Buy now with PayPal

TRADITIONAL SHIMAUTA AND COURT MUSIC

Far Side Music | OKINAWA | OKINAWA compilations |  TRADITIONAL SHIMAUTA AND COURT MUSIC

Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s

VARIOUS ARTISTS

Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s

Ref: FSD7223


Price: 19.99

First of three albums in the 'Kanasu' series. Makoto Kubota has selected and remastered tracks from the a 16 LP box set of recordings made in Okinawa, Miyako island Yaeyama, released in 1965 and limited to 100 pressings, later released as 2 sets of 8 CDs. These recordings are considered a magnificent body of work, with many rare recordings from across the Ryukyu archipelego, consisting of over 1000 songs, recorded by three engineers carrying over 100kg of recording equipment. Makoto Kubota has unearthed these recordings, and compiled them onto three CDs, including some previously unreleased. This first CD features recordings from the main Okinawa island plus one remix by harikuyamaku. You can listen to sound samples.

1. No Ro No Kigan No Utae - Ogumi Mura 2. Amagoi Qena - Azuma Katsu 3. Kuni Atama Sabakui - Higa Haruzo 4. Roji Raku - Yogi Tomizu 5. Shichigatsu Eisa - Kinjo Kamado 6. Da Hana Ko - Iguchi Urato 7. Hayakuchi Setsu - Awase no Kyotaro Hozonkai 8. Tancha Mae 9. Ka Na Yo Amakawa - Terukina Choichi 10. Acchame Sho - Terukina Choichi 11. Toe Sen Doi - Terukina Choichi 12. Touhou Sayo - Terukina Choichi 13. Uri Jin Qena - Kuniyoshi Sadako 14. Shichi Odori - Gushiken Ushi 15. Usu Taiko - Makiya Kama 16. Yamahara Kashiki Bushi - Gushiken Nobu 17. Gochigyou - Misato Mura Awase 18. Kihouzou - Yamashiro Fumio 19. Umi Nu Chinbora - Yonashiro Tadamasu 20. Toto Mae / Haha ga / Ichi chi Nichi Yomiba - Kinjo Kamada 21. Mai Mai Nui Nui / Ishim Keiji/ Agachi Noboriba / O Ame / Saburomara / Nanra Shimo Chaga - Shinjo Yuki 22. Munu Uine / Ashita Shogatsu do / Ie Hatcha Ga/ Nahanu Mari Ya/ Hinan Nan Nan - Kinjo Kamado 23. Komori Uta - Oshiro Ushiya 24. Kagi Ya De Kaze Bushi - Kawata Matsuo 25. Nobori Kuzetsu - Oshiro Kazuo 26. Shisha Soubetsu No Umui - Eima Sayo 27. Rujigaku X Tahfahku - Iguchi Urato - Remixed by Harikuyamaku - Bonus Track

WATCH ALBUM TRAILERPeople who bought this item also bought:
1. Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota (Ref: FSD7226)
2. Hatachi Miyarabi, Heiwa no Negai, 7 inch Single (Ref: FSS7234)
3. Kanasu Remixes - 7 inch single (Ref: FSL7228)
4. Kanasu Remixes 7 inch single (Ref: FSL7227)
5. A Kaung Ta A Kaung Sone Tay Vol. 2 (Ref: FSD7231)
6. Kanasu - Yaima - The Traditional Folk Songs of Yaeyama Islands, 1960s (Ref: FSD7225)
7. Kanasu Myahk - The Traditional Music of Miyakojima Islands, 1960s (Ref: FSD7224)
8. Shanghai Discontinued Famous Hits of the 1930s and 1940s Vol.12 (Ref: FSD7143)


Kanasu Myahk - The Traditional Music of Miyakojima Islands, 1960s

VARIOUS ARTISTS

Kanasu Myahk - The Traditional Music of Miyakojima Islands, 1960s

Ref: FSD7224


Price: 19.99

Second of three albums in the 'Kanasu' series. Makoto Kubota has selected and remastered tracks from the a 16 LP box set of recordings made in Okinawa, Miyako island Yaeyama, released in 1965 and limited to 100 pressings, later released as 2 sets of 8 CDs. These recordings are considered a magnificent body of work, with many rare recordings from across the Ryukyu archipelego, consisting of over 1000 songs, recorded by three engineers carrying over 100kg of recording equipment. Makoto Kubota has unearthed these recordings, and compiled them onto three CDs, including some previously unreleased. This second CD features recordings from the Miyako islands plus one remix by Mikio (Black Wax) and Makoto Kubota.

1. Naka Ya Ma Bu Narya Nu Ayagu - Nakama Gentoku 2. Kani Suma Gama - Nakama Gentoku 3. Miyakuzu Tsu Nu Ayagu - Tomori Kinzo 4. Mitsugi O Nuno Osame Nu Ayagu - Sunagawa Matsu 5. Henna Nu Macha Ga Ma Nu Ayagu - Sunagawa Genko 6. Sara Hama Nu Haima - Fukushima Matsuko 7. Kana Shagama Ayagu - Fukushima Matsuko 8. Karimata Nuisamiga - Inami Yoshio 9. Henna Nu Ma Muya - Tsukasa Koguro 10. Ishimine No A Kau Ki - Sawada Kani 11. Ne Kan Nu Aruji - Furukata Muneo

12. Naka Yatsu Nu Ka Niku - Fukushima Matsuko 13. Miyaguni Nu Ane Gama - Chohirana Choko 14. Ike Nu Dai Shu Yutaka Mi Oya - Sakumoto Chiyo 15. Irabu Waka Nu Chi I Ga Ni Oya Nu Ayagu - Sakumoto Chiyu 16. Ie Date I Nu Uta - Miura Kenyu 17. Mifune Oya Nu Tsuma Ho Na Koi Nu Ayagu - Furukata Akiko 18. Tarama Shonkane - Miura Kenyu 19. Komori Uta - Tokuyama Eiko 20. Komori Uta - Furukata Akiko 21. To Ga Ni Ayagu - Furukata Muneo 22. Irabu To Gani - Furukata Muneo 23. Tabi Ei Nu Ayagu - Katsuren Asako 24. Sarahama Nu Haima - Mixed by Mikio 'Black Wax' & Makoto Kubota


