big band before the war, the southeast Asian flavoured Aire Kawaiya (1946) and Jungle Boogie (1948) the theme tune to the movie Yoidore Tenshi/Drunken Angel directed by Akira Kurosawa.People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1951-53 - Post War Vol. 3 (Ref: FSD3926)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Ichimaru no Subete (Ref: FSD3699)
4. Best (Ref: FSD3332)
5. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
6. Japanese Popular Music - 1938-1939 - Pre-War Vol. 3 (Ref: FSD3922)
7. Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years (Ref: FSD3923)
8. Japanese Popular Music - 1946-1948 Post War Vol. 1 (Ref: FSD3924)


Boku No Ongaku Jinsei

RYOICHI HATTORI

Boku No Ongaku Jinsei

Ref: FSD3023


Price: 44.99

3 CD set of the works of Ryoichi Hattori (1907-1993), thought of as the originator of Japanese modern popular songs who laid the foundation for post-war enka. The word blues became known in Japan when in 1937 Ryoichi Hattori composed Wakare no Blues (Seperation Blues) for Noriko Awaya included here, as well as Hamako Watanabe & Noboru Kirishima's "Soshu Yakyoku (Suzhou Serenade)" (1940), Shizuko Kasagi's "Tokyo Boogie-Woogie" (1947), Hideko Takamine's "Ginza Kan Kan Musume (Ginza Street Girl)" (1949), Ichiro Fujiyama & Mitsue Nara's "Aoi Sanmyaku (Blue Mountain Range)" (1949) and many others.People who bought this item also bought:
1. Kuranosuke Hamaguchi Memorial Collection 100 (Ref: FSD3784)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


The Hula Hoop Song

SONOMI NAKAJIMA

The Hula Hoop Song

Ref: FSD3965


Price: 26.99

Compilation of 50s and early 60s songs from female singer known for her country music and novelty hits. This album includes rare old 78s and singles.1. Hula Hoop Song 2. Daigaku no Oneichan 3. Oneichan ni Makashitoki (Sonomi Nakajima, Noriko Shigeyama, Reiko Dan) 4. Takumashiki Otoko tachi 5. Seibu no Anego 6. Seibu no Emugata Musume 7. Texas no Koiuta (Sonomi Nakajima, Kazuya Kosaka) 8. Cha Cha Cha Tengoku (Sonomi Nakajima, Kazuya Kosaka) 9. Kagoshima Ohara 10. Akai Tusuki no Shitade 11. Futari Arukeba 12. Highteen Baby 13. Tokyo Bebe 14. Tsuki wa Chikyu o Mawatteru 15. Ginza Bura Bura 16. Mahiru no Iso no Hirusagari 17. Nyan Nyan Odori 18. Konosaki Tsuko-dome (Sonomi Nakajima, Ichiro Kobe) 19. Bari-to Yoitoko (Sonomi Nakajima, Norihei Miki)People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
4. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
5. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Anthology King of Yodel Vol. 1

WILLY OKIYAMA

Anthology King of Yodel Vol. 1

Ref: FSD5435


Price: 24.99

Greatest hits from the 50s from Japan's 'King of Yodel'. 15 tracks.People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Anthology King of Yodel Vol. 2

WILLY OKIYAMA

Anthology King of Yodel Vol. 2

Ref: FSD5434


Price: 20.99

Volume 2 of yodelling Japanese style. 12 tracks.People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Gunka

VARIOUS

Gunka

Ref: FSD3510


Price: 22.99

Gunka is a term for 'war music'. This CD features some of the best known gunka songs from the Meiji period until the Japanese surrender in 1945. Songs used to inspire patriotism and hatred of Japan's enemies. 24 tracks of re-recordings of these songs by including Hachiro Kasuga, Bonnie Jacks, Masanori Tomotake and Kazuo Kitani.People who bought this item also bought:
1. Showa no Dai Hit Daizenshu 1 - Greatest Hits of the Showa Era 1 (3 CDs) (Ref: FSD5645)
2. Japanese Popular Music - 1940-45 - The War Years (Ref: FSD3923)
3. Hibari Misora Early Song Collection 1949-1957 (2 CDs) (Ref: FSD3765)
4. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
5. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
6. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
7. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
8. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)


Hibari Misora Early Song Collection 1949-1957

HIBARI MISORA

Hibari Misora Early Song Collection 1949-1957

Ref: FSD3765


Price: 39.99

By the time she was nineteen, Hibari Misora already had a body of work that would have been a lasting legacy. This 2 CD set (CD 1- 24 tracks, CD 2- 19 tracks) contains some of her greatest tunes from the early post war period. Japanese elements are mixed with boogie woogie (Kappa Boogie Woogie) mambo (Omatsuri Mambo) in what was an early world music mixture on CD 1. This also contains big hits such as Tokyo Kid and Ringo Oiwake. CD 2 has a lot of jazz influences on songs such as Shanghai, The Soba Song, Take the A Train, and La Vie en Rose. A truly remarkable talent.People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1934-1937 - Pre-War Vol. 2 (Ref: FSD3921)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre-War - American Jazz/Popular (Ref: FSD4154)
4. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
5. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
6. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
7. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
8. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)


Hibari Misora Nyumon Vol. 2 - Paper Moon

HIBARI MISORA

Hibari Misora Nyumon Vol. 2 - Paper Moon

Ref: FSD5275


Price: 22.99

Volume 2 of a guide to the music of the legendary Hibari Misora.

1. Paper Moon 2. Miwaku no Waltz 3. Barairo no Jinsei 4. Bojo 5. Tsugaru no Furusato 6. Echigojishi no Uta 7. Minatomachi Jusan Banchi 8. Hanagasa Dochu 9. Rockabilly Kenpo 10. Kurumaya San 11. Kiso Bushi 12. Kono Michi 13. Ryoshu 14. Danny Boy 15. Love is Over


People who bought this item also bought:
1. Japanese Popular Music - 1928-1933 - Pre War Vol. 1 (Ref: FSD3920)
2. Japanese Pops Very Best of 50s (Ref: FSD2658)
3. Takarazuka Girls of Pre War - European Chanson/Tango (Ref: FSD4153)
4. Ryoichi Hattori 1934-1954 - Best Unreleased Songs (2 CDs) (Ref: FSD4146)
5. The Hula Hoop Song (Ref: FSD3965)
6. Japanese Popular Music - 1958-1959 - Post War Vol. 6 (Ref: FSD3934)
7. Japanese Popular Music - 1956-1957- Post War Vol. 5 (Ref: FSD3933)
8. Japanese Popular Music - 1954-1955 - Post War Vol. 4 (Ref: FSD3927)


Far Side Music | JAPAN vintage popular and roots music |  VINTAGE TAISHO AND SHOWA KAYO POPULAR MUSIC 1920s-60s

spacer