People who bought this item also bought:
1. A Kaung Ta A Kaung Sone Tay Vol. 2 (Ref: FSD7231)
2. Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota (Ref: FSD7226)
3. Kanasu - Yaima - The Traditional Folk Songs of Yaeyama Islands, 1960s (Ref: FSD7225)
4. Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s (Ref: FSD7223)
5. Shanghai Discontinued Famous Hits of the 1930s and 1940s Vol.12 (Ref: FSD7143)
6. Shanghai Discontinued Famous Hits of the 1930s and 1940s Vol.11 (Ref: FSD7142)
7. Palm Wine Music of Ghana - From Palm Wine Music to Guitar Band Highlife ( 2 CDs + Book) (Ref: FSD7099)


Kanasu - Yaima - The Traditional Folk Songs of Yaeyama Islands, 1960s

VARIOUS ARTISTS

Kanasu - Yaima - The Traditional Folk Songs of Yaeyama Islands, 1960s

Ref: FSD7225


Price: 19.99

Third of three albums in the 'Kanasu' series. Makoto Kubota has selected and remastered tracks from the a 16 LP box set of recordings made in Okinawa, Miyako island Yaeyama, released in 1965 and limited to 100 pressings, later released as 2 sets of 8 CDs. These recordings are considered a magnificent body of work, with many rare recordings from across the Ryukyu archipelego, consisting of over 1000 songs, recorded by three engineers carrying over 100kg of recording equipment. Makoto Kubota has unearthed these recordings, and compiled them onto three CDs, including some previously unreleased. This third CD features recordings from the Yaeyama islands, plus remix by Makoto Kubota.

1. Kurushimakuduki - Ohama Kenbu 2. Ubunupida - Shiraho Eisho, Kamiya Yokomi, Mimori Omori and Others 3. Inkyaranuuta - Kabira Kame, Fukai Yoshi and Others 4. Mayamabushi - Takeshi Nakane 5. Hounennegaiuta Kiyunubi - Kabira Kame 6. Manganisuttsabushi - Nakasoko Hidetoshi 7. Asadoyayunta - Ohama Kenbu 8. Hounennegaiuta Kiyunofukurasha - Kabira Kame 9. Kudakabushi - Nakashima Kazuo 10. Maya-yunta - Ohama Kenbu 11. Marumabunsanbushi - Takeshi Nakane 12. Shougatsuyunta <Yukui> - Nakasoko Hidetoshi 13. Niusuinouta - Kabira Kame 14. Maherachitoshi - Ohama Kenbu 15. Koinayunta - Ohama Kenbu 16. Painanatsunbushii -Ohama Kenbu 17. Ningachi - Shiraho Eisho 18. Shibiraozabushi - Nakashima Kazuo 19. Nzatora - Ohama Kenbu 20. Panaremanumainutubushi - Hozoko Samuto 21. Musubinudangoma - Ohyama Sadao 22. Nakazaranuuta - Yoshiyuki Yonei 23. Taniduruayo - Kabira Kame 24. Mirukubushi - Tadao Matsuyama 25. Yarayobushi - Kabira Kame 26. Inkyaranuuta (Remixed By Makoto Kubota) <bonus Track> - Kabira Kame


People who bought this item also bought:
1. A Kaung Ta A Kaung Sone Tay Vol. 2 (Ref: FSD7231)
2. Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota (Ref: FSD7226)
3. Kanasu Myahk - The Traditional Music of Miyakojima Islands, 1960s (Ref: FSD7224)
4. Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s (Ref: FSD7223)
5. Shanghai Discontinued Famous Hits of the 1930s and 1940s Vol.12 (Ref: FSD7143)
6. Shanghai Discontinued Famous Hits of the 1930s and 1940s Vol.11 (Ref: FSD7142)
7. Palm Wine Music of Ghana - From Palm Wine Music to Guitar Band Highlife ( 2 CDs + Book) (Ref: FSD7099)


Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota

VARIOUS ARTISTS

Hasai! Okinawa - Okinawan Folk Music Collection - Compiled by Makoto Kubota

Ref: FSD7226


Price: 19.99

Compiled by Makoto Kubota, some of Okinawa's most famous tunes and most famous artists. Includes the original Haisai Ojisan by Shoukichi Kina and Champloose, and possibly the first recording of the song Chinnuku Jyushi, and a 1958 recording of Shotoku Yamauchi, also a remixed version by Oorutachi.

1. Haisai Ojisan - Shoukichi Kina & Champloose 2. Umi no Chinbora- Akayama - Yamauchi Shotoku 3. Maeda Bushi, Safuen Bushi, Ine Suri Bushi - Kadekaru Rinsho 4. Kanayo - Oshiro Misako 5. Yamabare Yunta - Yamazato Yukichi 6. Bospou-bushi - Daiku Tetsuhiro 7. Ikei Hanareri Bushi, Tanchame - China Sadao 8. Oka No Ipponmatsu - Itokazu Kame 9. Umi no Chinbora- Akayama - Itokazu Kame 10. Kurudando-bushi (live) - Sato Kunitaka 11. Irabu Tohgani - Kuniyoshi Genji 12. Sengo No Kazoeuta - Noborikawa Seijin 13. Kataumui - Oshiro Misako 14. Ju Kyo no Haru - China Sadao 15. Asadoya Yunta - Yamazato Yukichi 16. Mamidohma - Yamazato Yukichi 17. Nu Tubarahma - Yamazato Yukichi 18. Nakuni- Teimato - Yamauchi Shotoku 19. Chinnuku Jyushii - Four Sisters 20. Nakunii - Teiimato - Yamauchi Shotoku, Remixed by Oorutachi (Bonus Track)


People who bought this item also bought:
1. Kanasu Uchinaa - The Traditional Music of Okinawa, 1960s (Ref: FSD7223)
2. Hatachi Miyarabi, Heiwa no Negai, 7 inch Single (Ref: FSS7234)
3. Kanasu Remixes - 7 inch single (Ref: FSL7228)
4. Kanasu Remixes 7 inch single (Ref: FSL7227)
5. A Kaung Ta A Kaung Sone Tay Vol. 2 (Ref: FSD7231)
6. Kanasu - Yaima - The Traditional Folk Songs of Yaeyama Islands, 1960s (Ref: FSD7225)
7. Kanasu Myahk - The Traditional Music of Miyakojima Islands, 1960s (Ref: FSD7224)
8. Shanghai Discontinued Famous Hits of the 1930s and 1940s Vol.12 (Ref: FSD7143)


Katayabira Shima Uta Kyou- Shimajima no Uta Vol.1 (Shimauta Collection Vol.1)

SADAO CHINA, TETSUHIRO DAIKU, GENJI KUNIYOSHI AND OTHERS

Katayabira Shima Uta Kyou- Shimajima no Uta Vol.1 (Shimauta Collection Vol.1)

Ref: FSD6537


Price: 18.99

Live performances from six artists recorded at the 'Ryukyu Festival - Katayabira Shimauta' which took place on August 28th 1974 at Osaka Festival Hall.

1. Bokusho Kaneshiro / Kendo Bushi 2. Bokusho Kaneshiro / Shimidu Surunuga 3. Yukichi Yamasato / Basui nu Turui 4. Yukichi Yamasato / Natsubana 5. Yukichi Yamasato / Tsumaraama 6. Sadao China / Wakare no Kemuri 7. Tetsuhiro Daiku / Yonaguni Shonkanee 8. Aiko Momohara, Sadao China, Shuji Kurokawa / Tinsagu nu Hana 9. Genji Kuniyoshi / Irabu Tooganii 10. Genji Kuniyoshi / Nariyama Ayagu 11. Genji Kuniyoshi and all others / Parumizu no Kuichaa


People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Koi - Shimajima no Uta Vol.2 (Shimauta Collection Vol.2)

VARIOUS ARTISTS

Koi - Shimajima no Uta Vol.2 (Shimauta Collection Vol.2)

Ref: FSD6545


Price: 18.99

Originally released in 1975, collection of Shimauta songs as part of a series produced by Ro Takenaka. Love songs sung by the most famous artists. Ro Takenaka (1930-1991) was a Japanese reporter, anarchist and critic who had a deep love of Okinawan music and is considered to be the first and most influential person for introducing Okinawan culture into mainland Japan.

1. Sadao China, Misako Oshiro / Juuku no Haru 2.Sadao China / Unju ga Nasado Tayomariru 3. Sadao China / Gushikawa Kouta 4. Genji Kuniyoshi / Kanushamgamayoo 5. Tetsuhiro Daiku / Asadoya Bushi 6. Yukichi Yamasato / Asadoya Yunta 7. Sadao China, Misako Oshiro / Futami Jowa 8. Misako Oshiro / Tomai Takahashi 9. Genji Kuniyoshi / Kazumata Nuisamiga 10. Tetsuhiro Daiku / Yamazaki nu Abujaama 11. Tetsuhiro Daiku / Nakasuji nu Nubeema


People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


15th August 1975, 30 Year End of War Anniversary Concert at Hibiya Park Outdoor Stage Vol.1 -Senjou No Aware

RINSHO KADEKARU, SEIJIN NOBORIKAWA, AIKO YOHEN, GENJI KUNIYOSHI AND OTHERS

15th August 1975, 30 Year End of War Anniversary Concert at Hibiya Park Outdoor Stage Vol.1 -Senjou No Aware

Ref: FSD6538


Price: 18.99

Live recording of a concert held at Hibiya Yagai Ongakudo (outdoor stage at Hibaya park) in Tokyo which took place on August 15th 1975, which marked the 30 year anniversary of the end of World War Two. The concert was hosted by Rinsuke Teruya, and all the songs are related to war.

1. Rinsho Kadekaru, Aiko Yohen / Himeyuri Butai no Uta 2. Naeko Seragaki / Senso o Uramu Haha 3. Aiko Yohen / Kuni no Hana 4. Naeko Seragaki . Nachijin Amisuku Bushi 5. Rinsho Kadekaru / Haiban no Samurai 6. Kunitaka Sato / Kurodando Bushi 7. Rinsho Kadekaru, Aiko Yohen / Jugo no Tsuma 8. Seijin Noborikawa, Aiko Yohen / Sengo no Nageki 9. Rinsuke Teruya / Mikeneko, Tonarigumi, PW Awarina Mun 10. Sadao China / Yakabushi 11. Seijin Noborikawa / Sengo no Kazoeuta


People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


15th August 1975, 30 Year End of War Anniversary Concert at Hibiya Park Outdoor Stage Vol.2  Boukyou- Furusato wo Omou

VARIOUS ARTISTS

15th August 1975, 30 Year End of War Anniversary Concert at Hibiya Park Outdoor Stage Vol.2 Boukyou- Furusato wo Omou

Ref: FSD6539


Price: 18.99

Volume two of the concert held in Hibiya park Tokyo in 1975 to commemorate the 30 year anniversay since the end of the second world war.

1. Kunitaka Sato / Asabana Bushi 2. Kunitaka Sato / Shunjusshu Bushi 3. Aiko Yohen / Furusato o Omou 4. Teihan China, Sadao China / Wakare no Kemuri 5. Teihan Chima, Seijin Noborikawa / Hanafu 6. Kame Itokazu / Nanyo Kouta 7. Sadao China / Nanyo Hamachidori 8. Seijin Noborikawa, Naeko Seragaki / Imin Kouta 9. Sadao China, Seijin Noborikawa, Rinsho Kadekaru and all others / Chunjun Nagare, Kudaka Manjuushu, Suuri Agari, Toushin Dooi 10. Seijin Noborikawa and all others / Acchame Guwa, Kadiku


People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Ase - Shimajima no Uta Vol.3 (Yambaru Yunta - Shimaua Collection Vol.3)

VARIOUS ARTISTS

Ase - Shimajima no Uta Vol.3 (Yambaru Yunta - Shimaua Collection Vol.3)

Ref: FSD6544


Price: 18.99

Volume 3 of Ro Takenaka's collections is of mainly working songs sung by the top Okinawan artists. Some songs were recorded in Yaeyama and Miyako Island. Originally released in December 1975.

1. Yukichi Yamasato / Yamabaree Yunta 2. Yukichi Yamasato / Akanma Bushi 3. Genji Kuniyoshi / Honen no Uta 4. Genji Kuniyoshi / Bangamui 5. Sadao China, Misako Oshiro / Tanchamee 6. Tetsuhiro Daiku / Maruma Bunsan, Tonosama Bushi 8. Tetsuhiro Daiku / Bosupou Bushi 9. Yukichi Yamasato / Nuu Tubaraama 10. Yukichi Yamasato / Mamidooma


People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Bachi - Shimajima no Uta Vol.4 (Shimauta Collection Vol.4)

VARIOUS ARTISTS

Bachi - Shimajima no Uta Vol.4 (Shimauta Collection Vol.4)

Ref: FSD6543


Price: 18.99

Orignally released in March 1976, final part of Ro Takenaka's Okinawan collection. Various shima uta, mostly hi-tempo with energetic sanshin playing.

1. Seijin Noborikawa / Acchame Guwa 2. Seijin Noborikawa (vo), Kame Itokazu (hayashi) / Hantabaru 3. Seijin Noborikawa (vo, sanshin), Kame Itokazu (ryukin) / Feebara Kuduchi 4. Teiha China (vo, sanshin), Sadao China (ryukin) / Nageki no Ume 5. Teihan China, Sadao China / Wakare no Kemuri 6. Kame Itokazu(vo), Seijin Noborikawa (sanshin), Teihan China (ryukin) / Mitubuni 7. Kame Itokazu, Seijin Noborikawa Kanayoo 8. Kame Itokazu (vo), Naeko Seragaki (sanshin) / Oka no Ipponmatsu 9. Rinsho Kadekaru, Kame Itokazu (vo, Sanshin), Teihan China (ryukin) / Kaisaree 10. Kame Itokazu (vo), Seijin Noborikawa, Sadao China (sanshin) / Umi no Chimboora, AkayamaPeople who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Sanshin de Kikitai Hikitai Okinawa Minyo Best 15

Sanshin de Kikitai Hikitai Okinawa Minyo Best 15

Ref: FSD4500


Price: 21.99

15 track various artists album of classic Okinawan minyo. Artists include Seijin Noborikawa, Yoriko Ganeko, Sadao China and Minoru Kinjou.People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Okinawa Ongaku no Seizui 1

RYOJIN KIN

Okinawa Ongaku no Seizui 1

Ref: FSD4116


Price: 21.99

Rare recordings from the late 1920s taken from ultra-rare 78 records. Ryojin Kin was a highly skilled singer of classic minyo, that he performed in his own style. He could also play ryukin (koto) , kokyu, fue and was a excellent traditional dancer. 1. Kajadifuu Bushi 2. Nakagusuku Hantamee Bushi 3. Kuti Bushi 4. Nakankari Bushi 5. Nakama Bushi 6. Mutuhanafuu Bushi 7. Janna Bushi 8. Shui Bushi 9. Shudun Bushi 10. Akachichi Bushi 11. Chaya Bushi 12. Haichikuten Bushi 13. Nakafuu Bushi 14. Nkashi Haberu BushiOkinawa Ongaku no Seizui 2

RYOJIN KIN, SEIZUI ISAGAWA, SEIHO FURUGEN

Okinawa Ongaku no Seizui 2

Ref: FSD4117


Price: 21.99

More rare vintage recordings taken from 78s of traditional Okinawan music. Artists are Ryojin Kin (1-6), Seizui Isagawa (7-17), Seiho Furugen (18, 19) 1. Shukkuee Bushi 2. Jushichihachi Bushi 3. Imafuu Bushi 4. Agarii Bushi 5. Shukkuee 6. Asibikuwamucha Bushi 7. Oduiku Fadisa Bushi 8. Fishichi Bushi 9. Agitakaniku Bushi 10. Janna Bushi 11. Akatsuki Bushi 12. Uchidumai Bushi 13. Nnatukuri Bushi 14. Yuzakee Bushi 15. Kachinuhana Bushi 16. Kuniya Bushi 17. Kurushima Bushi 18. Chikuten Bushi 19. Binuchi BushiOkinawa Ongaku no Seizui 3

SEIHO FURUGEN, KENPO NAKADOMARI, HARAYUKI MIYAZATO, SEISHO OKUMA

Okinawa Ongaku no Seizui 3

Ref: FSD4118


Price: 21.99

Volume 3 in this excellent series of music treasures of traditional Okinawan music from a bygone era. Artists are Seiho Furugen (1-3), Kenpo Nakadomari (4-9), Haruyuki Miyazato (10,11), Seisho Okuma (12-15).1. Akatafuu Bushi 2. Unna Bushi 3. Nakafuu Bushi 4. Kuti Bushi 5. Nakama Bushi 6. Mutusanyama Bushi 7. Inimazun Bushi 8. Amakawa Bushi 9. Janna Bushi 10. Juushichihachi Bushi 11. Shukkuee Bushi 12. Tsukuten Bushi 13. Haitsukuten Bushi (Shitadashi) 14. Haitsukuten Bushi (Agidashi) 15. Agitsukuten Bushi (Agidashi)Okinawa Ongaku no Seizui 4

VARIOUS

Okinawa Ongaku no Seizui 4

Ref: FSD4119


Price: 21.99

Rare recordings of various artists inclduing Chosei Takara, Hatsuko Tatsumi, Kanako Takara, Kame Itokazu, Chosei Niigaki, Tsuro Ohama and Masako Nakamoto. The 22 tracks include Udui Ayagu Bushi, Kizami Bushi, Kunjan Sabakui Bushi, Ashibi Shonganee Bushi, Kanayou Bushi, Ashimiji Bushi, Shinmuchi Bushi, Ai no Amagasa, Tohgani Ayagu, Honen no Uta, Mamiga Pana, Akan Mabushi, Tubaraama Bushi and Asadoya Yunta.Nuchi Moeru Uta 1

VARIOUS

Nuchi Moeru Uta 1

Ref: FSD4120


Price: 21.99

Compilation series of popular minyo songs from Okinawa mainland, Miyako Islands and Yaeyama Islands, performed by some of the greatest singers. Volume 1 has 16 tracks from Okinawa by some of the finest musicians such as Rinsho Kadekaru, Sadao China, Katsuko Yohen, Shuken Maekawa, Rinji Kadekaru, Hirokazu Matsuda and Yukino Hiyane.People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Nuchi Mueru Uta 2

VARIOUS

Nuchi Mueru Uta 2

Ref: FSD4121


Price: 21.99

12 tracks from the main Okinawa island, by Sadao China, Kiyofumi Maekawa, Shuken Maekawa, Mayumi Yamakawa & Yui Yui Sisters, Misako Oshiro, Choichi Terukina, Kame Itokazu, Seijin Noborikawa and Rinsho Kadekaru.Nuchi Mueru Uta 3

VARIOUS

Nuchi Mueru Uta 3

Ref: FSD4122


Price: 21.99

More of greatest Okinawan folk tunes sung by Chokichi Terukina, Rinsho Kadekaru, Keiko Kinjo, Seijin Noborikawa, Yoriko Ganeko, Misako Oshiro, Aiko Yohen, Rinsuke Teruya, Mayumi Yamakawa & Yui Yui Sisters.Nuchi Mueru Uta 4

VARIOUS

Nuchi Mueru Uta 4

Ref: FSD4123


Price: 21.99

16 tracks from Okinawa by Shinobu Matsuda, Rinsho Kadekaru, Rinji Kadekaru, Chojin Kameya, Misako Oshiro, Yasuko Yoshida, Namiko Miyazato, Shuken Mekawa and Seijin Noborikawa.Nuchi Moeru Uta 5

VARIOUS

Nuchi Moeru Uta 5

Ref: FSD4124


Price: 21.99

14 tracks from Okinawa and Miyako island by Yasuko Yoshida, Namiko Miyazato, Yukino Hiyane, Suekichi Matsuda, Yoriko Ganeko, Yasuko Urazaki, Morinobu Taba, Emiko Shimabukuro, Takao Nagama, Kiyofumi Tokuhara and Hirokazu Matsuda.People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Nuchi Moeru Uta 6

VARIOUS

Nuchi Moeru Uta 6

Ref: FSD4125


Price: 21.99

17 tracks from the outer lying Ryukyu islands of Miyako and Yaeyama by Genji Kuniyoshi, Yoshihiro Higashitakanishi, Noriko Higashitakanishi, Minako Kawakami and Hideyoshi Higashisuji.People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Maboroshi no Ryukyu Ofu Kyuteigaku-Uzagaku

UZAGAKU FUKUGEN ENSO KENKYU-KAI

Maboroshi no Ryukyu Ofu Kyuteigaku-Uzagaku

Ref: FSD4030


Price: 26.99

Fascinating CD of uzagaku, the gagaku music of the Ryukyu Kingdom era. Over 100 years ago, uzagaku was performed during formal court celebrations at Shuri castle. It was often played when special envoys were visiting from China, and derived from Chinese music. After the Ryukyu Kingdom was abolished and Okinawa became a part of Japan in 1879, uzagaku became almost extinct. Now, nine tunes have been revived by the group of artists called 'Uzagaku Fukugen Enso Kenkyu-kai' in Okinawa and the instruments have been restored. Those instruments include string instruments such as sangen, niko (erhu), yongen, biwa, yonko, gekkin, flutes such as yokobue and percussion such as doram sanba. While the style of singing has also been replicated.Kore ga Nangoku no Rhythm da! Kachashee Taikai

VARIOUS

Kore ga Nangoku no Rhythm da! Kachashee Taikai

Ref: FSD4089


Price: 22.99

Originally released on LP in 1976, rare recordings of some of the greats of Okinawan music recorded in Osaka. Artists include Seijin Noborikawa, Sadao China, Teihan China, Kunitaka Sato and Kame Itokazu. Digitally remastered. 1. Toushin Dohi, Iwai Bushi 2. Acchame Guwa 3. Inasuri Bushi, Maeda Bushi 4. Rokucho 5. Kurudando 6. Umi nu Chimbora, Akayama 7. Myaakunii, Jintohyoo Bushi 8. Amakawa, Amakawa Guwa 9. Takouyama 10. Kadeku 11. Shichiguwachi Eisa, Toushin Dohi, Acchame Guwa 12. Tomari TakahashiOkinawa Minyo no Tabi

VARIOUS

Okinawa Minyo no Tabi

Ref: FSD4090


Price: 22.99

Originally released on LP in 1970, digitally remastered. Rare and fantastic recordings of traditional Okinawan minyo, by lesser known artists today, but the bees knees of their day. 1. Isako Kawata / Asatoya Yunta 2. Fusae Kawata / Hamachidori 3. Yasukazu Kawata / Kuroshima Kuduchi 4. Kimiko Kawata / Tinsagu nu Hana 5. Yasukazu Kawata, Yasumori Yoshida / Modorikago 6. Asako Kawata / Seibumon Bushi 7. Kimiko Kawata / Miyarabi Taiko 8. Fusae Kawata / Tanchame Bushi 9. Yasukazu Kawata / Agai Kuduchi 10. Kimiko Kawata / Shirahama Bushi 11. Isako Kawata / Mashunku Bushi 12. Fusae Kawata / Asemizu Bushi 13. Kayoko Kawata / Awamori Guwa NominomiPeople who bought this item also bought:
1. Tabishita Uta (Ref: FSV5642)


Okinawa Music Part 1 - Okinawa Main Island and Miyako (8 CDs)

VARIOUS

Okinawa Music Part 1 - Okinawa Main Island and Miyako (8 CDs)

Ref: FSD3557


Price: 219.99

This is a box set of 8 CDs, the first part of an original box set of 16 LPs that was released in 1965. The recordings were made over two years from 1963, when Okinawa belonged to the US, and were recorded on the Okinawan main island, Miyako island, Ishigaki and the outlying islands of the Yaeyama chain. These are rare treasures of Okinawan classical music, local entertainment and minyo, or folk songs performed by Living National Treasures in their day, but whose recordings these days are all to rare. These artists include Mitsuhiro Shimabukuro, Saeko Iranami, Choichi Terukina, Haruyuki Miyazato and many of the songs have all but disappeared. Comes with sumptuous, detailed liner notes by Manabu Oshiro, head of the cultural section in the educational department of the local Okinawan government, the original project was supervised by Haruo Misumi. This Part 1 focuses on the music of the Okinawan main island and Miyako island and features several other unreleased songs from the vaults of Nippon Columbia. Tracks include Janna Bushi, Sakuta Bushi, Tubarama Bushi, Omoro, Shinugu and Amagoi.Okinawa Music Part 2 - Miyako and Yaeyama

VARIOUS

Okinawa Music Part 2 - Miyako and Yaeyama

Ref: FSD3558


Price: 219.99

Part 2 focuses on the music of Miyako island and mainly the islands belonging to the Yaeyama chain including Ishigaki. The rare tracks include Tongani Ayagu, Miyaguni no Anegama, Hibari no Uta, Shogatsu Yunta and Honen Negaiuta.Okinawa Minyo, Kariyushi

VARIOUS

Okinawa Minyo, Kariyushi

Ref: FSD3495


Price: 25.99

Compilation of some of Okinawa's best known songs, performed by some local stars. Artists include Omote Tsubaki, Sadao China, Mine Ohama, Yasuko Miyazato, Yoichi Nago, Kyoko Gushiken, Choichi Tenkina. Tracks include Asadoya Yunta, Koi na Yunta, Takoyama, Tsuki nu Kaisha and Tinsagu nu Hana. 20 tracks.People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Okinawa Minyo, Yugafu

VARIOUS

Okinawa Minyo, Yugafu

Ref: FSD3496


Price: 25.99

20 tracks of Okinawan traditional tunes, performed by many of the island's best musicians. Omote Tsubaki, Yukino Hiyane (ex-Nenes) Sadao China, Yasuhara Higa, Haruko Hamakawa, Yasumasa Miyara perform classics including Hana, Akata Sundunchi, Irabu Togani, Tarama Shonkane, Kagiyade Kajibushi and Bashofu.People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Okinawa

VARIOUS

Okinawa

Ref: FSD1632


Price: 23.99

Wonderful compilation album of traditional music. From court music to 'katcharsee' the up-beat dance tunes, via Yaeyama traditional songs and slow ballads. Includes Syoei Kina, Sadao China as well as some fairly obscure artists, on excellent versions of some of Okinawa's best known tunes.People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
4. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
5. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
6. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
7. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)
8. Irayoi Uchina (Ref: FSD1750)


The Songs of Okinawa

VARIOUS

The Songs of Okinawa

Ref: FSD1440


Price: 24.99

Album of mainly traditional music including Rinsho Kadekaru, Misako Ohshiro, Itokazu Kame, Tetsuhiro Daiku and others. Plus, two enka versions of Okinawan songs, one of Shokichi Kina's 'Hana'. English liner notes.

Click here to email for availability


People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. Okinawa (Ref: FSD1632)
3. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
4. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
5. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
6. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
7. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)
8. Irayoi Uchina (Ref: FSD1750)


Music of Okinawa

VARIOUS

Music of Okinawa

Ref: FSD1638


Price: 26.99

Classical and folk music compilation, performed by Sadao China (producer of Nenes) and interestingly the original four singers of Nenes before the group were formed, which you can listen to in the sound sample.

Click here to email for availability


People who bought this item also bought:
1. Irayoi Uchina (Ref: FSD1750)
2. Shima Uta Densetsu (Ref: FSD1088)
3. Living National Treasure Series Vol. 4 Kiyomoto (Ref: FSD3276)
4. Living National Treasure Series Vol. 3 Tokiwazu (Ref: FSD3275)
5. Living National Treasure Series Vol. 2 Gidayu (Ref: FSD3274)
6. Living National Treasure Series Vol.1 Nagauta (Ref: FSD3273)
7. Ho Ye Ye Vol. 71 (Ref: FSD3263)
8. Mr Honda, Ms PC. Koml Konhonka. Vol. 43 (Ref: FSD2936)


Music of Yaeyama and Miyako

VARIOUS

Music of Yaeyama and Miyako

Ref: FSD1636


Price: 26.99

Includes some of the most famous songs from these islands. There are many work songs in Yaeyama, while Miyako has exhuberant dance songs. Listen to one such celebratory song from Miyako on the sound sample.

Click here to email for availability


People who bought this item also bought:
1. Percussion (Ref: FSD1921)
2. Shamisen II (Ref: FSD1920)
3. Shamisen I (Ref: FSD1919)
4. Sankyoku (Ref: FSD1918)


Eisa Uchina

VARIOUS

Eisa Uchina

Ref: FSD1746


Price: 26.99

Great CD of popular songs in Okinawa; Haisai Ojisan, Eisa, Bye Bye Okinawa, Juuku no Haru, Hana, by artists including Mamoru Miyagi, Takao Nagama, Ayame Band, Sadao China and Yasuko Miyazato.People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
6. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
7. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)
8. Irayoi Uchina (Ref: FSD1750)


Nankuru Uchina

VARIOUS

Nankuru Uchina

Ref: FSD1748


Price: 26.99

Songs about Okinawan people and the island's sad history; Bashofu, Tinsagunu Hana, Hohnen Ondo, Meoto Bushi, Imin Kouta, artists include Shoei Kina, Ayame Band, Shizuko Ohshiro, Rinsho Kadekaru and Kazuko Mori.People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)
8. Irayoi Uchina (Ref: FSD1750)


Kariyushi Uchina

VARIOUS

Kariyushi Uchina

Ref: FSD1749


Price: 26.99

Famous katcharsee songs; Kanayoh Bushi, Kuroshima Kuduchi, Hama Chidori,Toshin Doi, artists are Shoei Kina Group, Seijin Noborikawa, and Deigo Musume.People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Irayoi Uchina (Ref: FSD1750)


Chura Uchina

VARIOUS

Chura Uchina

Ref: FSD1747


Price: 26.99

Old love songs, songs about ancestors and nature, all much loved by Okinawans; Asadoya Yunta, Nakuni, Hiyamikachi Bushi,Uminu Chinbohra, artists include Shoei Kina, Chidori Miyagi, Sadao China, Seiji Chinen and Yoshiaki Maekawa.People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
7. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)
8. Irayoi Uchina (Ref: FSD1750)


Irayoi Uchina

VARIOUS

Irayoi Uchina

Ref: FSD1750


Price: 26.99

The best known min'yo songs from Miyako island; Irabe Tohgani, Tubarahama, Dounan Sunkani, Tougani Ayagu, artists include Genji Kuniyoshi, Shoei Kina, Eiichi Niigi and Takeo Kuruma.People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Tsundara Uchina

VARIOUS

Tsundara Uchina

Ref: FSD1751


Price: 26.99

The best known Yaeyama Min'yo songs; Akauma Bushi, Shuura Bushi, Hatoma Bushi, Shonkane Bushi, Tsubarahma, Tsuki nu Kaisha, artists include Tetsuhiro Daiku, Shoei Kina, Yasumasa Miyara and Mitsuru Nakasone.People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Shima Uta Densetsu

VARIOUS

Shima Uta Densetsu

Ref: FSD1088


Price: 26.99

Compilation of legendary musicians including the 'godfather' of shima uta, Rinsho Kadekaru and the 'Robert Johnson of Okinawa', Seijin Noborikawa.People who bought this item also bought:
1. Irayoi Uchina (Ref: FSD1750)
2. Nuchi Moeru Uta 5 (Ref: FSD4124)
3. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
4. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
5. Okinawa Minyo, Kariyushi (Ref: FSD3495)
6. Japanese Traditional Entertainment Vol. 1 Street Performance (Ref: FSD3293)
7. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)
8. Best of Marutaka (Ref: FSD2301)


Okinawa - Matsuri, Uta, Hourou-Gei (4 CDs)

VARIOUS

Okinawa - Matsuri, Uta, Hourou-Gei (4 CDs)

Ref: FSD2167


Price: 79.99

Essential 4 CD set recorded by Japanese reporter Lo Takenaka in 1975, just after Okinawa was returned to Japan from the USA. Includes superb recordings by all the greatest Okinawan artists; Rinsho Kadekaru, Seijin Noborikawa, Genji Kuniyoshi, Teihan China, his son Sadao China, Tetsuhiro Daiku, Misako Ohshiro and Kunitaka Sato from Amami island. Includes field recordings of Eisa, koudan (narritive song) taiko and sanba (castanet) performances. These tracks are mixed with other recordings recorded by Rinsuke Teruya, father of Rinken. Superlative stuff.People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 1

VARIOUS

Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 1

Ref: FSD2763


Price: 25.99

Record companies in Okinawa often are named by Maru (a circle) drawn around the first part of the family name of the founders. Thus Marafuku (confusingly there are two of those) and this series compiles two others Marutaka and Maruteru, both founded in the 1960s to record exclusively local artists. Only now some of these treasures are being re-released onto CD. The first three are from the Marutaka label. This fifteen track CD features dance and celebration songs recorded around 1960. These gems include Iwai Bushi (Sadako Iha Four Sisters), Maikata (Kantoku Teruya), Yakena Kuwadeesa Bushi (Shotoku Yamauchi), Itoman Taigyo Ondo (Yara Families), Sangatsu Ashibi (Toshiko Nakama), Acchamee Guwa (Kantoku Teruya), Hatoma Bushi (Kame Itokazu) and Odori Kanayo Bushi (Chosho Maekawa).People who bought this item also bought:
1. Heisei No Kadekaru Rinsho (Ref: FSD1604)
2. Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 2 (Ref: FSD2764)
3. Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 3 (Ref: FSD2765)
4. Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 4 (Ref: FSD2766)
5. Seijin Noborikawa & Sadao China (Ref: FSD2201)
6. From Two Ocarina Festivals (Ref: FSD2200a)
7. Stand! (Ref: FSD1743a)
8. Shimajyu Shichigwachi - Rinken Band Eisa Special (Ref: FSD1728)


Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 2

VARIOUS

Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 2

Ref: FSD2764


Price: 25.99

Collection of love songs and slow ballads culled from the catalogue of Marutaka Records, all recorded around 1960. The fifteen tracks include Koi Katare Bushi (Kantoku Teruya), Wakare No Nigasa (Mieko Zayasu), Hamachidori Bushi (Shizuko Oshiro), Asobi Songane Bushi (Sadako Iha Four Sisters), Mujo No Yume (Shokichi Uehara), Miyakone Guwa (Shotoku Yamauchi & Seijin Noborikawa) and Asadoya Yunta (Kiyo Funakoshi).People who bought this item also bought:
1. Heisei No Kadekaru Rinsho (Ref: FSD1604)
2. Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 1 (Ref: FSD2763)
3. Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 3 (Ref: FSD2765)
4. Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 4 (Ref: FSD2766)
5. Seijin Noborikawa & Sadao China (Ref: FSD2201)
6. From Two Ocarina Festivals (Ref: FSD2200a)
7. Stand! (Ref: FSD1743a)
8. Shimajyu Shichigwachi - Rinken Band Eisa Special (Ref: FSD1728)


Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 3

VARIOUS

Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 3

Ref: FSD2765


Price: 25.99

Fifteen tracks from the Marutaka label about sky, sea and sun, perennial topics of Okinawan songs. All recorded in the early 1960s including Uminu Chimbora (Yara Families), Odori Chidori Bushi (Sadako Iha Four Sisters), Shichigwachi Eisa (Shotoku Yamauchi Group), Jidai No Nagare (Shobun Okuma), Tinsagu Nu Hana (Yara Families), Utano Yorokobi (Chosho Maekawa), Daisanaja (Sadao China & Seijin Noborikawa), Asadoya Yunta (Himeyuri Musume) and Marumabonsan (Sadako Iha Four Sisters).People who bought this item also bought:
1. Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 4 (Ref: FSD2766)
2. Heisei No Kadekaru Rinsho (Ref: FSD1604)
3. Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 1 (Ref: FSD2763)
4. Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 2 (Ref: FSD2764)
5. Ajimaa No Uta (Ref: FSD2240)
6. Seijin Noborikawa & Sadao China (Ref: FSD2201)
7. From Two Ocarina Festivals (Ref: FSD2200a)
8. Stand! (Ref: FSD1743a)


Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 4

VARIOUS

Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 4

Ref: FSD2766


Price: 25.99

In March 2005 musician Rinsuke Teruya died from a diabates associated illness. Apart from being the father of Rinken Teruya and a performer in his own right, he was also a songwriter with a association to Maruteru Records. This album features fifteen tracks written by Rinsuke Teruya and performed by different artists for the Maruteru label recorded around 1960. These include Gendai Bushi (Rinsuke Teruya), Ayakari Bushi (Four Sisters), Danku Bushi (Rinsho Kadekaru), Kateemun (Yasuo Takayasu), Harikuyamaku (Tokuichi Yamakawa), Nanchichi Bushi (Shoei Kina), Kugari Bushi (Aiko Yohen), Debune No Uta (Yaeko Inamine), Uchikumi Yunta (Dego Musume) and Beeru Beeru (Seishin Taba). Ohgon_Jidai_Okinawa_4_2766People who bought this item also bought:
1. Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 3 (Ref: FSD2765)
2. Heisei No Kadekaru Rinsho (Ref: FSD1604)
3. Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 1 (Ref: FSD2763)
4. Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 2 (Ref: FSD2764)
5. Ajimaa No Uta (Ref: FSD2240)
6. Seijin Noborikawa & Sadao China (Ref: FSD2201)
7. From Two Ocarina Festivals (Ref: FSD2200a)
8. Stand! (Ref: FSD1743a)


Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 5

VARIOUS

Ohgon Jidai No Okinawa Shimauta 5

Ref: FSD2767


Price: 25.99

More masterpieces of Okinawa shimauta (island songs) from the vaults of Maruteru Records, recorded around 1960. The fifteen tracks include Kunjan Deefuku (Rinsho Kadekaru), Ayagu Bushi (Four Sisters), Shiraho Bushi (Shoei Kina), Giri To Jo (Naeko Seragaki), Unju Ga Jo Do Tanomariru (Naeko Seragaki), Nisai Guwa Baachii (Sadao China), Wakare No Kemuri (Teihan China), Odori Kuhadesa (Masao Shimabukuro), Takoyama (Rinsho Kadekaru) and Tohshin Doi (Rinsho Kadekaru)People who bought this item also bought:
1. Heisei No Kadekaru Rinsho (Ref: FSD1604)
2. Ryukyu Joka Ko (Ref: FSD1373)
3. Ajimaa No Uta (Ref: FSD2240)
4. Seijin Noborikawa & Sadao China (Ref: FSD2201)
5. From Two Ocarina Festivals (Ref: FSD2200a)
6. Stand! (Ref: FSD1743a)
7. Shimajyu Shichigwachi - Rinken Band Eisa Special (Ref: FSD1728)
8. Houraikou, exo-Pai Patirohma (Ref: FSD1714a)


Best of Marutaka

VARIOUS

Best of Marutaka

Ref: FSD2301


Price: 26.99

Rinsho Kadekaru and Seijin Noborikawa are usually regarded as the veteran masters of Okinawan roots music. Before them though, there was another generation even more formative in creating the current traditional style of shima uta. This compilation includes Rinzan Teruya, (father of Rinsuke, granfather of Rinken) Kame Itokazu, Teihan China (father of Sadao) plus Rinsuke Teruya, Rinsho Kadekaru, Four Sisters, Sadao China, Naiko Seragaki, Yalla Families and Seijin Noborikawa. Rare treasures.People who bought this item also bought:
1. Stereo Ni Yoru Misora Hibari Best (Best by Stereo Sounds) (Ref: FSD6060)
2. Unchahaji Nu Kui (Ref: FSD1448)
3. Yaeyama Minyo Buyo-Kyoku-Shu 1 (Ref: FSD1635)
4. Irabu Togani (Ref: FSD1741)
5. Uta Ashibi (Ref: FSD2376)
6. Japanese Traditional Entertainment Vol. 1 Street Performance (Ref: FSD3293)
7. Japanese Pre-War Jazz Songs - Swinging Nisei Singers, Light Music During The War (Ref: FSD4152)
8. Shima Uta Densetsu (Ref: FSD1088)


Mensore Okinawa

VARIOUS

Mensore Okinawa

Ref: FSD838


Price: 26.99

Fine collection of traditional music, including some of the greatest artists including Syoei Kina.People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Haisai Okinawa

VARIOUS

Haisai Okinawa

Ref: FSD839


Price: 26.99

Includes Kina's original version of 'Haisai Ojisan'.People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Champloo Okinawa

VARIOUS

Champloo Okinawa

Ref: FSD837


Price: 26.99

Top artist compilation of the champloo 'mixture'.People who bought this item also bought:
1. Okinawa Minyo, Yugafu (Ref: FSD3496)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Classical Songs of Ryukyu Court

VARIOUS

Classical Songs of Ryukyu Court

Ref: FSD1253


Price: 18.99

Second in series of excellent selections of Okinawan court music.Musical Dramas of Ryukyu Court

VARIOUS

Musical Dramas of Ryukyu Court

Ref: FSD1252


Price: 18.99

The oldest style of Okinawan traditional music, quite different to the modern style of 'shima uta'. Slower, more plaintive.Yomigaeru Okinawa no Utagoe - Kyutei Ongaku, Okinawa Honto Collection

VARIOUS

Yomigaeru Okinawa no Utagoe - Kyutei Ongaku, Okinawa Honto Collection

Ref: FSD1757


Price: 54.99

Superb double CD collection of Okinawan main island court music, quite different to the usual folk songs. Refined and graceful. 46 songs.

Click here to email for availability


People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Yomigaeru Okinawa no Utagoe - Kyutei Ongaku, Miyako, Yaeyama islands Collection

VARIOUS

Yomigaeru Okinawa no Utagoe - Kyutei Ongaku, Miyako, Yaeyama islands Collection

Ref: FSD1758


Price: 54.99

68 song double CD collection of court music, from the western Miyako and Yaeyama islands. A little known type of Okinawan music.

Click here to email for availability


People who bought this item also bought:
1. Nuchi Moeru Uta 1 (Ref: FSD4120)
2. The Songs of Okinawa (Ref: FSD1440)
3. Okinawa (Ref: FSD1632)
4. Music of Okinawa (Ref: FSD1638)
5. Eisa Uchina (Ref: FSD1746)
6. Chura Uchina (Ref: FSD1747)
7. Nankuru Uchina (Ref: FSD1748)
8. Kariyushi Uchina (Ref: FSD1749)


Far Side Music | OKINAWA | OKINAWA compilations |  TRADITIONAL SHIMAUTA AND COURT MUSIC

spacer